Dansk Gartneri: Det røde ø-mærke bør forbeholdes danske varer

DEBAT: Mange forbrugere opfatter det røde ø-mærke som en garanti for, at varen er produceret i Danmark. Men udenlandske varer, som pakkes i Danmark, kan også få ø-mærket. Det ville være bedre forbrugeroplysning at forbeholde mærket danske varer, skriver Dansk Gartneri.

Af Bjarne Pugholm Johansen
Seniorkonsulent i Dansk Gartneri

Ifølge de officielle kostråd bør en voksen dansker dagligt spise mindst 300 gram grøntsager. Ser man på forbruget, træder kønsforskellene tydeligt frem. Pigers/kvinders kost har et større indhold af grøntsager og grøntsagsprodukter end drenge/mænds kost. For alle grupper gælder det dog, at indholdet i dag er væsentlig lavere end ønskeligt.

Grøntsager er også helt i fokus, når klimavenlig kost diskuteres. Derfor er der meget, som tyder på, at forbruget af grøntsager vil stige markant frem til 2030. Spørgsmålet er, om grøntsagerne vil være økologiske eller konventionelle, og om produktionen vil finde sted i Danmark eller i udlandet.

Kostrådene skelner ikke imellem økologiske og konventionelle grøntsager. Der foreligger ikke den nødvendige dokumentation for, at økologiske grøntsager skulle være mere sunde end konventionelt dyrkede grøntsager.

Et stigende antal forbrugere synes alligevel at lægge vægt på, at deres grøntsager – som ofte konsumeres uforarbejdede – er garanteret fri for kemiske plantebeskyttelsesmidler, og det røde ø-mærke har høj troværdighed. I den økologiske produktion er anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler begrænset til en særlig positivliste til EU-forordningen.

Svært valg for forbrugere
Forbrugernes præference for økologiske grøntsager skal formentlig styrkes, hvis målsætningen om en fordobling af forbruget skal kunne nås inden 2020. En af vejene kunne være mere videnskabelig dokumentation for de sundhedsmæssige, klima- og miljømæssige fordele ved økologien.

I butikkerne står forbrugerne ofte med et svært valg: Skal jeg vælge en dansk konventionel produceret grøntsag eller skal jeg vælge den udenlandske økologiske? Danske grøntsager har generelt færre pesticidresten end tilsvarende udenlandske grøntsager. Dansk Gartneris opfordringen er: Køb dansk.

Mange forbrugere opfatter det røde ø-mærke som en garanti for, at varen er produceret i Danmark. Ø-mærket er imidlertid et økologimærke for den danske stats økologikontrol. Udenlandske varer, som pakkes i Danmark, kan derfor også mærkes med det specielle danske bogstav i de nationale farver.

Hvis det røde ø-mærke var forbeholdt danske produkter, kunne mærket medvirke til bedre forbrugeroplysning og understøtte de danske forbrugeres præference for danske grøntsager.

De danske gartnere dyrker større arealer med grøntsager nu end for ti år siden. En stigende del af de danske grøntsager dyrkes økologisk, og i dag er omtrent 30 procent økologiske.

Energi erstatter kemi
Inden for gartneriproduktionen er overgangen fra konventionel til økologisk produktion lettest i de tilfælde, hvor det enten er muligt at gennemføre et sædskifte, eller hvor dyrkningsbetingelserne helt kan kontrolleres som i et væksthus. Afgrøder som gulerod eller tomat er derfor særlig egnede til den økologiske dyrkningsform uden brug af pesticider.

I den økologiske produktion erstatter "energi" dog i mange tilfælde "kemi". Som konkrete tilfælde kan nævnes mekanisk fjernelse af ukrudt i stedet for kemiske bekæmpelse, og at svampeangreb i væksthuskulturer kan forebygges med en meget dynamisk temperaturregulering.

Klimadagsordenen vil således med stor sandsynlighed blive en særlig udfordring for dele af den økologiske produktion. Den fremtidige økologiforskning bør derfor have stor fokus på energianvendelsen, så de økologiske produkter er mindst lige så klimavenlige som de konventionelle.   

Størstedelen af de dansk producerede grøntsager forbruges i Danmark, mens kun en mindre del eksporteres. Eksporten af grøntsager er stigende, men vi importerer fortsat væsentligt flere grøntsager, end vi eksporterer. Det gælder også de for økologiske grøntsager – og økologiske fødevarer generelt.

Økologiregler må ikke stå i vejen
Produktionen af grøntsager i Danmark er gennem de seneste årtier blevet koncentreret på færre, men større virksomheder, som kan udnytte stordriftsfordele.

Det gennemsnitlige driftsresultat har derfor udviklet sig mere positivt end for bedrifter, som har specialiseret sig i landbrugsafgrøder. Det er blandt andet baggrunden for den pænt stigende eksport af overvejende økologiske grøntsager til en række lande inden for EU.

Danmark er et højomkostningsland, men både klimaet og jordbunden er særdeles egnet til økologisk grøntsagsproduktion. For at kunne udnytte eksportpotentialet fuldt ud må de danske økologiregler ikke stille sig i vejen for, at økologerne kan gøre brug af de nyeste og mest effektive produktionsmetoder for at kunne holde omkostningerne i ave.

Forrige artikel Frej til økologibevægelsen: I har ikke patent på den bæredygtige udvikling Frej til økologibevægelsen: I har ikke patent på den bæredygtige udvikling Næste artikel Radikale: Roundup skal være fortid i Danmark Radikale: Roundup skal være fortid i Danmark