Sten Bønsing bliver professor ved AAU

NAVNENYT: Sten Bønsing er fra 15. januar udnævnt som professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Aalborg Universitet udnævner ny professor fra egne rækker. Lektor og ph.d. Sten Bønsing er udpeget som ny professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet.

Det skriver Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

Sten Bønsing har som en af de eneste i Danmark udgivet en samlet fremstilling af forvaltningsrettens grundlæggende regler. Bogen omfatter alle dele af den almindelige forvaltningsret, dvs. den offentlige organisation, kompetence, retskilder, sagsbehandling, indholdsmæssige krav, tavshedspligt, rekurs/klagebehandling, domstolsprøvelse, ombudsmandskontrol, tilbagekaldelse af forvaltningsakter, håndhævelse, offentlige myndigheders erstatningsansvar og kommunalfuldmagten.

Login