Debat

L&F: Effektivisering i forsyningssektoren skal komme forbrugerne til gode

DEBAT: Det centrale er ikke ejerskabet i forsyningssektoren, men derimod hvordan der udøves ejerskab, mener Jens Astrup Madsen. Og der er et stort potentiale for effektivisering i forsyningsbranchen, som i sidste ende skal komme forbrugerne til gode.

Foto: /ritzau/Scanpix/Nikolai Linares (Arkiv)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jens Astrup Madsen
Leder af afdelingen for energi, klima og planter, Landbrug & Fødevarer

Ordentlige rammevilkår er helt afgørende for fødevareerhvervenes konkurrenceevne, muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse og evne til at fastholde en stor eksport.

Fødevarevirksomhederne er storforbrugere af forsyningsydelser – el, vand, spildevand, fjernvarme og gas, og har derfor åbenlys interesse i høj forsyningssikkerhed og omkostningseffektiv forsyning.

Landbrug & Fødevarer bakker klart op om regeringens strategi for at få effektiviseret forsyningssektorerne.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Centralt står her ønsket om at få realiseret det effektiviseringspotentiale på et sted mellem fem og syv milliarder kroner, som forskellige analyser har peget på er til stede. Vi mener, at det er helt afgørende, at effektiviseringspotentialet kommer forbrugerne til gode.

Ejerskabsaspektet
Fælles for langt hovedparten af forsyningsselskaberne er, at de har et monopol. Husholdninger og virksomheder kan derfor ikke vælge en anden leverandør i forhold til monopoldelen, hvis de er utilfredse med pris eller ydelse.

For os er ejerskabet i de fleste tilfælde ikke afgørende. Det helt centrale er derimod, hvordan der udøves ejerskab, hvilket selvfølgelig skal ske med ledestjerner som effektivitet og omkostningsbevidsthed.

Jens Astrup Madsen
Leder af afdelingen for energi, klima og planter, Landbrug & Fødevarer

Et centralt element i debatten om forsyningsselskaberne er ejerskabsaspektet. I lyset af de forskellige ejerskabsformer, der findes i dag, synes debatten herom at være forenklet. For os er ejerskabet i de fleste tilfælde ikke afgørende. Det helt centrale er derimod, hvordan der udøves ejerskab, hvilket selvfølgelig skal ske med ledestjerner som effektivitet og omkostningsbevidsthed. En effektiv governance-struktur i de enkelte selskaber kombineret med en robust regulering og professionelle bestyrelser må være ambitionen.

Det skal være karakteriseret af følgende:

For det første skal der være en stærk fokus på kerneydelser og kundebehov, der kan sikre konkurrencedygtige priser på forsyningsydelserne. Fokus på kerneydelsen handler om, at leverancer fra A til B sker omkostningsmæssigt optimalt og gennemsigtigt.

I dag er det ofte meget vanskeligt at gennemskue regninger med takster og tariffer. Samtidig er det centralt, at priserne hos forsyningsselskaberne inden for de enkelte forsyningsområder kan sammenlignes, og at man kan følge den løbende produktivitetsudvikling. Tillige er det vigtigt, at ydelserne udvikles ud fra kundernes behov, og at et eventuelt overskud, der skabes, kommer tilbage til forbrugerne, bortset fra midler til nødvendige investeringer, herunder løbende vedligeholdelse.

Effektivitet og professionalisme
For det andet skal der sikres en klar funktionel adskillelse mellem et selskabs monopoldel og så de kommercielle aktiviteter, samme selskab har. Driften i monopoldelen skal således være adskilt fra andre aktiviteter i selskabet, og der skal være en regulering, der forhindrer krydssubsidiering. Det kan for eksempel være ved licitation for større opgaver, som monopoldelen ikke selv løser.

For det tredje skal de enkelte selskaber drives effektivt og professionelt. Der er her behov for en øget professionalisering af mange bestyrelser, så de i langt højere grad har fokus på og kompetencer til effektiv virksomhedsdrift. Kompetencer i forhold til politisk regulering, jura, strategi og økonomi er her centrale elementer. Bestyrelsesuddannelse samt øget inddragelse af eksterne bestyrelsesmedlemmer og erhvervsbrugere kan være med til at sikre dette. Det er selvsagt essentielt, at der også er et godt samspil mellem bestyrelsen og den daglige ledelse i selskaberne, og at der trækkes på samme hammel.

Endeligt, og for det fjerde, at der inden for de enkelte forsyningsområder er en robust og effektiv regulering, herunder tilsyn, samt at myndighederne har de fornødne kompetencer og styrker til at håndhæve dette. En stram indtægtsrammeregulering og løbende benchmarking er også centrale dele i en effektiv regulering.

Mange faktorer er således afgørende for effektive forsyningsselskaber. Det er derfor vigtigt, at der både fra politisk side og fra forbrugerside er et vedvarende pres for at få selskaberne gjort mere effektive. Uanset ejerforhold. Til gavn for forbrugerne. Til gavn for det danske samfund.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00