Europæisk Ungdom: Brexit-regningen er ikke en straf

DEBAT: Når Storbritannien skal punge ud for at træde ud af EU, er det deres egen regning, de betaler. Det er ganske rimeligt, da de selv har skrevet under på budgetaftalen, skriver Jørn Sanne-Wander fra Europæisk Ungdom.

Af Jørn Sanne-Wander
Landsbestyrelsesmedlem, Europæisk Ungdom

Mange af de EU-modstandere, der i årevis har angrebet EU for ikke at forsvare borgernes interesser, mener nu, at EU skal give Storbritannien gaver med på vejen ud, fordi alt andet ville være at straffe Storbritannien. Men det er at fordreje fakta, så det gør helt ondt. For Storbritanniens ”divorce-bill” er ikke en bøde, det er en regning!

I EU vedtages budgettet for en syvårsperiode, det seneste er vedtaget for perioden fra 2014-2020. For at det skal kunne vedtages, skal alle lande være enige og sige ja til de planlagte udgifter. En legitim folkevalgt britisk regering har sagt ja til EU's budget og konstateret, at det er i Storbritanniens interesse. Det vil sige, at Storbritannien giver et beløb, men også får de ydelser til gengæld, som det blev aftalt i 2014.

En indgået aftale
At komme nu og sige, at en udgift, som Storbritannien i fællesskab med de andre EU-lande har vedtaget og accepteret, ikke skal betales alligevel, er det værste, Storbritannien kan gøre, lige inden landet stolt og glad vil træde frem foran verden for at lave aftaler om handel og samarbejde. Storbritanniens resterende troværdighed vil blive knust fuldstændigt.

Selv hvis britiske interesser nu var truet, så har beslutningen om at melde sig ud af EU jo flyttet ansvaret for at varetage Storbritanniens interesser fra EU. EU kan og bør derfor ikke gøre andet end at kræve det beløb, som svarer til Storbritanniens andel af det budget, som Storbritannien har givet samtykke til.

Skilsmisse er lose-lose
Vil EU dog være generøs og imødekommende, så kunne man med al retfærdighed vælge at korrigere Storbritanniens regning for det tab i vækst og velstand, som Storbritannien lider på grund af Brexit.

Det ville være rimeligt, fordi budgettet jo er beregnet på baggrund af en forventet økonomisk udvikling, som Storbritannien ironisk nok nu selv har smadret. Men når EU-samarbejdet i forvejen er win-win, så kan en skilsmisse med EU alt andet lige kun betyde lose-lose.

Forrige artikel Dansk Akvakultur til Greenpeace: Regeringens havbrugspolitik er ansvarlig Dansk Akvakultur til Greenpeace: Regeringens havbrugspolitik er ansvarlig Næste artikel Bosse: Bankunionen handler mindst af alt om banker Bosse: Bankunionen handler mindst af alt om banker
 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  Forkælede unge indoktrinerede akademikere

  Kan selvfølgelig ikke forstå hvorfor
  Juristernes paradis EU møder mere og mere
  Modstand i Europa.

  Vores gamle venner Englænderne er i sidste
  øjeblik vågnet op og blevet klar over:

  At EU er en stor misforståelse

  At EU er = Akademikerne og især Juristernes
  Paradis, hvor alle er så kloge at de kan undvære
  Hovederne

  At Tyskeren KONRAD ARDENAUER’s
  ROMTRAKTAT fra 1957 er at gå alt for langt

  At ROMTRAKTATEN , først var en Tysk
  BONN. TRAKTAT, som de Europæiske toppolitikere
  Lod sig bare af

  At de Europæiske Toppolitikere var klar over, at de
  ville blive anklaget for landsforræderi i deres
  hjemlande hvis de i starten af 1950’erne havde
  Fremlagt denne Tyske BONNTRAKTAT

  At de Europæiske toppolitikere derefter flyttede
  Til ROM og færdiggjorde Den Tyske
  BONNTRAKTAT var et nødvendigt onde, grundet
  det var alt for tæt på 2. Verdenskrig.=
  At KONRAD ARDENAUER ville blive betragtet som
  En ny Hitler i Hele Europa.

  At Det var nødvendigt at omdøbe Traktaten til
  ROMTRAKTEN er af de historiske årsager er
  Indlysende, hvilket det også var for
  ARDENAUER KLUBBEN.

  Af nødvendige årsager, blev ROMTRAKTEN lagt
  Ned bag i skuffen, imedens
  ARDENAUER KLUBBEN konspirerede videre indtil
  1972, hvor de havde udfærdiget en ny traktat,
  Omhandlende en Europæisk frihandels konstruktion, kaldet EF, som de fik narret
  Store dele af Europas lande til sige ja til

  At de brugte alle mulige sindsyge trusler og
  Argumenter for at skræmme Europæerene,
  hører med til historien,
  J O Krag truede i radio og tv eksempelvis
  Danskerne med at hvis vi ikke stemte ja til
  EF så ville fødevarerne stige voldsomt og der
  Ville være 75.000 tusinde flere arbejdsløse i
  Danmark inden Jul

  At disse og mange lige så mange vanvitige argumenter gjorde udslaget er der ingen tvivl om

  At nogle kloge havde læst og sat sig ind i hvad den
  Bagved liggende ROMTRAKTAT indeholdt og advarede imod denne, fejede
  J O Krag af bordet og lovede Danskerne i radio og
  TV at ROMTRAKTATEN var lagt i skuffen og aldrig
  Ville blive til noget.
  Gjorde at Danskerne stemte ja

  At vi efterfølgende er blevet bedraget og
  Optil i dag næsten er blevet snydt og bedraget
  Ind i Juristernes paradis EU’s
  ROMTRAKTAT af ARDENAUER KLUBBEN, der
  Stadig eksisterer, godt forankret i
  E U parlamentet, MÅ GIVE STOF TIL
  EFTERTANKE

  At Englænderne endelig har taget sig sammen
  Og er ved at frigøre sig i sidste øjeblik inden det
  Var forsent = de har observeret at det et alt for
  Dyrt både på det menneskelige plan og især det
  Økonomiske plan at være en del af
  Tyskernes og Franskmændenes EU
  Paradis

  At E U. Unionen. I dag koster
  Europas ca. 510 milioner indbyggere et ca.
  Samlet beløb på. 2200 Miliarder dk kr.
  Årligt. - - der år for år vil stige til endnu
  Mere astronomiske højder er det mærkværdigvis
  Ingen der taler om

  At Juristernes paradis EU Unionen,
  Refunderer ca. 900 Miliarder dk Kr.
  I såkaldte refusions omkostninger
  lige ned i lommerne på vennerne
  Vist nok skattefrit taler vi heller ikke om=

  At det må da være en OMMER der bør
  Revideres væk.

  At de unge EU indoktrinerede tilhængere
  Bør tænke sig lidt om i deres angreb på
  Vore venner og Allierede der betalte en hel
  Del med menneskeliv for den frihed vi har
  I dag, Danmark er England meget tak
  Skyldig.Ugens EU-podcast: Thorning går bag kulissen i dramaet om EU’s topjob

Ugens EU-podcast: Thorning går bag kulissen i dramaet om EU’s topjob

PARLAMENTET: Hvad skete der egentlig, da den tidligere danske statsminister var tæt på at blive EU-chef for fem år siden? Og hvad tænker Helle Thorning om det nye magtspil om Europas topposter, der lige nu udspiller sig i Bruxelles? Lyt til debatten fra Folkemødet på Bornholm.