Sådan fik Forsvaret flere kvinder i trøjen

VÆKST: Antallet af kvinder, der vælger at aftjene værnepligt, er steget gevaldigt de sidste 16 år. Et nyt brev, som ”kvinderne bedre kan se sig selv i”, har siden 2018 givet ekstra mange kvinder i trøjen.

Foto: Trænregimentet / Forsvarsgalleriet
Andreas Krog

Da 2.171 unge danske mænd og kvinder i første halvår af 2020 mødte op på kaserner, flådestationer og flyvestationer for at aftjene værnepligt, så var 488 af dem kvinder. Det svarer til 22,5 procent, hvilket er den største procentandel kvinder nogensinde. I 2019 udgjorde kvinderne 22,2 procent af alle, der aftjent værnepligt.

Den rekordhøje andel af kvinder er resultatet af et målrettet arbejde med at få flere kvinder til at benytte sig af deres værneret. For hvor ”enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver”, som det hedder i Grundloven, så har kvinder ret til at vælge at aftjene værnepligt.

I 2004, da Forsvaret overtog opgangen med at afholde session og rekruttere unge mennesker til at vælge at aftjene værnepligt fra Indenrigsministeriet, var kun 2,6 procent kvinder. I forsvarsforliget fra 2004 var der fokus på at øge andelen af kvinder.

Altinget logoForsvar
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget forsvar kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00