Debat

Minister efter hård kritik: Selvfølgelig tager jeg ansvar for Forsvarets økonomi

Det er oplagt, at partierne bag forsvarsforliget i højere grad tager del i de nødvendige politiske prioriteringer, når der for eksempel opstår forsinkelser eller fordyrelser. Det mener jeg ikke, at man kan kalde for ansvarsfralæggelse, som Jesper Olsen hentyder til, skriver Troels Lund Poulsen.

Det er helt afgørende, at der fremover bliver en stærk styring, gennemsigtighed og opfølgning på de politiske målsætninger for Forsvaret, skriver Troels Lund Poulsen (V).
Det er helt afgørende, at der fremover bliver en stærk styring, gennemsigtighed og opfølgning på de politiske målsætninger for Forsvaret, skriver Troels Lund Poulsen (V).Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Troels Lund Poulsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Statsrevisorerne og Rigsrevisionen rettede tidligere på året kritik af Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i forbindelse med indeværende forsvarsforlig. Det er en kritik, jeg som fungerende forsvarsminister ser med stor alvor på.

Vi står overfor at skulle styrke Forsvaret markant. Så markant at vi kan leve op til Natos målsætning om at bruge to procent af BNP på forsvar og sikkerhed. Regeringens målsætning er, at vi allerede i 2030 lever op til målsætningen.

Der kræver for det første et klart overblik over Forsvarets samlede økonomi. Det igangsatte "kasseeftersyn" viser, at det nuværende forsvar bliver dyrere at drive fremover.

Større gennemsigtighed i den løbende implementering af forsvarsforliget og den økonomiske udvikling er nødvendigt

Troels Lund Poulsen (V)
Fungerende forsvarsminister

Det er en forudsætning for løftet af Forsvaret til to procent af BNP i den kommende forligsperiode, at fundamentet for Forsvaret bringes i balance i en ny forligsperiode.

Det kræver politiske prioriteringer, som jeg ønsker, at forligskredsen tager medansvar for. Det skal vi have løst som det første i forbindelse med drøftelserne om det nye forlig.

Som tidligere medlem af statsrevisorerne har jeg selv været med til at sætte gang i undersøgelserne af forligsmidlerne. Og jeg synes, det er yderst vigtigt, at vi får samlet godt op på de undersøgelser.

Større gennemsigtighed

Derfor har jeg som fungerende forsvarsminister bedt om, at vi får en opfølgende dialog med statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Det har jeg gjort for, at jeg i videst muligt omfang har mulighed for at tage højde for deres betragtninger.

Det er helt afgørende, at der fremover bliver en stærk styring, gennemsigtighed og opfølgning på de politiske målsætninger for Forsvaret – så vi lever op til statsrevisorernes, Folketingets og forligskredsens forventninger. 

Det er oplagt, at partierne bag forsvarsforliget i højere grad tager del i de nødvendige politiske prioriteringer, når der for eksempel opstår forsinkelser eller fordyrelser.

Større gennemsigtighed i den løbende implementering af forsvarsforliget og den økonomiske udvikling er nødvendigt, hvis vi i højere grad skal have et fælles politisk ansvar for prioriteringerne på forsvarsområdet.

Læs også

Samtidig er det nødvendigt at sikre, at de partier, der ikke er med i forsvarsforliget, også kan få større indsigt i implementeringen af forsvarsforliget og anvendelsen af midlerne på Forsvarsministeriets område.

Det mener jeg ikke, at man kan kalde for ansvarsfralæggelse, som Jesper Olsen hentyder til i sit debatindlæg 6. marts. Tværtimod ønsker jeg at styrke grundlaget for politiske prioriteringer på forsvarsområdet og at styrke Folketingets kontrolmuligheder.

Det kræver klart overblik over Forsvarets samlede økonomi og en grundig analyse af, hvordan vi sikrer styring, opfølgning og implementering af det nye og historiske forsvarsforlig.

For der skal selvfølgelig være fuldstændig vished om, hvordan Forsvarsministeriet efterlever de målsætninger for Forsvaret, som vi politisk beslutter.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

Jesper Olsen

Formand, Transparency International Danmark, bestyrelsesformand, Klostergården i København, ekstern lektor i offentlig ret, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
cand.jur.

0:000:00