Kristian Jensen: Sådan ville jeg lægge budget under regeringens nye omprioriteringsbidrag

SAMRÅD: Finansministeren var i ilden i Uddannelses- og Forskningsudvalget tirsdag. Her blev han bedt om at svare på, hvordan regeringens nye omprioriteringsbidrag kommer til at virke, og hvad uddannelsesinstitutionerne kan regne med fra 2022.

Finansminister Kristian Jensen (V) var tirsdag eftermiddag kaldt i samråd om omprioriteringsbidraget på uddannelser.

Ministeren var kaldt i samråd af SF’s Jacob Mark, som ønskede at få afklaret, det han opfatter som tvetydige signaler fra regeringen i forbindelse med fremlæggelsen af finansloven.

Vil regeringen stoppe omprioriteringsbidraget fra 2022, eller vil de enkelte uddannelsesinstitutioner fortsat skulle lægge budget, som om de er underlagt to-procents-besparelser?

Login