Debat

Landdistrikterne: KommuneKredit sikrer et land i balance

DEBAT: Varmeværker i landsbyer kan ofte ikke låne til investeringer af pengeinstitutter – selv ikke i landsbyer med tilslutningspligt. KommuneKredits tilbud er derfor meget kærkomne på landet, skriver Steffen Damsgaard.

Foto: David Høgsholt / Scanpix
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Steffen Damsgaard 
Formand for Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd er enige i, at forsyningsselskaberne skal effektivisere til fordel for forbrugerne. Men vi finder det bekymrende, hvis en kommercialisering eller konkurrenceudsættelse af forsyningssektoren, som regeringen lægger op til, fjerner adgangen til de kommunegaranterede lån. Det vil være meget negativt. Det er der slet ingen tvivl om.

Vi advarer derfor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) mod at afskaffe lån via KommuneKredit, som kan blive konsekvensen af regeringens foreslåede forsyningsstrategi.

Vi frygter, at man ved at fjerne lån med kommunegaranti til vandforsyning, varmeværker og andre kollektive investeringer vil bidrage til at skævvride landet og ikke give mulighed for, at der kan skabes vækst og udvikling. Det vil i sidste ende skade forbrugerne.

KommuneKredit har kun haft få tilfælde af udlån til selskaber, hvor den kommunale garanti er blevet effektueret.

Steffen Damsgaard
Formand for Landdistrikternes Fællesråd

De solidariske principper over styr
Det vil blandt andet gøre finansieringen dyrere og føre højere priser med sig, hvis muligheden for kommunegaranterede lån forsvinder. Det vil gå ud over borgernes lyst til at bo på landet, virksomhedernes konkurrenceevne og landets sammenhængskraft. Det skyldes ikke mindst, at omkostningerne vil variere på tværs af landet og bringe Danmark ud af balance.

Dertil skal lægges, at forsyningssektorens mange investeringer i grøn omstilling og udvikling inden for varme, vand, affald og spildevand er med til at sikre beskæftigelse for lokale håndværkere, entreprenører og rådgivere. Stiger omkostninger til lån, falder investeringerne i forsyningssektoren, og gode lokale jobs bortfalder.

Finansiering på markedsvilkår er på alle andre områder, såsom bolig og erhverv, allerede under hårdt pres i landdistrikterne. Landspolitisk risikerer man at sætte de kollektive og solidariske principper over styr, hvis regeringen gør alvor af sine planer.

Et Danmark ude af balance
Landsbyer med kollektiv varmeforsyning er mere attraktive for bosætning og virksomheder, end dem med individuel forsyning. Men varmeværker i landsbyer kan dog for eksempel ofte ikke låne til investeringer af pengeinstitutter – selv ikke i landsbyer med tilslutningspligt. KommuneKredits tilbud om i det hele taget at kunne låne og endda til en lav rente er derfor meget kærkommen på landet.

Ved at fjerne de kommunegaranterede lån vil finansiering blive dyrere og føre højere priser med sig. Det går ud over borgernes pengepung, virksomhedernes konkurrenceevne og landets sammenhængskraft. Det sidste skyldes, at omkostningerne vil variere på tværs af landet og bringe Danmark ud af balance.

Lad de kommunegaranterede lån bestå
Derudover er kommunegaranterede lån afgørende i forhold til at sikre den grønne omstilling og billigere varme til forbrugerne i hele landet. De er med til at fastholde forsyningssikkerhed, også i de tyndt befolkede egne af kommunerne.

I 2016 behandlede KommuneKredit 207 lån til varmesektoren, heraf 122 til fjernvarme og 184 til vand- og spildevandsselskaberne. KommuneKredit har kun haft få tilfælde af udlån til selskaber, hvor den kommunale garanti er blevet effektueret.

Mit håb er derfor, at ministeren vil sikre de kommunegarantede lån.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Steffen Damsgaard

Landsformand, Landdistrikternes Fællesråd, byrådsmedlem (V), Lemvig Kommune
driftsleder ved landbruget

0:000:00