Debat

Vestforbrænding: Sortering ude i husstandene giver den bedste kvalitet

DEBAT: Genanvendelse kræver, at kvaliteten af sortering er i orden. Al erfaring viser, at sortering på centrale anlæg giver dårligere kvalitet - og mindre mængder af genanvendeligt affald, skriver Yvonne Amskov, udviklingschef i Vestforbrænding. 

Det affald, vi sorterer, skal have en kvalitet, så det kan afsættes på markedet og omsættes til nye produkter.&nbsp;<br>
Det affald, vi sorterer, skal have en kvalitet, så det kan afsættes på markedet og omsættes til nye produkter. 
Foto: /ritzau/Per Folkver
Katrine Skov Sørensen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Yvonne Amskov
Udviklingschef, I/S Vestforbrænding

Kina har varslet over for WHO, at man vil stille markant større krav til renheden af importaffald per 1. januar 2018. Danmark, og for den sags skyld Europa, får et problem.

Det affald, der før blev sendt til Kina, vil hobe sig op på det europæiske marked. Konsekvenserne kan allerede mærkes og er manglende kapacitet til behandling og deraf følgende højere krav til kvalitet.

Det er udbud og efterspørgsel. Og det er dén virkelighed, vi bør forholde os til, når vi diskuterer affaldssystemer og cirkulær økonomi i Danmark.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Kildesortering er vejen frem
Vestforbrænding har ansvaret for at afsætte en meget stor affaldsvolumen. Vi er eksperter på området og sender blandt andet plast, pap og papir til genanvendelse på det europæiske marked.

Vi mærker konstant en skærpelse af kravene til det sorterede affald, når vi løbende er i kontakt med aftagerne.

Vi mærker konstant en skærpelse af kravene til det sorterede affald, når vi løbende er i kontakt med aftagerne.

Yvonne Amskov
Udviklingschef, I/S Vestforbrænding

Vi må også på affaldsområdet se i øjnene, at vi er en del af et globalt marked, og i den nuværende affaldsverden er det den, der leverer det bedste produkt, der får varen behandlet.

Og al erfaring viser, at jo tættere på borgeren affaldet bliver sorteret, jo bedre bliver kvaliteten. Derfor er vi i Vestforbrænding tilfredse med, at vores 19 ejerkommuner allerede i 2012 valgte et fremtidssikret og fleksibelt affaldssystem med afsæt i kildesortering af affaldet ved husstandene.

På den måde sikrer vi nemlig den renhed og kvalitet i affaldsfraktionerne, som mange behandlingsanlæg i Europa efterspørger. En efterspørgsel som bestemt ikke bliver mindre i fremtiden.

Vi skal fremtidssikre affaldsbranchen
Vi skal træffe de rigtige beslutninger for at ruste den danske affaldssektor til markedsvilkårene. Vi er enige i, at vi bør sortere ensartet på tværs af landets kommuner.

Det er effektivt og giver større affaldsfraktioner, som gør os forhandlingsparate på et presset europæisk og globalt marked. Med den viden, vi kan opdrive, og selv har indhentet via vores mange besøg rundt om i Europa, så er det ude hos borgerne, at affaldet bliver sorteret bedst – og borgerne vil gerne være med.

Gennem borgernær kildesortering øges kvaliteten, volumen og værdien af affaldet.

Derfor mener vi, at Vestforbrænding og vores ejerkommuner lige nu står stærkt, når affaldet skal afsættes til genanvendelse. Men der er ingen tvivl om, at vi ville stå endnu stærkere med en endnu større volumen, end den vores 19 ejerkommuner genererer. 

I England kan vi se, at der er udfordringer i forhold til at få afsat til genanvendelse. Her har man flere steder valgt en model, hvor affaldet sorteres på centrale sorteringsanlæg.

Problemet er, at kvaliteten af sorteringen simpelthen er for ringe til, at genanvendelsesanlæggene, primært i Tyskland og Holland, kan eller vil behandle affaldet.

Se ud over landets grænser
Vores anbefaling er, at når vi træffer beslutninger om affaldsløsninger, skal vi løfte blikket ud over Danmarks grænser og se dem i et større perspektiv.

Vi skal lære af de løsninger, der allerede virker i dag. Vores ejerkommuner har været meget ambitiøse i forhold til at imødekomme ressourcestrategiens krav og har investeret i et effektivt og fleksibelt affaldssystem.

Et system, der sikrer og understøtter en robust og miljørigtig afsætning, og som også fremadrettet kan udvikles og tilpasses nye krav og afsætningsmuligheder. Det er vi tilfredse med.

Vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal hele tiden have øje for at udvikle og tilpasse vores affaldsløsninger, så de gavner miljøet og sikrer, at det affald, vi udsorterer, kan afsættes på markedet og omsættes til nye produkter.

Det er cirkulær økonomi. Det er sund fornuft. Det er i alles interesse. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00