Her er initiativerne, der skal stoppe medarbejderflugten fra Forsvaret. Fagforeningerne er ikke imponeret 

De initiativer, der kunne have den største effekt, mangler i regeringens udspil til at komme medarbejderflugten fra Forsvaret til livs. Det mener to fagforeninger.

Foto: Iben Valery / Forsvarsgalleriet
Andreas Krog

Med en stribe af initiativer til i alt omkring 3,5 milliarder kroner vil SVM-regeringen sætte en prop i den massive medarbejderflugt, som Forsvaret oplever. 
 

HR-initiativer i SVM-regeringens udspil til 1. delforlig

· Nyt bemandingssystem: Et styrket bemandingssystem med målrettet strategisk styring af personelressourcer. 
 
· Kompensation for fleksibilitet: Mobilitetsfremmende ordninger, som kompensation for fleksibilitet for medarbejdere. 
 
· Militære lærlinge: Uddannelse af ufaglært personel fra konstabel- og sergentgruppen, der pba. anciennitetskrav og efter ansøgning kan blive militære lærlinge med aflønning mhp. at blive faglært. 
 
· Produktionskapacitet i personalestyrelsen: Flere medarbejdere til Forsvarsministeriets Personalestyrelse til at håndtere de øgede rekruttering- fastholdelse- og uddannelsesopgaver.  
 
· Helhedsorienteret HR-indsats: En række tiltag på HR-området med et helhedsorienteret sigte på rekruttering og fastholdelse på ministerområdet.  
 
· Styrkede vilkår for frivillige: Nedbringelse af de frivilliges anvendte tid på administration, transport mm. til fordel for opgaver af operativ karakter. 

Initiativerne (Se boks til højre) opremses i regeringens udspil til forhandlingerne om det første af i alt fire delforlig, der skal konkretisere forsvarsforliget fra juni i år. 

Udspillet og initiativerne får en blandet modtagelse hos to af de fagforeninger, der organiserer de ansatte i Forsvaret. 
 
”Der er en hel masse pæne ord. Men når man kigger på vores gruppe af medarbejdere, så mangler der to rigtig vigtige initiativer, som kunne forbedre attraktiviteten for konstablerne i Hæren,” siger Tom Block, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, og fortsætter: 
 
”Det er en systematiseret og formaliseret erhvervsrettet konstabeluddannelse samt tilpasning og modernisering af ansættelsesformer. Det handler blandt andet om løn. De ting kunne virkelig flytte noget. Men de mangler i udspillet.” 
 
Ifølge HKKF’s tal, så mangler der lige nu mere end 1.100 konstabler og korporaler i Hæren. 

Hos Centralforeningen af Stampersonel (CS) får udspillet en lunken modtagelse. 
 
“Der er flere gode initiativer i det, og meget af det er jo også noget, som vi i CS har spillet på banen og arbejdet for. Blandt andet brug af AMU-systemet, styrkelse af karriereveje, forenkling og ensretning af administration, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø,” siger formanden for Centralforeningen af Stampersonel Jesper K. Hansen og fortsætter: 

Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00