Debat

Danva: Vandforsyninger er lige så gode som deres ry

DEBAT: Et nyt kodeks til god selskabsledelse skal sikre, at der er konsistens fra top til bund i vandselskaberne, skriver Carl-Emil Larsen, direktør i Danva.

Foto: Colourbox
Kirsten Ida Enemark
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Carl-Emil Larsen
Direktør i Danva

Forsyninger i offentligt ejerskab er underlagt politiske valgsystemer, hvor ejerne udpeger bestyrelsesmedlemmer.

Det er helt almindeligt, at ejere vælger repræsentanter til deres selskabers bestyrelser. Sådan er det for private selskaber, og sådan er det også med kommunalt ejede vandselskaber.

For at sikre, at alle relevante kompetencer er repræsenteret i bestyrelseslokalet, har Danva initieret udarbejdelsen af et kodeks til god selskabsledelse.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

Hermed sættes der for første gang ord på, hvordan ledelse, bestyrelse og de kommunale ejere i samspil kan styrke og professionalisere forsyningsselskabernes arbejde.

Selskabskodeks er målrettet kommunale forsyningsselskaber
Kodekset for god selskabsledelse indeholder 35 anbefalinger, der er målrettet kommunalt ejede forsyningsselskaber.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem styringsniveauerne.

Carl-Emil Larsen, Direktør i Danva

Der er tale om ”soft law”, så det er anbefalinger, som kan og bør følges, men det er ikke et krav.

Der kan være gode grunde til ikke at følge enkelte af dem, men så skal man have en god begrundelse, som man skal kunne redegøre for – efter princippet ”følg eller forklar”.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem styringsniveauerne.

God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at ledelsen arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Kodekset understreger åbenhed og gennemsigtighed og anbefaler overordnet, at forsyningsselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Kodekset har fokus på:
• Ejerskab
• Bestyrelse
• Daglig ledelse

Forsyningsselskaber har svære rammer
I kodekset påpeges det, at god selskabsledelse er blevet et centralt og institutionaliseret mindset i dansk erhvervsliv, og med opdateringen af Statens ejerskabspolitik i 2015 er god selskabsledelse og aktivt ejerskab også kommet på dagsordenen for en række af de offentligt ejede selskaber.

Styregruppen bag Danvas kodeks har derfor kunnet lade sig inspirere i arbejdet med udvikling af anbefalinger til forsyningsselskaberne.

Men man erkender, at forsyningsselskaberne opererer i en ramme, der på en del punkter adskiller sig fra de øvrige sektorer. Netop derfor har Danva taget initiativ til at udvikle et specifikt kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaberne.

Forsyningsminister og politikere har i et stykke tid haft et godt øje til forsyningssektoren med henblik på at skabe effektiviseringer, og det har været debatteret, om der er de nødvendige kompetencer i bestyrelserne.

Kodekset kan derfor ses som et proaktivt tiltag, som styregruppen bag kodekset ser som nødvendigt med henblik på at give forsyningsselskaberne et professionelt løft.

Men det er et faktum, at vandselskaberne og deres bestyrelser på få år af egen drift har effektiviseret milliarder af kroner til gavn for vandkunderne.

De vil med det nye kodeks i hånden også i fremtiden handle til gavn for vandkunderne og understøtte danskernes gode liv.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Carl-Emil Larsen

Administrerende direktør, DANVA, bestyrelsesmedlem, Water Valley Denmark, bestyrelsesmedlem, GEUS, bestyrelsesmedlem, DNNK
cand.scient i geofysik (Aarhus Uni. 1987)