Debat

Dansk Erhverv: Danmark udnytter ikke droners fulde potentiale. Ny strategi bør sikre os global førerposition

Danmark er nødt til at være med helt fremme, når det gælder anvendelsen af droner. Vejen går gennem offentligt-private partnerskaber og en central rolle til Forsvaret, skriver konsulenter fra Dansk Erhverv.

Droneteknologi skal blandt andet sikre dansk luftrum imod misbrug af droner fra ukendte droneoperatører. Det kræver løbende investeringer fra Forsvaret, skriver Christoffer Greenfort og Frederik Bergenfelt Friis.
Droneteknologi skal blandt andet sikre dansk luftrum imod misbrug af droner fra ukendte droneoperatører. Det kræver løbende investeringer fra Forsvaret, skriver Christoffer Greenfort og Frederik Bergenfelt Friis. Foto: Nikolay Doychinov/AFP/Ritzau Scanpix
Christoffer Greenfort
Frederik Bergenfelt Friis
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Droner er svaret. Sådan har prognosen efterhånden lydt af mange omgange, hvad enten samtaleemnet har været fremtidens transportform, forsvars- og beredskabsopgaver eller et nyt dansk erhvervseventyr.

Droneteknologi- og kompetencer finder i dag større og større anvendelse i Danmark, og giver merværdi på tværs af adskillige fagområder, herunder sundheds- og transportsektoren, byggeriet, forsvar og beredskab.

Temadebat

Hvordan skal et nyt forsvarsforlig skrues sammen?
De indledende øvelser til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig bliver den altoverskyggende dagsorden på det forsvarspolitiske område i det kommende år.

Det nuværende forlig udløber ved udgangen af 2023, og flere af Folketingets partier banker på døren for at blive lukket ind i forhandlingslokalet.

Men hvilke ønsker har partierne i forligskredsen og områdets aktører egentlig til den nye aftale? Og hvorfor er det præcis, at SF, Nye Borgerlige og grønlandske Inuit Ataqatigiit (IA) ønsker at sidde med ved forhandlingsbordet?

De spørgsmål stiller Altinget Forsvar i en ny, stor temadebat, hvor politikere og aktører vil svare på, hvad der konkret er vigtigt for dem at få skrevet ind i et nyt forsvarsforlig.

Du kan se det samlede debatpanel her.

Det er dog ikke sådan, at droner nu bliver anvendt alle de steder, hvor de ellers har potentialet til at kunne skabe samfundsnytte. Det er der flere årsager til.

For det første er droneteknologi omgivet af en til tider iboende betænkelighed. Eksempelvis når den brede befolkning bliver adspurgt om, hvordan de ser på en fremtid, hvor droner vil passere over hovedet på os i dagligdagen.

Det hænger naturligt sammen med, at droneerhvervet i Danmark har gennemgået en modningsproces både teknologimæssigt og i forhold til dens position i offentligheden. Derudover er droner en del af luftfartsområdet, der er strengt reguleret, hvilket kan gøre anvendelsesmulighederne svære at navigere i. Endelig har den politiske opmærksomhed på droneerhvervet været kendetegnet ved at svinge i bølger.

Forsvaret bør spille central rolle

Imidlertid har der i den seneste tid været en stigende bevågenhed omkring droneteknologi og den danske dronebranche på tværs af mange sektorer.

Man observerer det blandt andet ved droneteknologiens fremtrædende rolle i regeringens strategi for dansk forsvarsindustri og det nye fyrtårnsprojekt inden for drone- og robotteknologi, NextGen Robotics, der har fået bevilliget mere end 100 millioner kroner.

At droner kan misbruges betyder selvfølgelig ikke, at vi skal fjerne muligheden for offentlige og private aktører

Christoffer Greenfort og Frederik Friis, Dansk Erhverv

Hvis vi ser udover landets grænser – for eksempel til Syrien og Ukraine – får man også et tydeligt billede af, at Danmark er nødsaget til at sikre sig, at vi i erhvervslivet og på myndighedsniveau er med helt fremme, når det gælder anvendelse af droner og modforanstaltninger mod disse.

I Dansk Erhverv ser vi gerne, at der snarest igangsættes et politisk arbejde om styrkede rammevilkår for droneerhvervet i Danmark. Og først skridt er en opdatering af Danmarks Dronestrategi fra 2016.

Som en væsentlig aftager af droneteknologi bør Forsvaret være en aktiv medspiller i den indsats. Når der i disse måneder pågår temadrøftelser i forsvarsforligskredsen, kan droneindsatsen med fordel være et af omdrejningspunkterne.

Det store men

I erhvervslivet udvikles og produceres droneteknologi af øverste hylde og teknologien har skabt samfundsnytte i en lang række sektorer.

Droner kan dog – ligesom al anden teknologi – udnyttes til uhensigtsmæssige formål. Dermed kan droner komme til at udgøre en trussel over for myndigheder, kritisk infrastruktur, virksomhed og borgere. Årsagerne kan være intentionelle eller uagtsomme: En uskyldig hobbydrone kan uforsætligt udgøre en trussel mod lufthavnstrafik, hvis droneoperatøren ikke er bekendt med regler og lovgivning.

Men også mere ondsindede aktører kan misbruge droneteknologi og skabe anspændte situationer. Sidstnævnte erfarede man i starten af det nye år, hvor ukendte droner fløj over svenske atomkræftværker, og i 2018 hvor droner omkring Gatwick Lufthavn medførte, at 140 flyafgange måtte aflyses. Herhjemme har droner omkring Københavns Lufthavn medført, at fly måtte omdirigeres.

At droner kan misbruges betyder selvfølgelig ikke, at vi skal fjerne muligheden for, at offentlige og private aktører kan optimere arbejdsprocesser og frigive ressourcer via droneteknologi. Tværtimod. Men det er nødvendigt, at vi finder den rette balance og sikre os mod individer eller fremmede stater, der ønsker at bruge teknologien imod danske interesser.

Offentlig-privat samarbejde er vejen frem

Danske virksomheder inden for både anvendelse, detektion og bekæmpelse af droner bør derfor inddrages i processen om en opdatering af Danmarks Dronestrategi.

Læs også

En ny dronestrategi kan indeholde to spor, hvor det første kan indeholde initiativer til at understøtte virksomhedernes stærke position inden for droneteknologi. Det andet spor kan se på hvordan myndigheder og erhvervslivet sammen kan arbejde mere strategisk med at imødegå truslerne fra uhensigtsmæssig droneflyvning omkring kritisk infrastruktur såsom lufthavne og energiforsyningen.

Styrket offentligt-privat samarbejde bliver gennemgående helt centralt for en resilient droneindsats, og det kræver løbende investeringer fra Forsvaret i udvikling af dansk droneteknologi. I Dansk Erhverv er vi klar til at tage fat i det vigtige arbejde.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frederik Bergenfelt Friis

Kommende chef for strategi og global public affairs, UXV Technologies (1/2-23), afgående politisk konsulent, Dansk Erhverv, Handel & Transport
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2020)

Christoffer Greenfort

Chefkonsulent, Transport, Dansk Erhverv, sekretariatschef, Danske Biludlejere