Debat

KommuneKredit: Vi sikrer lige lånemuligheder for hele Danmark

DEBAT: En konkurrenceudsat forsyningssektor kan betyde, at selskaber i velstillede områder af landet kan få lån, mens andre ikke kan. Derved kan der opstå behov for offentlig lokal støtte, skriver adm. direktør i KommuneKredit, Jens Lundager.

GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jens Lundager
Adm. direktør i KommuneKredit

Lad mig starte med at slå fast, at KommuneKredit ikke har en holdning til fremtidens indretning af forsyningssektoren.

Siden 1899 har KommuneKredit bygget på den gode danske model, at når vi går sammen i en forening og hæfter solidarisk, så er fællesskabet stærkere. Vi er alene til for medlemmerne – kommuner og regioner – og vi tilbyder omkostningseffektiv finansiering på lige vilkår til lokalsamfundene på tværs af landet indenfor de udstukne rammer.

Ingen grund til dyre banklån
Men når det er sagt, så kan det undre, at det fremføres i debatten om forsyningssektoren, at lån i KommuneKredit er et problem. At det kan føre til fejl- eller overinvesteringer i forsyningssektoren, fordi KommuneKredit yder lån til meget lave udlånsrenter, og fordi en privat bank ikke efterprøver investeringen.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til [email protected]

Det er vanskeligt at se, hvad problemet er ved lave renter, men er der tale om en reel bekymring, kan man regulere sig ud af det. Man kan for eksempel fra regeringens side pålægge kommunerne og de kommunale selskaber at anvende en højere kalkulationsrente, når investering i forsyningssektoren og den bagvedliggende kommunegaranti skal besluttes.

Hvis der træffes beslutning om investeringen på trods af den højere kalkulationsrente og under hensyn til andre betydende antagelser om for eksempel de fremtidige affaldsmængder, så er der imidlertid ingen grund til at tvinge forsyningsselskabet til rent faktisk at optage de dyrere lån i banken, så borgerne skal betale mere for selskabets ydelser.

En bank er samtidig ikke et værn mod over- eller fejlinvesteringer. Det ved vi godt fra vores egen økonomi, at det er ikke sådan, en bank fungerer. 

Jens Lundager
Adm. direktør i KommuneKredit

Risikerer behov for offentlig lokal støtte 
En bank er samtidig ikke et værn mod over- eller fejlinvesteringer. Det ved vi godt fra vores egen økonomi, at det er ikke sådan, en bank fungerer. Banken er ikke optaget af, om du eksempelvis har behov for et ekstra badeværelse i dit hus eller et omfangsdræn, eller om det er en fejlinvestering fra din side.

Den er interesseret i, om du er kreditværdig, hvilket i alt sin enkelthed betyder, om du har penge til at tilbagebetale lånet inklusive renter. Har du penge, eller har du udsigt til at få det, så kan du låne i banken, hvis ikke – så må du gå.

Hvis forsyningssektoren konkurrenceudsættes, kan det føre til, at selskaberne ikke kan låne i KommuneKredit på grund af statsstøtteregler, men i stedet må søge privat finansiering. Så kan forsyningsselskaber i velstillede områder af landet få lån, mens andre steder - må man formode – får et nej eller en meget høj rente. Derved kan der opstå behov for offentlig lokal støtte.

KommuneKredit er forsyningssikkerhed
Men det er det, KommuneKredit kan i dag. Foreningen er non-profit, og den solidariske hæftelse betyder, at alle kommuner – rig som fattig – hæfter for hinanden - ”en for alle og alle for en”.

Udlån baseres på den demokratiske proces. For det første om der er tale om låneformål, som Folketinget eller ministeren har givet tilladelse til – og som holder sig inden for statsstøttereglerne. For det andet om der lokalt er demokratisk opbakning til at støtte projektet, dels ved beslutning i forsyningsselskabets bestyrelse, og dels ved beslutning om kommunegaranti fra kommunalbestyrelsen.

Er det tilfældet, så yder KommuneKredit lån – og altid på samme vilkår til alle. KommuneKredit er forsyningssikkerhed af finansiering til lokalsamfundene - uanset postnummer - og altid til lavest mulige omkostninger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens Lundager

Adm. direktør, KommuneKredit, formand for Revisorrådet
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1987)

0:000:00