EL: Danmark kan sige nej til Nato og EU

DEBAT: Vi skal turde spørge os selv, om et militariseret EU og et Nato med Trump i spidsen er det rigtige for Danmark. De nordiske lande kan i stedet sætte en ny fredsskabende dagsorden, skriver Søren Søndergaard (EL).

Af Søren Søndergaard (EL)
EU-ordfører

Det er en kendt sag, at dem, der definerer dagsordenen, også lægger rammerne for beslutningerne.

Sådan forholder det sig også i den aktuelle diskussion om, hvor Danmark skal placere sig sikkerhedspolitisk i en verden og i en verdensdel, hvor afspænding er blevet afløst af konfrontation og oprustning.

Skal vi satse på et fælles EU-militær … eller på Nato? Skal vi bruge to procent af budgettet på militær … eller skal vi nøjes med lidt mindre? Skal vi have flere krigsfly … eller ubåde? Spørgsmålene er mange, men bevæger sig inden for den samme ramme.

Har vi brug for Nato?
Måske skulle vi tænke lidt ud af boksen? Måske skulle vi turde stille spørgsmålet, om der er en anden vej, som ikke handler om at vælge mellem et militariseret EU, et Nato med Trump i spidsen eller at underlægge os Putin. Måske skulle vi turde stille spørgsmålet, om mere militær og mere oprustning virkelig er den bedste vej til en fredeligere verden.

I foråret fremlagde ni nordiske venstrefløjspartier fra Finland, Sverige, Norge, Island, Grønland, Færøerne og Danmark et udspil om et tættere nordisk samarbejde for fred og nedrustning.

Blandt elementerne i udspillet var bl.a.:

-  en aktiv og uafhængig udenrigspolitik baseret på støtte til demokrati, menneskerettigheder, international lov, kvinderettigheder og global social retfærdighed.

- støtte til FN’s arbejde for fred og sikkerhed, herunder en nordisk militær enhed, som kan deltage i FN-godkendte fredsbevarende operationer.

- stop for våbeneksport til diktaturer og regimer, som undertrykker menneskerettighederne med det formål at fremme international kontrol med våbenhandlen.

- initiativ gennem OSCE til nye forhandlinger om styrket våbenkontrol og nedrustning i Europa, herunder aftaler mod militær opbygning og aggressive øvelser i Østersøen.

- styrket freds- og konfliktforskning i hvert land og på nordisk plan.

- arbejde for atomnedrustning, bl.a. gennem tilslutning til en bindende konvention mod produktion, afprøvning og brug af atomvåben.

- afholdelse af en freds- og sikkerhedskonference i regi af Nordisk Råd med det formål at diskutere, hvordan spændingerne i Østersøen nedbringes, og det lidt mildere sikkerhedspolitiske klima i Arktis bevares og forbedres.

Ny nordisk dagsorden
Lugter disse forslag alt for lidt af krudt og kugler? Sikkert! Men jeg synes alligevel, at disse forslag fortjener at komme ind i debatten. For uanset hvor meget militært isenkram, vi investerer i, og uanset hvilken militær-alliance, vi kaster os ind i, så er der ingen vej uden om punkter som ovenstående, hvis fred og retfærdighed skal sikres.

Alternativet er en fortsat oprustningsspiral, som bringer os nærmere og nærmere en ny storkrig, måske med atomvåben. Sådan som vi i øjeblikket ser det på den koreanske halvø.

De nordiske lande kan i fællesskab sætte en ny dagsorden. Men det kræver, at vi gør det!

Forrige artikel Alternativet: Trump og Brexit kalder på mere internationalt samarbejde Alternativet: Trump og Brexit kalder på mere internationalt samarbejde Næste artikel Dansk Erhverv: Tyskland er vores altoverskyggende eksportmarked Dansk Erhverv: Tyskland er vores altoverskyggende eksportmarked
 • Anmeld

  Svend Peter Revsbeck

  Politisk Modenhed !

  At begynde at rokke grundlæggende ved store institutioner som NATO virker for indeværende, når man betragter den nuværende globale balance / ubalance, som noget uklogt. Fællesskab og samarbejder er uafhængigt af ideologi, grundstenen for fredelig sameksistens. Det er muligt at vi ikke altid er enige med fællesskabet, men hvor længe har NATO tjent fællesskabet, fred og hjælp til de som havde behov ? At argumentere grundet en Præsident Trump, at skulle fravælge det fællesskab, er umodent. Mon ikke NATO overlever Trump ? Vi bør hjælpe hinanden til at stabilisere den globale sikkerhed og sameksistens. Det skal vi gøre indefra og ikke melde os ud, for så at forsøge at skabe vort eget lille skrøbelige isotop. Netop de mindre stærke nationer og regioner har glæde af et stærkt fællesskab som NATO. Her bør Danmark og det politiske ledelse vise styrke og ansvar.

 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  En aktivistisk fredspolitik er afgørende nødvendig.

  Verden er hastigt på vej mod en tredie verdenskrig. Den underlæggende årsag er de dybe spændinger som overgangen fra en unipolær til en multipolær verdensorden skaber. Historisk har den slags rivaliseringer været løst med militære midler som vi så i 1 og 2 verdenskrig. USA vil ikke afgive sin dominerende rolle til et nyt system hvor USA, EU, Kina og Rusland er mere sideordnede. Samtidig er USAs økonomiske og politiske indflydelse voldsomt udfordret af den økonomiske udvikling i Kina. Alle imperier falder sammen før eller siden og USA er et imperium i åbenlyst forfald. Hvorfor er det ifølge de ledende danske politikkere i danskernes interesse hovedløst at følge USAs farlige konfrontationspolitik med Kina og Rusland, istedet for som Søren Søndergaard ganske rigtigt påpeger, at arbejde for en aktivistisk fredspolitik ?

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Nato,EU eller HVAD ????????????? = K A O A S

  Igen ser vi en af de pubulistiske og følelses ladet argumentation, for at vi skal bryde fælleskaberne,vi er med i ,dog kun halvejs,som altid for Danmark.

  Og at enhedslisten som afløserne af de hedengangne kommunister,så af alle stadig er og er blevet så pubulistiske ,og helt har efterladt og forladt venstrfløjens stærkeste muighed, ikraft af sine indbyggede styrker,som stadig er og altid vil være uanset politisk ståsted ,være det stærkeste både mnenskeligt og miltært,og især som både Nato og EU er skabt med at de er frivillige og demokratiske ,men selvfølgeligt forpligtigende samarbejder,for alle og af parter.
  Og uanset en Trump ,der nu lader egoismen lyse alt op,og selvfølgeligt at de der bære og har de bredste skuldre,, også naturligt både bære og har de største indflydelser,men på de demokratiske betingelser samt krav,og her er det at Enhedslisten fuldstændgit mister og bevidst efterlader al fornuft og realisme, i dagens og verdens virkelighed og realistiske samarbejder,og kun som protesterne fra hjørnet uden ansvar ,,for noget eller nogen,

  Kun for ders egne egoistsike pubulismer,fremføre atter engang både dødfødte ønsker og drømme fra evnetyrene, og fra fantasiens gemmer, STADIG fremføre disse utopier.

  Eks ang NORDISK samarbejde, nærmest som EU og Nato ,for den sags skyld.
  Nato ..
  Norge var den absolut største modstander af at Danmark skulle optages.
  Sverige forkastede den nordiske fællestankes ,gang på kloden.
  Og uanset om de var blevet virkeligjorte,,,hvad kunne en nordisk union REELT ,så stille op i og evt .mod den nuv internationale sitiaution,med bare de nuv spændinger,som hersker.

  Stop drømmene og kom til i vågne tilstand og tag del i vor virkelighed nuv.

  Men alt dette kræver selvfølgeligt, at enhedslisten både vil være demokratiske og samarbejdsvillige ,,,samt påtage sig ansvar, for vort samfund, i Danmark og sørme især i demokratiske vore samarbejder i både Nato og EU ,og gøre det uden brug af pubulismen ,som også højre fløjen benytter

  Men dog tager et vist ansvar ideres egoismer ,som ledetråden i og for alle deres polittske handlinger og formål,.,, til forskel til enhedslisten,som står uden for alt samarbejde og ansvar for et,,,, nærmest.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Forsvar.

  Forsvar, fælles med NATO, JA.
  Forsvar fælles med EU, NEJ.
  Jeg mener at vi skal styrke vores hjemlige forsvar i NATO regi, fordi at verdens situationen har udviklet i faretruende retning, så vi er nødt til at kunne forsvare os nationalt sammen med de øvrige NATO lande.
  ,( Tyrkiet???, hmm.)
  Jeg mener at vi efterhånden er truet så meget fra i sær Mellemøsten og Nord Korea at oprustning med stående styrker, her i Danmark er en streng nødvendighed.
  Blandt andet kan nævnes u sikkerheden omkring den enorme invasion af migranter over Middelhavet i retning mod Europa, som er en eklatant trussel i mod os. EU har vist sin totale uduelighed, hvad angår beskyttelse af de ydre grænser, så hvad kan få nogen til at tro at vi kan forsvare os med en EU hær?!. Nej lad so beholde et fast, og tæt, militært samarbejde med NATO.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Hvad er forskellen på forsvar i eu regi og i nato

  Nu er dansk forsvar af noget teorial område en forsvunden og umulighed rent fysisk-
  Mens både EU og Nato ,kan bruge vore styrker,,,altså i enkelte korps,som bla ildledre og helt generelt som observatøre ,sammen med både landbaseret overvågning og især fysislk med luft og radar/elektronisk overvågning og evt deltages fysisk som land baserede tropper ,som KUN er symbolikken for et såkaldt forsvar.
  Da hovedparten af modstanderne og nu især med n. korea som HOVED aggresoren lige nu.

  Og netop ang raketterne/luft indsatsen ,som DK ikke selv kan udslette, eller forsvare os imod,,uden midler udefra,,,og som også NATO erkender FULDTUD... med at mandskabsmæssige stiller NATO med og forhåbentligt snarlig sammensmeltning i og af Eu, som med hovedparten i EUROPÆISK del og deltagelse i NATO og ikke bare hovedparten ,men med det antal, der fysisk kan løse opgaven/opgaverne i DANMARK,,,,mens vi danske overvåger og meddeler, hvor de skal indsættes i tilfælde, af en mandskabs mæssig fysisk besættelse, og der kæmpes gammeldags,som nærmet er en umulighed i virklighedens verden efterhånden.
  Og så lige gentagelsen hvad er forskellen ,,,om det er nato eller EU,,,,andet end at via EU er EU landene mere selvstændige,,,,da al NATO virksomhed afhænger totalt,,, af USA med trump ,,,,så OG DERFOR er yderligere kommentare unødvendige,,,,, da virkeligheden igen seriøst overtager alle fantasierne,,,, som ingen gang har på jorden,,, som vil være realistisk.