DFiR: Der mangler konkurrence om stillingerne på de danske universiteter

KARRIEREVEJE: Der er utilstrækkelig konkurrence om mange stillinger på danske universiteter, som tilgodeser egne forskere i ansøgningsprocessen. Sådan lyder det i en ny rapport fra DFiR, som blandt andet vil indføre tenure-track for at løse problemet. 

Det Forsknings- og Innovationspolitiske råd har gennemgået karrierevejene i dansk forskning og konkluderer, at der er en række uhensigtsmæssigheder, som det er på tide at gøre op med. 

Det handler blandt andet om, at universiteterne i alt for høj grad ansætter inden for egne rækker.

"Der er en række uhensigtsmæssigheder i den måde, universiteterne rekrutterer på," konstaterer Jens Oddershede, formand for DFiR. 

Login