Her er Venstres finanslovsforslag på forskningsområdet

FINANSLOV: Venstre har netop præsenteret sit udspil til næste års finanslov. Se partiets forslag på forsknings- og universitetsområdet her, der blandt andet indeholder midler målrettet forskning, der skaber arbejdspladser og en Taxameterkommission.

"Et sundt Danmark" lyder titlen på Venstres forslag til næste års finanslov, som partiet præsenterede mandag.

I udspillet er der en række forskellige initiativer, som berører forskningsområdet og de videregående uddannelser:

Forskning der skaber arbejdspladser
Med finansloven for 2015 ønsker Venstre at målrette over 600 mio. kr. til forskning, der skaber danske arbejdspladser. Det skal blandt andet finde sted ved en tættere kobling mellem forskningsmiljøer og virksomheder, så forskningsmidlerne understøtter vækst og jobskabelse.

Login