Karen Hækkerup til Concito: Dansk landbrug er allerede klimaeffektivt

REPLIK: Dansk landbrug vil gerne være med til en mere bæredygtig og klimaeffektiv fremtid. Men det skal ske under hensyntagen til, at landmændenes bundlinje kan følge med, skriver Karen Hækkerup.

Af Karen Hækkerup
Administrerende direktør, Landbrug & Fødevarer

I et indlæg på Altinget 3. september peger Michael Minter fra Concito på nødvendigheden af, at landbruget bidrager til globale løsninger på verdens klimaudfordringer. Det vil vi meget gerne være med til. Og vi er faktisk godt i gang, for dansk landbrug er allerede blandt verdens bedste, når det kommer til klimaeffektiv fødevareproduktion.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at danske landmænd er interesserede i et stabilt klima. For de er jo netop afhængige af vejret i deres daglige arbejde.

Derfor er vi også i Landbrug & Fødevarer meget interesserede i at udvikle et endnu mere klimaeffektivt landbrug og reducere udledningen af drivhusgasser. Og vi er da også langt hen ad vejen enige i de forslag, Michael Minter fremsætter i sit indlæg.

Danske landmænd leverer gerne mere grønt
Michael Minter fremhæver eksempelvis, at de danske forbrugere bør skifte til en mere plantebaseret kost. Det er på ingen måde et kontroversielt udsagn – heller ikke hos Landbrug & Fødevarer. For al den stund det stadig er op til den enkelte forbruger at afgøre, hvad de putter på deres tallerken, vil de danske landmænd med glæde levere råvarerne til en mere plantebasseret kost.

For der findes mange skønne retter uden kød. Det kan vi nok hurtigt blive enige om; uanset om du er kødspiser eller ej. Jeg er også enig med Michael Minter i, at det er nødvendigt, at vi alle – både som forbrugere og som verdensborgere – tager ansvar for klodens ve og vel. Dér, hvor enigheden ophører, handler mere om, hvordan vi vælger at forvalte det ansvar.

Jeg mener, at vi skal vælge de løsninger, der vil have størst mulig effekt globalt. De kan godt findes i Danmark. Men den største globale effekt kommer ikke ved, at vi 5,7 millioner mennesker spiser lidt mindre kød. Den kommer i stedet ved, at vi udvikler fremtidens løsninger. Og det er vi i landbrugserhvervet faktisk ret gode til.

Altid åbne for nye forretningsmuligheder
Og vi er også – i modsætning til, hvordan Michael Minter lader til at opfatte Landbrug & Fødevarer – meget åbne over for ændringer i forbrugernes præferencer og har altid set dem som nye forretningsmuligheder. 

Vi har derfor længe arbejdet på at udvikle produkter, der kan kombinere den stigende interesse for planteproteiner med danskproduceret og bæredygtig produktion. Seges (Landbrug & Fødevarers videnscenter, red.) har desuden udgivet et ’White Paper’ om planteproteiner til human konsum, som Michael Minter fra Concito også hørte om, da vi i august måned sammen deltog i en dag om cirkulær bioøkonomi på Teknologisk Institut i Kolding.

For når forbrugerne efterspørger mere planteprotein – eller endda fødevarer lavet af insekter – ja, så ligger det nærmest i Landbrug & Fødevarers DNA at have fingeren på pulsen og efterkomme de ønsker. For os er nye forbrugerpræferencer nemlig ikke et enten eller, men et både og. 

Flere midler til forskning og udvikling
En anden hovedpointe i Michael Minters debatindlæg er nødvendigheden af en mere effektiv produktion af fødevarer. Det bakker Landbrug og Fødevarer op om. Vi forsøger hele tiden at finde løsninger, der er mere klimavenlige, og som gavner landbrugets effektivitet til fordel for både landmænd og klima. Også Michael Minters pointering af vigtigheden af mindre madspild er helt i tråd med Landbrug & Fødevarers ønsker, der faktisk var en af de første organisationer herhjemme, der satte fokus på at mindske madspild.

Michael Minter foreslår også, at vi i fremtiden skal optage flere drivhusgasser, end vi udleder, og understreger, at landbruget kommer til at spille en central rolle i den proces. 

I Landbrug & Fødevarer fokuserer vi netop på, hvordan vi kan binde mere kulstof i jorden. Græs er for eksempel en afgrøde, der effektivt kan øge jordens kulstofindhold. Nettobinding af CO2 hænger derfor nøje sammen med muligheden for at dyrke mere græs. Det kræver imidlertid, at vi skal kunne anvende græs til andet end foder til kvæg.

Der forskes meget i bioraffinering af græs for at gøre det muligt. Og det er netop et af de indsatsområder, som Landbrug & Fødevarer prioriterer højt. Et gennembrud inden for forskning og udvikling på området vil være en game changer i hele klimaindsatsen.

Landbrug & Fødevarer udvikler til stadighed dansk landbrug i en endnu mere bæredygtig og klimaeffektiv retning. Og det er der stor velvilje til blandt vores medlemmer; selvfølgelig med hensyntagen til, at landmændenes yderligere bidrag til løsningen af de globale klimaudfordringer sker på en måde, hvor deres økonomiske bundlinje kan følge med.

Forrige artikel Brian Mikkelsen: Sænk afgifterne til fordel for dansk dagligvarehandel Brian Mikkelsen: Sænk afgifterne til fordel for dansk dagligvarehandel Næste artikel Forsker svarer fiskere: I misforstår min kronik eller også afsporer I debatten Forsker svarer fiskere: I misforstår min kronik eller også afsporer I debatten