Debat

Professor: Uklare bæredygtighedskrav hjælper hverken virksomheder eller samfund

Virksomheder bliver mødt af en tsunami af EU-krav om due diligence-rapportering. Men hvis kravene føles som en mur af bureaukrati, risikerer vi, at det hverken giver værdi til erhvervsliv eller samfund, skriver professor i lovgivning og bæredygtighed Karin Buhmann.

Det er vigtigt, at&nbsp;virksomhedernes bæredygtighedskrav opfattes som meningsfulde. Ellers er der risiko for begrænset værdi både for erhvervsliv og samfund, skriver Karin Buhmann. Arkivfoto.<br>
Det er vigtigt, at virksomhedernes bæredygtighedskrav opfattes som meningsfulde. Ellers er der risiko for begrænset værdi både for erhvervsliv og samfund, skriver Karin Buhmann. Arkivfoto.
Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters/Ritzau Scanpix
Karin Buhmann
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hverken virksomheder, ngo’er, politikere eller forskere er imponerede over resultaterne af de senere års lovkrav fra EU til erhvervslivet om rapportering, risikobaseret due diligence og ansvarlig finansiering.

Seneste skud er direktivforslaget om risikobaseret due diligence for virksomheders indvirkning på miljø og menneskerettigheder (CSRDD). Direktivet forventes vedtaget snart, men er stadig under forhandling. Det giver afsæt for at overveje, hvordan lovkrav bedst kan skabe mest muligt bæredygtighed og samfundsansvar (CSR).

Det rejser flere spørgsmål: Hvordan kan lovgivning kan forme virksomheders handlinger og arbejde med deres indvirkning på samfundet og bæredygtighed? Skal den skabe intern forandring ved at øge den enkelte virksomheds forståelse af samfundets krav, behov og forventninger? Skal den skabe gennemsigtighed, så ngo’er og politikere kan kritisere virksomheder og stille dem til ansvar? Skal den gøre begge dele, og kan den det?

Langt fra regler til resultater

Mens virksomheder de senere ti år er blevet mødt med, hvad der har været beskrevet som en tsunami af mere og mere detaljerede EU-krav om rapportering og due diligence for samfundsansvar og bæredygtighed, har ngo-undersøgelser og politikere påpeget, at reglerne tilsyneladende ikke fører til de ønskede resultater.

Virksomheder opfatter lovkrav om CSR-rapporter som ressourcetunge uden at tilsvarende udbytte

Karin Buhmann
Professor og centerleder, Syddansk Universitet

Samtidig giver erhvervslivet udtryk for manglende balance mellem de ressourcer, der investeres i rapportering og due diligence, og den værdi det skaber i form af læring og indsigt i samfundets krav på en måde, der kan indarbejdes i og føre til den nødvendige forandring i organisationen.

Amerikansk og europæisk forskning tyder på, at kvaliteten af virksomheders CSR-rapporter øges, hvis rapporteringen sigter mod at øge virksomhedens indsigt i omverdenens krav og forventninger. Det er imidlertid ikke det, det har været i fokus i EU's rapporteringskrav.

Betød EU-direktiv mere bæredygtighed og samfundsansvar?

For omkring ti år siden skiftede EU-Kommissionen politik fra samfundsansvar baseret på frivillighed til at erhvervslivets indvirkning på samfundet og arbejde med bæredygtighed skal styres ved lovgivning. Det har ført til EU-lovkrav rettet mod bestemte sektorer (blandt andet tømmer og mineraler), virksomheder generelt, samt finanssektoren.

Direktivet om ikke-finansielle rapportering (NFRD) fra 2014 indførte detaljerede krav om rapportering, rettet mod eksterne interessenter, for eksempel investorer og ngo’er. Danmark havde allerede fra 2009 krav om CSR-rapportering, som blev ledsaget af vejledninger fra erhvervsmyndighederne, som oplyste, at en del af målet var, at virksomheder skulle anvende rapporteringen til læring om omverdenens behov og forventninger og organisatorisk forandring i forhold til at levere på disse.

Læs også

Et forskningsprojekt, jeg har gennemført om CSR-rapportering i Danmark fra 2008 til 2018, viste, at NFRD’s krav for en række virksomheder førte til en ændring fra fokus på virksomheds egen læring og organisatorisk forandring til detalje-rapportering målrettet eksterne interessenter. Det var i overensstemmelse med direktivets mål, men det er usikkert, om det betød mere bæredygtighed og samfundsansvar for både samfund og erhvervsliv.

For ressourcetunge CSR-rapporter

Erhvervslivets svar på Erhvervsministeriets 2019-høring om, hvordan CSR-rapportering skaber værdi for investorer, forbrugere og virksomhederne efterlyste selv, at CSR-rapporter og rapporteringsprocessen bør give strategisk værdi for virksomheder i forhold til at forebygge samfundsmæssig skade og gerne bidrage til samfundsmæssige behov (for eksempel FNs Verdensmål).

Måske er løsningen noget så enkelt til som vejledninger 

Karin Buhmann
Professor og centerleder, Syddansk Universitet

Implicit antydedes, at det under NFRD ikke var oplevelsen i tilstrækkelig grad. EU-Kommissionens høring i 2020 om NFRD viste, at virksomhederne finder rapportering efter direktivet komplekst og omkostningstungt.

Høringen viste også, at ngo’er, investorer, med flere ikke fandt, at rapporterne gav de nødvendige og sammenlignelige oplysninger om virksomheders initiativer, herunder due diligence.

De to høringer havde forskelligt fokus men understreger, at virksomheder opfatter lovkrav om CSR-rapporter som ressourcetunge uden at tilsvarende udbytte for hverken virksomheder eller deres omverden.

Giv virksomheder den rette vejledning

Dette er væsentligt i forhold til de ny CSRD-rapporteringskrav og krav om due diligence, og de forventninger, virksomheder, ngo’er, politikere og almindelige borgere kan have: hvis kravene har en karakter, der betyder, at virksomhederne kan indhente viden, der er af værdi for deres arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed, opleves kravet og de nødvendige ressourcer som meningsfulde.

Hvis kravene derimod fremtræder som bureaukratiske myndighedskrav uden blik for virksomhedernes egne behov for viden og bidrag til det interne bæredygtighedsarbejde, er der risiko for begrænset værdi for både erhvervsliv og samfund.

Måske er løsningen noget så enkelt til som vejledninger i stil med dem, som de danske erhvervsmyndigheder bakkede det oprindelige danske CSR-rapporteringskrav op med omkring 2009 med forklaring om, at reglerne skal skabe værdi både internt i virksomheden og eksternt for samfundet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024