Jacob Mark: Uansvarligt at sende universiteter ud i økonomisk limbo

DEBAT: Selvom mange menneskers job er på spil, nægter regeringen at melde klart ud om finansieringen af humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne, skriver gruppeformand Jacob Mark (SF).

Af Jacob Mark (SF)
Gruppeformand og forskningsordfører

I denne uge fik over 100 medarbejdere på Aalborg Universitet en fyringsseddel. Og på de andre universiteter breder usikkerheden sig også, selvom en fyringsrunde ikke har ramt medarbejderne der endnu. 

Årsagen er, at regeringen har sendt universiteternes økonomi ud i mørket. Dels fordi den har sparet på universiteterne siden 2016, dels fordi der er udsigt til fortsatte besparelser mange år frem, og nu også fordi regeringen ikke vil tage stilling til videreførelsen af takstforhøjelsen efter 2019.

Fakulteter på usikker grund
Takstforhøjelsen på samfundsvidenskab og humaniora blev vedtaget i 2010, fordi uddannelserne var underfinansierede, og fordi man ønskede at investere i antallet af undervisnings- og vejledningstimer samt styrke den forskningsbaserede uddannelse. Både lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne bakkede op.

Nu vil regeringen ikke love at videreføre det i 2020. Det skaber stor økonomisk usikkerhed på universiteterne og sætter dem under et gevaldigt pres. Når besparelserne fortsætter, fører det til kontinuerlige fyringer, svækkelse af kvaliteten, ringere undervisning for de studerende og dårligere mulighed for feedback.
 
Da man nu samtidig skaber usikkerhed om, hvorvidt taktsforhøjelsen fortsætter, bliver det umuligt for universiteterne at lave langsigtet planlægning og fremtidige investeringer. Det er politisk uansvarligt.

Realiteterne er de samme
Man lavede jo takstforhøjelsen, fordi der var behov for det. Man undersøgte taxametrene på samfundsvidenskab og humaniora og nåede frem til, at uddannelserne var underfinansierede. Derfor vil det have fatale konsekvenser for uddannelserne, hvis man nu igen vælger at underfinansiere uddannelserne – endda samtidig med at man laver generelle besparelser.

Derfor vil vi i SF permanentgøre ordningen. Det er på tide, at vi politisk skaber større sikkerhed i institutionernes økonomi. Ligesom det er på tide, at vi begynder at investere i vores uddannelser. Desværre fortsætter regeringen ufortrødent med at bruge uddannelsesområdet som en uudtømmelig brønd til at finansiere andre initiativer.

Hvis regeringen lyttede til uddannelsesinstitutionernes efterhånden mange opråb om deres usikre økonomiske situation, ville de vide, at besparelserne ikke kan fortsætte, uden at det får varige mærkbare konsekvenser.

SF vil samle rød blok om at stoppe besparelserne på uddannelserne allerede fra næste år, men vi vil også permanentgøre takstforhøjelserne for samfundsfag og humaniora, så uddannelserne kan få ro. Det er der hårdt brug for. 

Forrige artikel Sundhedsaktører: Forskningstradition mangler tydelige karriereveje Sundhedsaktører: Forskningstradition mangler tydelige karriereveje Næste artikel "Hvis den private sektor virkelig mangler talent, så kom og hent det på universiteterne"
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.