Debat

Dansk Fjernvarme om KommuneKredit: V turnerer med et fejlagtigt budskab

DEBAT: Der er ingen dokumentation for, at der overinvesteres i fjernvarmen. Derfor vil jeg opfordre Thomas Danielsen og regeringen til at finde beviserne frem – eller at droppe de mange beskyldninger, skriver Kim Mortensen. 

GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kim Mortensen
Direktør i Dansk Fjernvarme

Jeg deler til fulde Venstres energiordfører Thomas Danielsens ønske om at sikre, at borgere og virksomheder mærker de forbedringer, forsyningssektoren gennemgår. Jeg vil endda gå så langt som til at mene, at det tror jeg allerede, at de gør.

For aldrig tidligere har den gennemsnitlige fjernvarmekunde haft en lavere varmeregning, end de har i dag. I de ti år som tilsynet har indhentet priser fra fjernvarmeselskaberne, er den i dag på sit laveste niveau, og fjernvarmeselskaberne har i gennemsnit reduceret prisen til glæde for forbrugerne med 10 procent de seneste tre år alene. Det har de gjort af egen fri vilje, fordi det er i deres egen og i deres ejeres interesse.

Samtidig har de udlevet den grønne omstilling, der efterlyses på Christiansborg – og hos forbrugerne – sådan, at andelen af vedvarende energi de seneste 10 år er steget fra 34 procent til mere end 51 procent sidste år.

Alternativt må New Public Management og mistilliden til de lokale beslutninger lægges i graven.

Kim Mortensen, Direktør i Dansk Fjernvarme

Det fejlagtige budskab 
Selvom der hverken i Thomas Danielsens indlæg her i Altinget eller i regeringens udspil til forsyningsstrategi frembringes nogen som helst form for dokumentation for, at der overinvesteres i fjernvarmen, så turneres der fortsat med dette fejlagtige budskab. Det er øjensynligt KommuneKredits og forbrugerbeskyttelsens skyld – hvad skyld så end dækker over, når man kigger på den glædelige udvikling sektoren har og er inde i – så derfor må der drastiske ændringer til.

Svaret kommer fra McKinsey og Struense, der har leveret rygraden i regeringens udspil, og det lyder, at alt vil blive billigere og bedre, hvis bare New Public Management rulles ud. Her er det ikke nok med tillid til de lokalt trufne beslutninger og tillid til selskabernes evne til at investere deres ejeres penge i lavere priser og grøn omstilling. Der skal anderledes central styring, kontrol og registrering til, samtidig med at sektoren skal kommercialiseres.

Dokumentation, tak
En konsekvens af den udvikling, såfremt det politisk besluttes, vil være enden for fjernvarmeselskabernes adgang til KommuneKredit. Dermed vil de mange fjernvarmeselskaber, der i dag har lån hos KommuneKredit, skulle refinansiere deres lån på det private lånemarked. Med en rente på to procentpoint mere end deres nuværende lån vil det give fjernvarmeforbrugerne en meromkostning på cirka 4,5 milliarder kroner.

Min opfordring til Thomas Danielsen og regeringen er, at de må se at få fremlagt dokumentation for de mange beskyldninger mod sektoren, så vi på et oplyst grundlag kan vurdere, hvad der skal til for at styrke udviklingen.

Alternativt må New Public Management og mistilliden til de lokale beslutninger lægges i graven. Lad ikke New Public Management kvæle fjernvarmeselskabernes adgang til de billige lån i KommuneKredit.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kim Mortensen

Direktør, Dansk Fjernvarme, fhv. MF (S)
elektriker (Esbjerg Tekniske Skole 1986)

0:000:00