V: KommuneKredit er blevet en sovepude

DEBAT: Det er et stort problem, at kommunalt ejede forsyningsselskaber ofte har adgang til markant bedre lånevilkår end andre forsyningsselskaber, mener Thomas Danielsen (V).

Af Thomas Danielsen
Klima- og energiordfører for Venstre

I regeringen arbejder vi hårdt på at opretholde forsyningssikkerheden og sikre fair priser for forbrugerne. For os er det forbrugerne, der kommer i første række.

Derfor drejer en stor del af regeringens forsyningsarbejde sig om at opstille rammevilkår, der kontinuerligt øger forsyningsselskabernes økonomiske incitament til at levere mest kvalitet for pengene.

Lån afspejler ikke markedet
Med en incitamentsbaseret regulering af forsyningssektoren øges motivationen til at effektivisere, hvilket vil føre til færre omkostninger i forsyningsselskaberne og dermed billigere forsyning til forbrugerne. Det lyder jo umiddelbart meget positivt.

Men på nuværende tidspunkt udfordres omkostningseffektiviteten af lånevilkårene i forsyningssektoren. De meget favorable lånemuligheder hos KommuneKredit afspejler ikke markedet, og det er et stort problem. De billige lån er blevet en sovepude!

Det eneste incitament, der styrkes med så lempelig en risikovurdering, er forsyningsselskabernes incitamentet til overinvestering. Og så ender regningen altså på forbrugernes bord. Det ønsker vi ikke i regeringen.

Ikke et endeligt farvel
Det er uhensigtsmæssigt, at kommunalt ejede forsyningsselskaber ofte har adgang til markant bedre lånevilkår end andre forsyningsselskaber. Det skaber et ubalanceret grundlag for investeringsbeslutninger i sektoren.

Med forsyningsstrategien foreslås ikke et endeligt farvel til KommuneKredit. Og lad mig også her understrege, at målet ikke er at privatisere forsyningssektoren. Men eftersom der ikke eksisterer en klar afgrænsning af, hvilke aktiviteter der er kommercielle og konkurrenceudsatte eller klare rammer for fastsættelse af garantiprovisionen, er det afgørende at sikre, at de kommunale lån og garantier ikke skaber unfair konkurrence, der i sidste ende fratager forbrugerne prisbesparelser.

Lad os i stedet sikre, at investeringerne, der foretages i forsyningssektoren, er sunde og rentable, så forbrugerne slipper for at agere bank for forsyningsselskabers overinvesteringer.

Flere markedsbaserede incitamenter
Den teknologiske udvikling har fundet fodfæste i forsyningssektoren og optimeret sektoren markant til glæde for såvel borgere som virksomheder. Derfor er det kun rimeligt at opstille krav til sektoren, der afspejler teknologiens og markedets løbende udvikling, så vi sikrer, at borgere og virksomheder fortsat mærker de forbedringer, forsyningssektoren gennemgår.

Effektiviseringskravene til forsyningssektoren skal derfor understøtte overgangen fra en regulering, hvor alle omkostninger kan opkræves fra forbrugerne, til en regulering drevet af incitamenter for at effektivisere og opnå økonomiske gevinster.

Derfor er budskabet klart: Lad os skrue op for de markedsbaserede incitamenter, så vi kan skrue ned for forbrugernes priser.

Forrige artikel Professor: Lad andre udbydere konkurrere med KommuneKredit Professor: Lad andre udbydere konkurrere med KommuneKredit Næste artikel DANVA: Bevis for påstand om overinvestering, tak DANVA: Bevis for påstand om overinvestering, tak
 • Anmeld

  Jens Voldby Crumlin

  Venstre vil malke forbrugerne og skade udkantsdanmark.

  Endnu engang ser vi Venstre i ideologisk korstog mod den fællesejede forsyningssektor til stor skade for forbrugerne og de gode principper med en solidariske hæftelse og en god og billig lånestruktur der sikrer muligheder for udbygning også i udkantsdanmark. Der kan umuligt være opbakning i hele Venstres kommunale bagland til denne politik.
  KommuneKredit forudser minimum en fordobling af renten, hvis selskaberne skal ud at låne penge hos private.
  http://www.arbejderen.dk/indland/dyre-private-l%C3%A5n-kan-ramme-udkantsomr%C3%A5der

 • Anmeld

  Jens Andersen · Direktør

  Overinvestering er ikke muligt !!!!

  Venstre og andre partier taget desværre fejl i denne sag (også). De kender umiddelbart ikke lovgivningen på området.
  Misforståelse nr. 1: Politikerne tro, at fjernvarmeværker kan investere som det passer dem.
  Fakta nr. 1: Fjernvarmeværkerne er underlagt "projektbekendtgørelsen", hvor finansministeriet har fastlagt kriterier for hvornår fjernvarmeværker må investere.
  Misforståelse nr. 2: Fjernvarmeværker "overinvesterer" fordi de har adgang til billige lån.
  Fakta nr. 2: Finansministeriet har fastlagt, at investeringer skal forrentes med 4% og samtidigt give en positiv samfundsøkonomi før investeringen må foretages.
  Det betyder, at hvis Folketinget mener, at fjernvarmebranchen skal være mere effektiv skal forrentningskravet blot hæves. Simpelt og nemt.
  PS: opklarende spørgsmål "hvad er overinvestering"?

 • Anmeld

  Daniel Møller · ph.d. studerende

  Underbyg gerne påstande - ellers er det blot ideologi

  Det fremføres i artiklen at der 1) sker overinvesteringer, og at 2) KommuneKredits vilkår er for favorable.

  Ad 1: Det er altid interessant at se de bagvedliggende beviser for den slags påstande. Her er McKinseys rapport fra 2016 formodentlig den primære kilde. McKinsey bruger konsekvent ordet "kan lede til" eller "risiko for", når der påpeges overinvesteringer, men påpeger tilsyneladende ikke konkrete tilfælde (hvorimod der opstilles en række eksempler). Det kan man ikke klandre McKinsey for, da det velsagtens ikke har været en del af opgaven. Men det ændrer ikke ved, at det i højere grad giver indtryk af at være baseret på en økonomisk teoribog, end konkret bevisførelse.

  Ad 2: Det private lånemarked stiller sig allerede til rådighed for - og bruges - af fjernvarmeselskaberne.

  Jens Andersen har ret i, at der findes konkrete anvisninger for investeringer. Kort fortalt skal de komme samfundet til gode, og må ikke lede til omkostninger for forbrugerne. Der er et vist spillerum i disse regler, som sandsynligvis kan gøres mere konkrete, hvilket måske vil vise sig at være tilstrækkeligt.

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Finanslov og Brexit er ikke til at komme udenom i en uge, som også byder på super-samråd om stop for nordsøolie, Dansk Fjernvarmes landsmøde, nyt lovforslag fra miljøministeren og konference om klimaneutral mejerisektor.