Kampflyøkonomi fortsat under pres

Indkøbet af nye kampfly til Flyvevåbnet holder sig inde for budgettet, men økonomien er fortsat under pres.

I september landede de første danske F-35 fly i Skrydstrup.
I september landede de første danske F-35 fly i Skrydstrup.Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Andreas Krog

Anskaffelsen af 27 nye F-35 kampfly ser fortsat ud til at blive billigere end de knap 15,5 milliarder kroner, som politikerne bevilligede i et aktstykke den 21. marts 2018. Men forskellen mellem de forventede udgifter i 2018 og nu er blevet markant mindre end for to år siden. Samtidig er økonomien fortsat under pres.

Det fremgår af den årlige statusrapport om kampflyprojektets økonomi, som forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i midten af oktober oversendte til Folketingets finansudvalg.

{{toplink}}
Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Læs også


Opgjort ved årsskiftet 2022/2023 er det nu forventningen, at anskaffelsen vil løbe op i 14,990 milliarder kroner. Det er knap 500 millioner kroner under aktstykket fra marts 2018, men godt 800 millioner kroner end den forventede udgift ved årsskiftet 2020/2021.

Stigningen skyldes blandt andet, at prisen på de kommende års fly, i lighed med 2021, er blevet opjusteret i 2022. Det har isoleret set betydet stigende udgifter i størrelsesordenen 400-450 mio. kroner.

De stigende flystelpriser skyldes blandt andet fordyrede produktionsudgifter, foranlediget af den generelt stigende inflation, der øger lønudgifter, prisen på rå- og inputvarer. Derudover er den årlige produktion af fly i de kommende år, hvor Danmark skal have fly, reduceret i forhold til hidtidige antagelser.

Stigningen skyldes også Tyrkiets eksklusion fra programmet. Den kom efter at landet insisterede på at købe det avancerede russiske antiluftforsvarssystem S-400. En direkte følge heraf er, at komponenter fra tyrkiske leverandører er blevet erstattet med komponenter fra nye leverandører - som i udgangspunktet ikke har kunnet levere komponenterne til samme pris.

0:000:00