Debat

Affaldsforening om forsyningsstrategi: Vi må tage ministeren på ordet

DEBAT: Forsyningsstrategiens sigte er ikke at privatisere, men at effektivisere sektoren, siger Lars Chr. Lilleholt (V). Netop derfor giver det god mening at sikre billig finansiering gennem KommuneKredit, mener Jacob Hartvig Simonsen.

Dansk Affaldsforening.
Dansk Affaldsforening.
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jacob Hartvig Simonsen
Direktør i Dansk Affaldsforening

I debatten om forsyningssektoren fremhæver flere, at målet er billigere ydelser for forbrugerne. Men spørgsmålet er, hvorfor det så skal være dyrere at låne til de meget store og kapitaltunge investeringer i infrastruktur, vi alle har brug for i fremtiden?   

I forbindelse med lanceringen af forsyningsstrategien er det blevet fremhævet igen og igen, at målet er, at det skal være billigere at være dansker. Det mål er Dansk Affaldsforening helt enig i. 

Det kan så undre, at man vil starte med at pålægge affaldssektoren en merudgift på cirka 300 millioner kroner mere om året. Den årlige merudgift kommer oven i den engangsudgift på cirka 1,3 milliarder kroner, der kan være ved at refinansiere de billige lån i KommuneKredit med dyre private lån.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til [email protected]

Det virker ikke som den direkte vej til at gøre det billigere for forbrugerne. Tværtimod. 

Tag ministeren på ordet
Konkurrence er et middel. Et middel - eller et redskab om man vil - til at effektivisere og opnå besparelser, men ikke målet i sig selv. Målet er billigere priser for forbrugerne. 

Vi og affaldsenergisektoren arbejder gerne med nye løsninger for at sikre en fortsat effektivisering. Men det må ske uden et krav om refinansiering. 

Jacob Hartvig Simonsen
Direktør i Dansk Affaldsforening

Vi må tage ministeren på ordet. Forsyningsstrategiens sigte er ikke at privatisere forsyningssektoren. Sigtet er at effektivisere med henblik på at skabe billigere priser for forbrugerne. 

Netop derfor giver det rigtig god mening, at opgaver, der løses for fællesskabet, og som skal betales af fællesskabet, finansieres på den absolut billigst mulige måde. Muligheden for at sikre billig finansiering gennem KommuneKredit til de omfattende og meget dyre investeringer i den infrastruktur, vi alle har brug for, er derfor et gode for os alle.

Et gode, der er værd at holde fast i. 

En myte
Den billige KommuneKredit-finansiering er blevet beskyldt for meget - blandt andet at den billige finansiering leder til overinvesteringer. Det er en myte.

Faktum er, at alle investeringer i affaldsenergianlæg er underlagt projektbekendtgørelsens regler efter varmeforsyningsloven. Dermed skal de potentielle projekter udvise en positiv samfundsøkonomi for overhovedet at kunne realiseres.

Kalkulationsrenten, der indlægges i de samfundsøkonomiske vurderinger, er samtidig højere end den rente, man pt. kan låne hos både KommuneKredit og i de private finansieringsinstitutter. Derfor burde politikerne forsøge at ændre kalkulationsrenten og forrentningskravet i de samfundsøkonomiske vurderinger, hvis de virkelig mener, at der overinvesteres.

At projekter, der giver positiv samfundsøkonomi og netop kommer gennem nåleøjet, har adgang til billig finansiering, er ikke et problem. 

Hvorfor skal vi forgylde Goldman Sachs?
Når man i debatten bliver ved med at fremhæve, at KommuneKredit skal udsættes for konkurrence – og at den billige lånefinansiering er problematisk, så virker det som om, at konkurrence bliver selve målet og ikke blot et middel. Det udløser en hvis nervøsitet for, at der ikke er tale om en effektiviseringsøvelse, men i stedet en egentlig privatisering.

Det er muligt, at der er pensionskasser og kapitalfonde, der ønsker at investere i forsyningssektoren for at skabe afkast til deres kunder og ejere. Men hvorfor skal vi alle betale mere for vores forsyningsydelser for at sikre pensionen, eller for at forgylde Goldman Sachs? Det giver ingen mening. 

Vi arbejder gerne med nye løsninger
Kommunernes solidariske hæftelse er grundstenen bag KommuneKredits mulighed for at skabe billig finansiering til de nødvendige, almene forsyningsopgaver, som vi som fællesskab og samfund alle har brug for bliver løst forsvarligt. En musketered, hvor alle hæfter for hinanden, fordi vi som samfund har brug for en sikker adgang til rent drikkevand, varme i radiatorerne, at få bortledt spildevand og at få håndteret vores affald. Målet om sikre, billige og effektive ydelser til alle er derfor rigtigt. Muligheden for billig finansiering igennem KommuneKredit bringer os tættere på målet.

Vi og affaldsenergisektoren arbejder gerne med nye løsninger for at sikre en fortsat effektivisering. Men det må ske uden et krav om refinansiering. Løses denne udfordring ikke, vil det udløse en kæmpe ekstraregning, og løfterne om billigere priser for forbrugerne vil forblive tomme. Det ønsker vi ikke. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Hartvig Simonsen

Direktør, Amager Ressourcecenter, vicepræsident, Cewep, næstfordmand C4
cand.merc.jur. (CBS. 2003), master of coroporate communication (AAU 2010)

0:000:00