Dem mistede vi i 2023

Ritt Bjerregaard, Søren Krarup, Mette Gjerskov og Mads Lundby er blandt de personer, vi tog afsked med i 2023. Altinget ser tilbage på et udsnit af dem, der gik bort.

Ritt Bjerregaard, Søren Krarup og Mette Gjerskov er blandt de personer, vi tog afsked med i 2023.
Ritt Bjerregaard, Søren Krarup og Mette Gjerskov er blandt de personer, vi tog afsked med i 2023.Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget & Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Simon Engell Kjøller

Ritt Bjerregaard (1941-2023)

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget

Ritt Jytte Bjerregaard blev født 19. maj 1941 i København. Efter sin lærereksamen i 1964 fungerede hun som folkeskolelærer fra 1964-70.

Ritt Bjerregaard kom i Folketinget i 1971. Her blev hun kendt som en del af en ny, venstreorienteret fløj i partiet. I 1973 blev Bjerregaard som bare 32-årig blev udnævnt til sin første – men langtfra sidste – ministerpost i Anker Jørgensens regering som den yngste kvinde nogensinde på den øverste politiske post i et ministerium. Hun sad som undervisningsminister fra 1975-1978 og socialminister fra 1979-1981.

I 1994 blev Ritt Bjerregaard udnævnt til EU's miljøkommissær. En post hun varetog frem til 1999. Hun vendte tilbage til dansk politik som fødevareminister fra 2000-2001 og medlem af Folketinget fra 2001-2005. Herefter sad hun en periode som overborgmester i København fra 2006-2009.

Ritt Bjerregaard har blandt andet været forfatter, medforfatter og medvirket i mere end 20 bøger, herunder sine egne erindringsbøger.

Læs forfatter Hanne-Vibeke Holsts tale ved Ritt Bjerregaards begravelse.

Læs også

Mette Gjerskov (1966-2023)

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Mette Gjerskov blev født 28. juli 1966 i Gundsø og blev uddannet cand.agro. fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 1993.

Hun blev valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i 2005 og var medlem frem til sin død, hvor hun senest var verdensmålsordfører for partiet. Hun har tidligere været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, formand for Det Udenrigspolitiske Nævn fra 2013-2015 og formand for Europaudvalget fra 2015-2016.

"Folketinget kommer til at være et kedeligere sted uden Mette Gjerskov," lød det fra Folketingets formand Søren Gade i en mindetale.

Læs tidligere minister og gruppeformand for Socialdemokratiet Carsten Hansens mindeord her.

Søren Krarup (1937-2023)

Afsløring af Søren Krarups portræt, en gave fra Dansk Folkeparti til Krarups 80-års fødselsdagsreception.
Afsløring af Søren Krarups portræt, en gave fra Dansk Folkeparti til Krarups 80-års fødselsdagsreception.
Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Søren Krarup kom til verden i 1937, gik i faderens fodspor og læste teologi på universitet. Fra 1965 og 40 år frem var han sognepræst i Seem.

Samme år som han blev færdiguddannet, blev han medudgiver af tidsskriftet Tidehverv, som faren, Vilhelm Krarup, var med til at grundlægge. I 1984 blev han desuden redaktør. En post, han beholdt til 2012. 

Søren Krarup blev valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti i 2001 ved det såkaldt 'lille systemskifte'. Her sad han i ti år frem til valget i 2011, hvor han ikke genopstillede. Undervejs var han blandt andet partiets indfødsretsordfører.

Krarup var gift Anette Elisabeth Krarup. Sammen fik de fire døtre – herunder Marie Krarup, der fra 2011 til 2022 sad i Folketinget for Dansk Folkeparti.

Læs Morten Messerschmidts nekrolog her.

Mads Lundby Hansen (1969-2023)

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Mads Lundby Hansen blev født 1969 i Glostrup og blev uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1996.

Lundby Hansen var en af Danmarks mest fremtrædende økonomer og en indflydelsesrig stemme i den offentlige debat om økonomisk politik, bredt anerkendt for sin evne til at sætte nye dagsordner samt sin evne til at formidle komplekse økonomiske spørgsmål til den brede offentlighed.

Mads Lundby Hansen var en bærende kraft i Cepos siden tænketankens etablering i 2005 og var tidligere tilknyttet Venstre og Finansministeriet. Han var blandt andet nomineret til Fonsmark-prisen og har flere gange været i toppen af opgørelser over de mest citerede eksperter i danske medier.

Læs alle mindeord om Mads Lundby Hansen.

Jens Kristian Hansen (1926-2023)

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jens Kristian Hansen blev født 5. juni 1926 i Føvling ved Ribe.

J.K. Hansen var midlertidigt folketingsmedlem i 1974 og blev fra 1975 valgt som folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sønderjyllands Amtskreds frem til 1994. I perioden var han blandt andet gruppeformand for Socialdemokratiet

Jens Kristian Hansen blev udnævnt til minister for offentlige arbejder fra 1981 til 1982 i Anker Jørgensens regering.

Han var blandt andet beskæftiget som major i Forsvarets Intendanturkorps og regnskabsfører på Sønderborg Kaserne.

Lise Nørgaard (1917-2023)

Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Lise Nørgaard blev født 14. juni 1917 i Roskilde.

Hendes lange liv bød på en karriere som journalist og flere bøger. Igennem sit liv arbejdede hun i lange perioder på flere forskellige dagblade, herunder Politiken, Berlingske og ugebladet Hjemmet. Som forfatter udgav hun blandt andet selvbiografierne 'Kun en pige' og 'De sendte en dame' i 1992 og 1993.

For sit store arbejde blev Lise Nørgaard tildelt flere hædersbevisninger. Blandt andet blev hun i 1994 ridder af Dannebrog, ligesom hun i 2017 modtog Publicistklubbens ærespris.

Privat var Lise Nørgaard gift med Mogens Flindt Nielsen indtil 1950, hvorefter hun blev gift med Jens Nørgaard i 1951 til hvem hun blev enke i 1984.

Læs Bertel Haarders mindeord her.

Ib Christensen, Inge Krogh og Niels I. Meyer.
Ib Christensen, Inge Krogh og Niels I. Meyer. Foto: Mogens Ladegaard/Nf-Nf, Mogens Ladegaard & Morten Juhl/Ritzau Scanpix

Ib Christensen (1930-2023)
Ib Christensen var folketingsmedlem for Danmarks Retsforbund i Århus Amtskreds fra 1973 til 1975 og fra 1977 til 1981 og medlem af Europa-Parlamentet for Retsforbundet i 1978 og 1979 og repræsenterede Folkebevægelsen fra 1984 til 1994.

Han var fra 1970 med i FN-forbundets styrelse i flere perioder, medlem af Nordisk Råd og af Europarådets parlamentariske forsamling i flere omgange.

Inge Krogh (1920-2023)
Inge Krogh blev valgt i Fyns Amtskreds for Kristeligt Folkeparti og sad i Folketinget fra 4. december 1973 til valget 10. januar 1984.

Politisk gjorde hun sig bemærket som abortmodstander og gik blandt andet til valg på ønsket om at hjælpe kvinder i pornoindustrien og på et forbud mod børnepornografi,

Niels I. Meyer (1930-2023)
Kun 25 år gammel blev Niels I. Meyer Danmarks første ingeniør med en ph.d.-grad, og seks år senere opnåede han en professorstilling i fysik.

Niels I. Meyer blev kendt i en større offentlighed som medforfatter til den politiske debatbog 'Oprør fra midten' fra 1978, som han skrev sammen med radikal minister og folketingsmedlem K. Helveg Petersen og forfatteren Villy Sørensen.

I 1992 stiftede Niels I. Meyer sammen med Jens-Peter Bonde og Drude Dahlerup det EU-kritiske parti Junibevægelsen. Partiet var repræsenteret i Europa-Parlamentet fra 1993 til 2009.

Bent Sørensen, Eva Nejstgaard og Lone Møller.
Bent Sørensen, Eva Nejstgaard og Lone Møller. Foto: Mikal Schlosser/Ritzau Scanpix, Bjarne L¸thcke/Ritzau Scanpix, pressefoto

Karen Møller (1927-2023)
Forhenværende borgmester for Venstre i Karlebo Kommune og højskoleforstander

Eva Nejstgaard (1941-2023)
Forhenværende borgmester for Konservative i Allerød Kommune

Bent Sørensen (1933-2023)
Forhenværende borgmester for Socialdemokratiet i Hundested, folketingsmedlem og formand for Hovedstadsrådet

Lone Møller (1949-2023)
Forhenværende folketingsmedlem, amtsråds- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Kaj Petersen (1942-2023)
Forhenværende borgmester for Socialdemokratiet i Guldborgsund Kommune

Vilhelm Lytken (1929-2023)
Forhenværende borgmester for Socialdemokratiet i Hinnerup ved Aarhus, skoleinspektør og forfatter

Jørgen Petersen (1936-2023)
Forhenværende borgmester for Venstre i Egtved, amtsrådmedlem i Vejle Amt, direktør for Dabilfa og formand for DGI.

Kultur og samfund

Henrik Nordbrandt, Morten Sabroe og Karsten Ohrt.
Henrik Nordbrandt, Morten Sabroe og Karsten Ohrt. Foto: Thomas Lekfeldt, Mathias Svold & Katrine Emilie Andersen/Ritzau Scanpix

Henrik Nordbrandt, forfatter og lyriker (1945-2023)

Morten Sabroe, journalist og forfatter (1947-2023)

Karsten Ohrt, museumsdirektør på Statens Museum for Kunst og formand for Ny Carlsbergfondet (1952 - 2023)

Michael Juul Sørensen, tidligere radiovært og konservativ kommunalpolitiker (1948-2023)

Mette Müller, forhenværende direktør for Musikhistorisk Museum i København og formand for Museumsrådet (1930-2023)

Per Weiss, keramiker (1953-2023)

Hans Edvard Nørregård-Nielsen, kunsthistoriker og forfatter, formand for Ny Carlsbergfondet (1945-2023)

Poul Henrik Harritz, forhenværende præsident for Danmarks Naturfredningsforening og miljøjournalist (1956-2023)

Keld Moseholm, billedhugger (1936-2023)

Peter Belli, sanger (1943-2023)

Gerhardt Eriksen, forhenværende kronikredaktør og lederskribent på Jyllands-Posten (1931-2023)

Karen Schultz, forfatter, psykolog og officer, formand for universitetscensorer i psykologi i Danmark (1959-2023)

Kim Hannemann Møller, ejer af Oxford Group og Great place to work i Danmark samt tidligere forskningschef hos Ugebrevet Mandag Morgen (1956-2023)

Grethe Louise Torfing, stadsbibliotekar i Aarhus, formand for Statens Filmcentral (1929-2023)

Jørn Riel, forfatter (1931-2023)

Finn Heiner, tidligere sportschef i DR og pressechef i Kræftens Bekæmpelse (1936-2023)

Eddie Skoller, musiker og entertainer (1944-2023)

Arne Piel Christensen, tidligere generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp (1938-2023)

Tarjei Haaland, matematiklærer og medstifter i 1974 af anti-atomkraft-organisationen OOA (1943-2023)

Niels Holst-Sørensen, tidligere formand for Danmarks Olympiske Komité og medlem af IOC (1922-2023)

Jørn Mader, journalist og Tour de France-kommentator (1947-2023)

Per Rysgaard Jensen, forhenværende domprovst ved Helsingør Stift (1931-2023)

Jens A. Jørgensen, forhenværende rektor for Gribskov Gymnasium og leder af Esrum Kloster (1936-2023)

Torben Ulrich, tidligere tennisspiller og jazzmusiker (1928-2023)

Erling Bjøl, forhenværende professor, historiker og journalist (1918-2023)

Michael Haslund-Christensen, filmproducer (1965-2023)

Jens Rosendal, salmedigter og højskolelærer (1932-2023)

Embedsværk og domstole

Marianne Højgaard Pedersen, Poul Søgaard og Claus Henrik Rosholm.
Marianne Højgaard Pedersen, Poul Søgaard og Claus Henrik Rosholm. Foto: Djøf & Danske Advokater/Facebook, Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix & Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix

Marianne Højgaard Pedersen, forhenværende højesteretsdommer (1952-2023)

Henning Strøm, forhenværende departementschef og stiftsamtmand (1925-2023)

Poul Søgaard, forhenværende højesteretspræsident (1947-2023)

Claus Henrik Rosholm, stiftamtmand i Nordjylland og i Viborg (1945-2023)

Anne Flindt Christiansen, forhenværende administrerende direktør i Funktionær-Pension og kontorchef i Undervisningsministeriet (1943-2023)

Jørgen Mönniche, forhenværende områdedirektør ved Toldskat (1942-2023)

Jørn Bro, tidligere politimester i Glostrup, operativ chef hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) og chef for Politiskolen (1935-2023)

Jesper Andersen-Rosendal, forhenværende kommunaldirektør i Høje-Taastrup og byrådsmedlem, Lyngby-Taarbæk (1946-2023)

Per Ejner Hessel, forhenværende kontorchef i Skattedepartementet og skattedirektør på Frederiksberg (1936 - 2023)

Jakob Janussen, tidligere direktør for Hjemmestyret, formand for Grønlands selvstyrekommissionen (1941-2023)

Bent Otken, tidligere landsdommer og retsformand i Østre Landsret (1930-2023)

John Petersen, advokat og forhenværende rigsretsanklager (1947-2023)

Forsvar

John E. Zilmer, oberst og forhenværende slotsforvalter på Kronborg (1931-2023)

Finn Særmark-Thomsen, forhenværende brigadegeneral (1940-2023)

Arvid Sørensen, forhenværende kontreadmiral (1936-2023)

Ib Faurby, forhenværende leder af Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus og chef for Forsvarsakademiets Center for Militærhistorie (1941-2023)

Kristen H. Winther, kontreadmiral, forhenværende chef for Søværnets Operative Kommando og Søværnets Materielkommando (1946-2023)

Svend Torgny Harders, forhenværende brigadegeneral, oberst (1938-2023)

Niels Mygind Moesgaard, oberstløjtnant (1943-2023)

Ole Peder Olsen, oberst, tidligere chef for Hærens Officersskole og konservativt byrådsmedlem på Frederiksberg (1935-2023)

Niels-Jørgen Nehring, forhenværende ambassadør og direktør for Dansk Udenrigspolitisk Institut (1942-2023)

Erhverv og Arbejdsmarked

Jørgen Mølvang, Peter Hänschell Biering og Klaus Bonde Larsen.
Jørgen Mølvang, Peter Hänschell Biering og Klaus Bonde Larsen. Foto: Bent Midstrup/Ritzau Scanpix, pressefoto/Kammeradvokaten & Bjarne Lüthcke/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Jørgen Mølvang, forhenværende PFA-formand og adm. direktør for Sadolin & Holmblad (1935-2023)

Peter Hänschell Biering, advokat og tidligere partner hos Kammeradvokaten/Poul Schmith (1955-2023)

Arne Erling Reisfelt, forhenværende direktør for De Samvirkende Købmænd (1931-2023)

Klaus Bonde Larsen, formand for Håndværksrådet 1983-91 og i 1990 kortvarigt konservativt folketingsmedlem (1933-2023)

Gerhard Albrechtsen, tidligere formand for Industriens Arbejdsgiverforening og viceformand i Dansk Industri, adm. direktør i NKT (1935-2023)

Peter Jensen, forhenværende adm. direktør for Carl Christensen og Fhv. formand for Den Gamle By og Gl. Estrup (1934-2023)

Claus Bræstrup, forhenværende koncerndirektør og adm. direktør i H Lundbeck (1945-2023)

Mogens Beier, forhenværende Horesta-direktør og planchef i Farum (1942-2023)

René Spogard, tidligere ejer af og direktør for Gallup (1954-2023)

Erik Ross Pedersen, direktør for Entreprenørforeningen (1937-2023)

Leo Lybæk Hansen, tidligere afdelingschef i LO (1955-2023)

Poul Scheuer, forhenværende direktør og informationschef i DI, fhv. ministerråd i Berlin (1950-2023)

Sven Folmer Thomsen, forhenværende direktør for Jernets Arbejdsgiverforening og formand for Oticon (1928-2023)

Arne Simonsen, stifter og ejer, Scan-Group (1944 - 2023)

Peter Leif Vesterdorf, forhenværende chef for Håndværksrådet i EU og medlem af Konkurrencerådet (1942-2023)

Jørgen Skovbæk, forhenværende sekretariatschef, De Danske Landboforeninger (1931-2023)

Forskning og Sundhed

Christian Hjorth-Andersen, Raben Rosenberg og Morten Hedegaard.
Christian Hjorth-Andersen, Raben Rosenberg og Morten Hedegaard. Foto: København Universitet, Joachim Rode & Lars Gundersen

Morten Pejrup, professor i geografi (1951-2023)

Niels Michelsen, professor, børneforsker (1939-2023)

Ole Borre, forhenværende professor og valgforsker (1932-2023)

Sven Olaf Skouby, lærestolsprofessor emeritus ved Københavns Universitet (1948-2023)

Nils Henrik Diemer, tidligere professor i eksperimentel neuropatologi ved Københavns Universitet (1944-2023)

Poul Erik Petersen, professor emeritus, forskede i social ulighed i tand- og mundsundhed (1951-2023)

Arvid B. Maunsbach, professor em., forhenværende prorektor og dekan (1937-2023)

Frands Mortensen, medieforsker, professor emeritus (1942-2023)

Bent Preisler, forhenværende professor i engelsk sprog og sociolingvistik ved Roskilde Universitet (1945-2023)

Christian Hjorth-Andersen, forhenværende professor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet (1944-2023)

Jørn Dines, professor ved Niels Bohr Instituttet (1940-2023)

Jesper Vuust Møller, professor em. ved Aarhus Universitet (1938-2023)

Henning Koch, forhenværende jura-professor, Københavns Universitet (1949-2023)

Jørgen Falck Larsen, professor, dr.med., forhenværende overlæge (1931-2023)

Morten Hedegaard, kongelig fødselslæge, tidligere klinikchef på Rigshospitalet (1960-2023)

Jørgen Jørgensen, tidligere adm. direktør for Lægemiddelindustriforeningen (1941-2023)

Asger Juul, administrerende overlæge ved Sydvestjysk Sygehus (1947-2023)

Raben Rosenberg, professor, overlæge og tidligere formand for Dansk Psykiatrisk Selskab (1946-2023)

Udlandet

Foto: Ndz/AP/Ritzau Scanpix, Stefano Spaziani/AP/Ritzau Scanpix & Fred Ernst/AP/Ritzau Scanpix

Henry Kissinger (1923-2023)

Kissinger blev født i 1923 i byen Fürth i Tyskland, men familien flygtede i 1938 til USA grundet nazisternes jødeforfølgelser.

Kissinger spillede en central rolle for USA's udenrigspolitik i 1970'erne. Han huskes i dag for sin indsats for at få USA til at danne diplomatiske relationer med Kina, sin støtte til antikommunistiske styrer i Latinamerika og for at skjule USA's bombardementer i Cambodia fra den amerikanske kongres.

Det er dog særligt hans ageren i Vietnam-krigen, der har haft stor betydning for Kissingers kontroversielle omdømme. Her var han i 1973 med til at aftale en våbenhvile, der udløste ham en af de mest omstridte Nobels fredspriser nogensinde.

Efter Watergate-skandalen fortsatte Kissinger som udenrigsminister under præsident Gerald Ford. Han var en central amerikansk udenrigspolitisk meningsdanner indtil sin død og besøgte blandt andet Kinas præsident Xi Jinping tidligere i år.

Læs Michael Ehrenreichs nekrolog her.

Silvio Berlusconi (1936-2023)

Berlusconi blev født i 1936 i den norditalienske by Milano. Som forretningsmand endte hans som milliardær og Italiens rigeste.

Af tre gange har han siddet som premierminister, senest i perioden 2008-2011. I 1993 stiftede han partiet Forza Italia, og blot ét år senere blev han premierminister. Hans anden regeringsperiode i 2001-2006 er derudover den længste periode for en italiensk premierminister siden Anden Verdenskrig. 

Han vandt magten tilbage i 2008, men måtte trække sig tre år senere midt i en gældskrise. 

I 2017 besluttede Berlusconi at gøre politisk comeback med sit parti Forza Italia. Dette på trods af anklager om korruption og betalt sex med en mindreårig samt en dom for skattesvig. Ved sidste års parlamentsvalg havde Berlusconi annonceret sit kandidatur, men måtte få dage inden valgkampen trække sig på grund af sit helbred.

Læs Alberte Bové Ruds nekrolog her.

Martti Ahtisaari (1937-2023)

Martti Ahtisaari var Finlands socialdemokratiske præsident fra 1994 til 2000. Han var den tiende præsident i Finland, og før hans præsidentembede besad han flere nøglepositioner i det finske udenrigsministerium samt i FN, hvor han blandt andet var FN' særlige udsending i Kosovo.

Efter hans præsidentembede grundlagde han The Crisis Management Initiative, der i dag er kendt som CMI – Martthi Ahtisaari Peace Foundation. Det er en uafhængig fredsmæglingsorganisation, som Ahtisaari i 2008 modtog Nobels Fredspris for.

Jacques Delors (1925-2023)

Jacques Delors var formand for EF-Kommissionen fra 1985 til 1995 (fra 1993 EU-Kommissionen).

Han var blandt andet med til at stå for arbejdet, der førte til vedtagelsen af Den Europæiske Fælles Akt i 1986 og Maastrichttraktaten i 1991.

Fra 1979 til 1981 var han valgt til EF-Parlamentet, og fra 1981 til 1984 var Delors finansminister under den franske præsident François Mitterrand.

Kong Konstantin af Grækenland (1940-2023)

Kong Konstantin og dronning Anne-Marie.
Kong Konstantin og dronning Anne-Marie. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Konstantin var konge af Grækenland i årene 1964-67. Efter et militærkup 21. april 1967 forsøgte Konstantin 13. december 1967 at tage magten tilbage fra militæret, men det mislykkedes, og han og dronning Anne-Marie måtte med deres børn flygte fra Grækenland.

Ved en folkeafstemning i 1974 besluttede et flertal på 69 procent af grækerne, at kongen ikke skulle vende tilbage, men i 2004 fik den nu tidligere græske kongefamilie lov til igen at bosætte sig i Grækenland. Efter 46 år i eksil i London flyttede Konstantin og Anne-Marie i 2014 tilbage til Athen.

Konstantin var med sin familiære relation til Danmark og det danske kongehus naturligvis rigt dansk dekoreret - han var Storkommandør af Dannebrog og Ridder af Elefantordenen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ritt Bjerregaard

Fhv. minister (S) & MF, fhv. EU-kommissær, fhv. overborgmester, København
lærer (Emdrupborg 1964)

Mette Gjerskov

MF (S), ordfører for miljø og verdensmål
cand.agro. (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1993)

Lise Nørgaard

Journalist, forfatter, fhv. chefredaktør, Hjemmet 1975-77
journalist (Roskilde Dagblad 1935)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024