TV: Uddannelsesinstitutioner skal ikke længere være herre over eget budget

LOVBEHANDLING: Et flertal i Folketinget vil lade regeringen styre, hvad selvejende uddannelsesinstitutioner skal bruge penge på. 

Fremover kan uddannelsesministeren og undervisningsministeren styre de selvejende uddannelsesinstitutioners anlægsbudget. Det bliver realiteten, hvis lovene om den flerårige investeringsramme for selvejende institutioner i uddannelsessektoren stemmes igennem.

Med de nye love bliver der nemlig fra politisk hånd fastlagt en flerårig investeringsramme for de selvejende uddannelsesinstitutioner på finansloven.

Det betyder, at både uddannelsesministeren og undervisningsministeren fremover kan tilpasse, udskyde eller standse planlagte investeringer i uddannelsesinstitutioner, hvis de overstiger den flerårige investeringsramme. 

Login