Debat

Tuborgfondet: Valget af en stærk og fokuseret fondsstrategi fører ikke nødvendigvis til blinde vinkler

At vælge et bestemt indsatsområde er ikke altid et udtryk for ensretning. Derimod har det skærpede fokus på strategi og forandringsteori resulteret i mere klarhed over for offentligheden, men vi skal fortsat turde prøve nye ting af i tæt dialog med omverdenen, skriver Peter Giacomello.

En klar fondsprofil og stærk strategi sætter retning. Men
omveje og dialog udvider perspektivet og gør os klogere på målgruppen, skriver Peter Giacomello.
En klar fondsprofil og stærk strategi sætter retning. Men omveje og dialog udvider perspektivet og gør os klogere på målgruppen, skriver Peter Giacomello.Foto: Martin Bubandt
Peter Giacomello
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Altinget spørger, om styrket profilering og øget professionalisering får danske fonde til at løbe (for meget) i samme retning. Det synes jeg ikke.

Tværtimod kan man argumentere for, at et øget fokus på strategi og forandringsteori har gjort fondenes forskellige indsatsområder tydeligere for offentligheden – og derfor også for de foreninger, ildsjæle og andre aktører, som kan søge støtte.

Det er et strategisk valg og en afgrænsning, der giver os et afsæt for hverdagens arbejde og retning i en verden.

Peter Giacomello
Sekretariatschef i Tuborgfondet

Er det et udtryk for ensretning og blinde vinkler, når mange fonde beskæftiger sig med for eksempel klima?

Nej, for den grønne omstilling er en livsvigtig dagsorden, som kan adresseres på mange forskellige måder og kræver mange forskellige indsatser.

Tuborgfondet støtter projekter til eller for unge inden for fire indsatsområder: demokrati, grønt entreprenørskab, det kreative vækstlag i den rytmiske musik og overgangen fra ungdomsliv til arbejdsliv.

Det er et strategisk valg og en afgrænsning, der giver os et afsæt for hverdagens arbejde og retning i en verden, der bliver stadig mere kompleks. Når det er sagt, er det selvfølgelig vigtigt, at vi samtidig bevarer lysten til – og ambitionerne om – at gå nye veje, og at vi er åbne for, at vi ikke kender alle svar.

Vaccination mod blinde vinkler

I fondene har vi faglig ekspertise, men vi er samtidig dybt afhængige af den viden, vi får fra ansøgere og samarbejdspartnere.

Temadebat: Fondes blinde vinkler

Der ses et stigende ønske blandt de danske fonde om at være både gavnlige og synlige på de agendaer, som optager befolkningen – mistrivsel, hjemløshed, lokal kultur og sundhed eksempelvis.

Men hvordan kan det være, at fondene løber i flok? Overser fondene noget, når de deler midler ud til den samme type projekter og hvem er det, som bliver valgt fra eller overset i fondenes uddelinger?

I en ny temadebat undersøger Altinget fondenes blinde vinkler og spørger, om fondene måske er ved at blive så meget mainstream eller fokuseret på deres strategiske indsatser, at de overser andre væsentlige huller i samfundet, hvor der også er brug for dem?

For os i Tuborgfondet er det afgørende at få adgang til den indsigt og de ideer, som findes derude – fra unge eller fra de organisationer, der arbejder med unge – og som vi så i partnerskab over tid kan udvikle. Vi arbejder både med løbende ansøgninger, puljer med særligt fokus og med strategiske satsninger i partnerskaber med andre – for eksempel på erhvervsskoleområdet, hvor vi har et større initiativ på vej, som kan skubbe på en positiv forandring for at få flere unge til at vælge at uddanne sig på erhvervsskoler.

Uanset projektets størrelse tror vi på, at løsningerne skal findes i tæt og løbende dialog med aktører i vores omverdenen. Hvad er unge optagede af lige nu? Hvad drømmer de om?

I Tuborgfondet tror vi på, at den tætte dialog er en slags vaccination mod blinde vinkler i vores filantropiske uddelinger, for det giver plads til nye ideer og impulser, som vi så kan hjælpe ansøgerne med at forme til flyvefærdige indsatser.

Det er værdifuldt for et levende samfund, at unge ikke mister modet til at prøve nye ting af. Det er unge, som skal være med til at skabe fremtidens demokrati, nye grønne forretningsmodeller og nye veje til mere fællesskab. Det ser vi for eksempel i det folkelige engagement i den grønne omstilling, hvor særligt unge sætter lokale aktiviteter i gang og mobiliserer andre på tværs af hele landet.

Omvej med udsigt

En mindre del af vores bevillinger er øremærket dét, vi kalder Drømmepuljen. Vi har altid åbent for ansøgninger, og vi giver svar inden for én uge. En ansøgning behøver ikke at være perfekt udformet – det vigtigste er en god og klar idé, som er til gavn for ét eller flere af vores fire indsatsområder.

Unges drømme og umiddelbare input er en drivkraft og en kilde til inspiration i alle projekter uanset størrelse.

Peter Giacomello
Sekretariatschef i Tuborgfondet
Op til 12 millioner kroner årligt er afsat i drømmepuljen, hvor unge kan søge bevillinger på op til 100.000 kroner til aktiviteter og projekter, der er drevet af unge og for unge. Ansøgningerne kommer drypvis, og vi behandler dem hurtigt i respekt for vores unge målgruppe – både fordi lang ventetid kan dræbe en god idé, og fordi vi hver eneste dag øver os i at gøre fondskontakten mere enkel og nem.

Vi kan se, at flere af modtagerne går igen i nye ansøgninger. Drømmepuljen har altså – sin beskedne størrelse til trods – en sekundær gevinst: den katalyserer og modner nye ideer, der senere kan blive til store og vigtige projekter.

Som nævnt arbejder vi på flere måder, men min pointe her er, at unges drømme og umiddelbare input er en drivkraft og en kilde til inspiration i alle projekter uanset størrelse. Fordi der er energi i at drømme, kaste sig ind i et projekt og lære noget undervejs – også af de fejl vi alle sammen begår. Det tror jeg mange fonde kan skrive under på.

En klar fondsprofil og stærk strategi sætter retning. Men omveje og dialog udvider perspektivet og gør os klogere på målgruppen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Giacomello

Sekretariatschef, Tuborgfondet

0:000:00