Regeringen når sit mål om at hjemtage EU-forskningsmidler

FoRSKNINGSMIDLER: Danmark har allerede nået og overgået regeringens målsætning om at hjemtage 2,5 procent af forsknings- og innovationsprogrammet Horizon2020's budget. Det viser en ny opgørelse fra ministeriet. 

Danmark har nu hentet 5,7 milliarder kroner fra EU's forsknings- og innovationskasse. Det viser en netop offentliggjort opgørelse fra ministeriet. 

Modtagerne er forskningsinstitutioner og virksomheder, som har deltaget i Horizon 2020 siden begyndelsen i 2014, og midler er gået til 1336 forskellige projekter.

Den samlede andel af midler til Danmark er nu oppe på 2,52 procent. Derved har Danmark på nuværende tidspunkt nået regeringens målsætning om at hjemtage 2,5 procent af programmets budget, skriver ministeriet i pressemeddelelse. 

Login