Biogasbranchen: Snæver fortolkning af forordning bremser biogas i økologien

DEBAT: Biogasanlæg kan bidrage med næringsstofforsyning til økologiske landmænd, men i nogle tilfælde fortolker myndigheder økologiforordning på en måde, der forhindrer økologerne i at bruge gødning fra biogasanlæggene, skriver Bruno Sander Nielsen.

Af Bruno Sander Nielsen
Faglig direktør i Biogasbranchen

Økologi er et klart og let valg for de stadigt flere forbrugere, der efterspørger fødevarer, der er produceret med særlige krav. Det gælder blandt andet fravalg af kunstgødning, som betyder, at økologiske landmænd er afhængige af at kunne gøde markerne med husdyrgødning eller andre former for organisk gødning.

Økologien er endnu ikke i mål, men Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer har sat fart på processen med at gøre økologerne mindre afhængige af konventionel husdyrgødning.

Her har økologerne helt naturligt fokus på biogasanlæg til at sikre mere gødning. Både til den forventede yderligere omlægning til økologisk produktion i overensstemmelse med regeringens mål – og til at forbedre næringsstofforsyningen til de nuværende økologer.

Ud over at gøre husdyrgødning til en bedre gødning med mindre klima- og miljøpåvirkning af vand og luft, recirkulerer biogasanlæg næringsstoffer fra husholdninger, industri, detailhandlen og restauranter og sikrer dermed genanvendelse af restprodukter og affald som gødning for afgrøderne.

Økologisk linje for biogas
Biogasbranchen bidrager naturligvis gerne til at sikre næringsstofforsyningen til de økologiske landmænd og til at sikre, at den økologiske fødevareproduktion tager et yderligere skridt på rejsen mod de overordnede mål.

6. september indviede Linkogas ved Rødding i Sønderjylland således en udvidelse til 115 millioner kroner, hvor der blandt andet er investeret i en økologisk linje. Rundt i landet arbejder flere biogasanlæg med etablering af økologiske linjer, og der er de senere år etableret de første rene økologiske biogasanlæg.

Der arbejdes på projekter til udvidelse af eksisterende biogasanlæg og etablering af nye biogasanlæg i områder, hvor der ikke er biogasanlæg i dag. Desværre begrænser energiaftalen fra juni 2018 muligheden for, at disse anlæg kan etableres.

Derfor bør regeringen og Folketinget kigge fremad i forhold til, hvordan man kan sikre, at de biogasprojekter, som er under planlægning, når i mål.

For eksempel ved at fjerne de nuværende dummebøder i form af højere afgifter på biogas – både køretøjer og brændstof – sammenlignet med diesel. Ved på den måde at lade markedskræfterne trække er der en simpel vej til at nå tættere på regeringens og støttepartiernes 70 procent-klimamål. Den vil samtidig være provenuneutral for statskassen. Og den kan give mere økologi.

Myndigheder forhindrer recirkulering
Alle biogasanlæg har en interesse i at kunne servicere landmænd i lokalområdet, både i forhold til at afgasse deres husdyrgødning og levere miljø- og klimavenlig gødning. Også økologer.

Med den model for øget anvendelse af recirkulerede næringsstoffer og afgasset husdyrgødning, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening lægger op til, er det ikke altid nødvendigt at etablere rene økologiske biogasanlæg eller økologiske linjer på biogasanlæg.

Den afgassede biomasse fra biogasanlæg kan nyttiggøres som gødning på økologiske marker, hvis de biomasser, biogasanlægget fodres med, er i overensstemmelse med økologiforordningen. Det gælder for eksempel kildesorteret organisk dagrenovation – KOD – som kan anvendes, selv om det ikke er økologisk.

Forordningen er imidlertid ikke en udtømmende og fuldstændig facitliste. Derfor er der rum for fortolkning i forhold til, om en økolog må bruge et recirkuleret og dermed genanvendt kvælstof-, fosfor- eller kaliatom. Det er de danske myndigheder, der foretager denne fortolkning.

Der er mange gode næringsstoffer, som kan recirkuleres til gavn for økologerne, men det forhindres af myndighederne. Derfor synes tiden at være inde til et servicetjek af, om ikke man kunne være lidt mere rummelig i sine fortolkninger – uden at gå på kompromis med de økologiske principper.

Det vil gøre det langt lettere for flere biogasanlæg at servicere økologer, samtidig med de hjælper resten af samfundet i den cirkulære økonomi og gør hele fødevareerhvervet mere bæredygtigt.

Forrige artikel SF-borgmester: Klimahensyn må aldrig overskygge borgernes sundhed SF-borgmester: Klimahensyn må aldrig overskygge borgernes sundhed Næste artikel L&F: Vi skal aflive myten om teknologiforskrækkede økologer L&F: Vi skal aflive myten om teknologiforskrækkede økologer