Debat

EL: Der sker fejlinvesteringer, ja. Og det er regeringens skyld

DEBAT: Lige nu fejlinvesteres der i mindre fjernvarmeselskaber. Men det er ikke på grund af KommuneKredit. Det er fordi grundbeløbet bortfalder og en omstilling til afgiftsfritaget biomasse på den korte bane er det billigste brændsel, skriver Søren Egge Rasmussen (EL).

GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Egge Rasmussen
Energiordfører for Enhedslisten

Venstres klima- og energiordfører Thomas Danielsen påstår, at KommuneKredit er blevet en sovepude for vores forsyningsselskaber. Hvor er der belæg for, at vores fjernvarmeselskaber og vandselskaber overinvesterer, fordi man ikke betaler overrenter til private banker?

Kan ordføreren ikke levere en liste over eksempler på, hvor der er blevet overinvesteret og gerne samtidig angive, om det er i kommuner med Venstre-borgmestre? Jeg mener, at det er godt, at fællesskabets forsyningsselskaber har adgang til billigere lån ved at ens egen kommune stiller garantier for lån i KommuneKredit.

Løse påstande
Regeringen har haft McKinsey til at levere nogle tal ud fra et ukendt statistisk grundlag. En række partier i Folketinget har forsøgt at få en offentlig høring, hvor McKinsey skulle fremlægge sine påstande og konklusioner. Selskabet har ikke villet stille op, og regeringen har heller ikke villet stå til regnskab for de tal, de har fået leveret og bruger.

Den rigtige løsning kunne sikres, hvis regeringen ville offentliggøre Afgifts- og Tilskudsanalyse og få sat retning på næste energiforlig for 2020-2030.

Søren Egge Rasmussen, Energiordfører for Enhedslisten

Så nu står det og blafrer i vinden, om fuglene på taget bliver federe af, at elektriciteten bliver billigere. Så det ender med løse påstande, som ministre og ordførere fra de borgerlige partier kan bruge, som de har lyst. For Venstre er hensyn til frie markedskræfter vigtigere end forbrugernes stabile adgang til vores driftssikre forsyninger.

Tilbage står borgerne
Thomas Danielsen og regeringen siger, at de ikke vil privatisere vand- og varmesektoren, men kun hente en effektiviseringsgevinst. De kan ikke selv privatisere fællesskabets selskaber og anlæg, som ejes af kommunen eller forbrugerne i fællesskab. Men de kan og vil presse nogle nye vilkår ned over selskaberne, så kommunerne og forbrugerne kan blive nødt til at sælge anlæggene. Så intentionen er klar. Målet er privatisering, men heldigvis er det en mindretalsregering.

På affaldsområdet betyder liberaliseringen, at kommunale anlæg pludselig ikke må bruge borgernes affald. Det skal ifølge regeringen fremover sendes i udbud og måske sendes til den anden ende af landet. Tilbage står kommunen og dens borgere med en lang næse. Måske bliver affald behandlet lidt billigere langt væk, men hvad nytter det, hvis kommunen står med en stor gæld i et forbrændingsanlæg, der går konkurs? Måske tjener du 100 kroner ind på gyngerne, men det koster så 2.000 kr. på karrusellerne. Og hvorfra skal der komme fjernvarme til vinter, hvis forbrændingsanlægget lukker ned?

Der foregår fejlinvesteringer, men...
Der er massive ønsker til investeringer i forsyningssektoren. Og lige nu fejlinvesteres der i mindre fjernvarmeselskaber, fordi grundbeløbet bortfalder og en omstilling til afgiftsfritaget biomasse på den korte bane er det billigste brændsel.

Den rigtige løsning kunne sikres, hvis regeringen ville offentliggøre Afgifts- og Tilskudsanalyse og få sat retning på næste energiforlig for 2020-2030.

Så der foregår fejlinvesteringer, men det er regeringens skyld og ikke på grund af KommuneKredit.

Det allervigtigste er at sikre investeringer i de rigtige anlæg, og at det gøres billigst for forbrugerne med lån med kommunegaranti. Den administrerende direktør i KommuneKredit har i et tidligere indlæg fremhævet den vigtige pointe, at KommuneKredit sikrer lån til en stabil forsyning i hele Danmark.

Jeg tror ikke, at de store banker vil kunne sikre lige vilkår for forsyningsselskaber i hele Danmark – slet ikke i tyndtbefolkede områder.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00