Usikkerhed om privat medfinansiering af pionercentre

OVERHEAD: Ahlers har ikke et klart svar på, hvor meget de nye pionercentre vil trække på universiteternes fælleskasse, hvis de bliver finansieret af private fonde.  

Tirsdag behandlede Folketinget loven om de nye eliteforskningscentre, som er blevet omdøbt fra nobelcentre til pionercentre under Tommy Ahlers.

Forskningscentrene bliver, dog også uden nobel i navnet, født med ambitionen om at bedrive forskning, som har potentiale til at ændre forskningsfeltet, såkaldt transformativ forskning.

Med lovforslaget får Grundforskningsfonden opgaven og som noget nyt muligheden for at etablere centre i samarbejde med private fonde.

Login