Regeringen mangler konsulenter til 'forårsrengøring' i finanssektoren

MANGEL: De store banker skal granskes efter skandaler, men det har vist sig "sværere end først antaget" at finde konsulenter til opgaven, lyder det fra erhvervsministeren. "Utilfredsstillende," siger Venstre. 

Det er endnu ikke lykkedes for erhvervsminister Simon Kollerup (S) at finde eksterne konsulenter, der har mod på at undersøge, om to store unavngivne danske banker lever op til reglerne om hvidvask.

Konsulenterne skal klarlægge, om de to bankers it-systemer til overvågning af kunders transaktioner lever op til loven om hvidvask.

Men ministeren har måtte udskyde arbejdet, fordi "det har vist sig at være sværere end først antaget at finde egnede konsulenter."

"Flere konsulenter mener ikke, at de er i stand til at håndtere opgaven, blandt andet som følge af, at de tidligere har rådgivet de pågældende institutter," skriver Simon Kollerup i et notat til Folketingets Finansudvalg fra 4. december. 

I notatet skriver han, at der fortsat pågår "en afklaring af, hvilke konsulenthuse der kan påtage sig opgaven, så undersøgelsen kan færdiggøres."

Erhvervsminister Simon Kollerup har ikke haft mulighed for at medvirke i artiklen. 

V: Søg mod udlandet
Det er dybt kritisabelt, at it-undersøgelserne af de to banker er strandet, mener Venstres ordfører for den finansielle sektor, Torsten Schack Pedersen. 

"Det er utilfredsstillende, at erhvervsministeren endnu ikke har leveret det, som et bredt flertal i Folketinget er enige om."

Han henviser til den politiske aftale fra marts, der skal styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet.

Aftalen, der blev underskrevet af alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten, kom i kølvandet på hvidvaskskandalerne i Danske Bank og Nordea.

"I aftalen bad vi om at få lavet det her ekstra eftersyn, fordi vi gentagne gange har været vidne til hvidvask i danske banker. Og trods forsikringer om, at nu var alt i den skønneste orden, så sagde vi: 'Vi tager en runde mere, for vi vil ikke bare vente på den næste skandale'," siger Torsten Schack Pedersen. 

Han foreslår, at ministeren sætter jagten ind efter et udenlandsk konsulenthus, der kan løfte opgaven.

"Ministeren skal sørge for, at det, der bliver aftalt, også bliver ført ud i livet. Også selvom det er besværligt. Hvis han ikke kan finde de rette mennesker til jobbet i Danmark, fordi de alle sammen har habilitetsproblemer, så må han jo søge uden for landets grænser," siger han. 

Finanstilsynet magter ikke opgaven
De udskudte it-undersøgelser af de to banker er en del af en omfattende granskning af den danske finanssektor.

Partierne har blandt andet aftalt, at Finanstilsynet skal gennemføre en ekstraordinær hvidvask-kontrol af landets seks systemisk vigtige finansielle institutter, Sifi'erne, der er landets største og vigtigste pengeinstitutter.

"Forårsrengøringen", som tiltaget bliver kaldt i aftaleteksten, har kontrolorganet Finanstilsynet for længst ordnet. 

Men undervejs i det omfattende eftersyn af Sifi-bankerne kom tilsynet frem til, at der var brug for en særlig it-undersøgelse.

Den skulle afdække, om bankernes it-systemer til overvågning af kunders transaktioner opfylder hvidvasklovens krav. 

Finanstilsynet vurderede dog, at de selv manglede "den nødvendige kapacitet og kompetencer" til selv at stå for it-undersøgelser af de seks store banker.

Derfor besluttede myndighederne sig for at hyre eksterne konsulenter til opgaven.

I brevet til Folketinget fra 4. december skriver Simon Kollerup, at "på nuværende tidspunkt er fire af de seks Sifi-banker blevet undersøgt af eksterne konsulenter. Der udestår derfor alene en it-undersøgelse af to institutter".

Helt efter bogen med konsulenter 
Der endnu uvist, hvilke to banker der mangler at få deres it-systemer efterprøvet af konsulenterne og sidenhen blåstemplet af myndighederne.

I Simon Kollerups notat til Folketinget fremgår det heller ikke, hvilke konsulenthuse der har betakket sig fra at løse opgaven.

Det er helt efter bogen, at et konsulenthus afviser at tage opgaven på sig, hvis det mener, at der kan komme problemer med habiliteten. Det vurderer Jakob Dedenroth Bernhoft, der er juridisk rådgiver for revisionsfirmaer. 

"Hvis et revisionsfirma har rådgivet omkring it-systemer og så bagefter skal ind og kontrollere, om de fungerer, så reviderer man sig selv. Det ville være vanskeligt at forestille sig, at man ville komme med en sønderlemmende kritik af den rådgivning, man selv har lavet," siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der har fulgt hvidvaskskandalerne i Dansk Bank og Nordea tæt.

Ifølge et notat sendt til Folketingets Finansudvalg 5. december har Finanstilsynet desuden på forhånd fastlagt, at de eksterne leverandører af it-undersøgelserne "ikke må have eller inden for en vis periode have haft opgaver for de virksomheder, der skal undersøges. Det skal sikre, at leverandøren ikke er inhabil."

Et spørgsmål om tillid
Jakob Dedenroth Bernhoft mener ligesom Torsten Schack Pedersen, at Simon Kollerup bør overveje at kigge mod udlandet, så undersøgelserne kan blive færdige i en fart. 

"Med Danske Bank som skrækeksemplet kunne man godt formode, at der gemte sig andre problemer rundt omkring i sektoren. Og det kan især blive et stort problem, hvis det i eftertiden viser sig, at der faktisk var noget at komme efter," siger han. 

Torsten Schack Pedersen mener, at undersøgelserne styrker tilliden mellem befolkningen, politikerne og bankerne efter de sidste års massive svigt i den finansielle sektor.

"De her undersøgelser skal være en forsikring til befolkningen og erhvervslivet om, at vi som politikere tager de her ting dybt alvorligt, og at vi sørger vi for at føre sagerne til dørs." 

Forrige artikel EU’s ombudsmand fortsætter fem år mere: ”Jeg havde ingen plan B” EU’s ombudsmand fortsætter fem år mere: ”Jeg havde ingen plan B” Næste artikel Konsulenter spiller dobbeltrolle i kommuners handicapsager Konsulenter spiller dobbeltrolle i kommuners handicapsager