Debat

Nyt udspil fra affaldsforening skal kickstarte cirkulær økonomi

DEBAT: Affaldssektoren skal kickstartes, hvis vi for alvor skal frem over stepperne med den cirkulære økonomi. Det mener Dansk Affaldsforening, som derfor lancerer et nyt affaldsudspil, der sætter fokus på samarbejde mellem det offentlige og private selskaber.

Dansk Affaldsforening lancerer&nbsp;<a href="https://www.danskaffaldsforening.dk/politik/offentligt-privat-samarbejde" target="_blank" rel="noopener">”Grøn Kickstart”</a>, der er et forslag om at etablere nye grønne kickstarter-selskaber, der kan sikre innovation, teknologiudvikling og arbejdspladser i Danmark.
Dansk Affaldsforening lancerer ”Grøn Kickstart”, der er et forslag om at etablere nye grønne kickstarter-selskaber, der kan sikre innovation, teknologiudvikling og arbejdspladser i Danmark.Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mads Jakobsen (V), Ole Bondo Christensen (S), Lars Havelund (K), Ole Pilgaard Andersen (DF), Daniel Nyboe Andersen (RV), Mads Nikolajsen (SF) 
Hhv. formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer i Dansk Affaldsforening

Vi har brug for at kickstarte teknologiudviklingen i affaldssektoren, hvis vi skal frem over stepperne med den cirkulære økonomi. Det kræver nytænkning og ikke mindst samarbejde.

Derfor var det glædeligt at læse Ida Auken og Radikales nye ambitiøse affaldsudspil ”Et Danmark uden affald”. For selvom vejen til at gøre den positive vision til virkelighed er lang og blandt andet vil kræve alt fra afgifter på jomfruelige materialer, designkrav til industrien og flere pantsystemer, indeholder udspillet meget konstruktive toner om kommunernes rolle i affaldssektoren og udviklingen af ny grøn teknologi.

Blandt andet står der i udspillet, at ”kommuner skal have mulighed for at organisere sig i større enheder og bygge centrale sorteringsanlæg eller mere specialiserede anlæg som for eksempel plastiksorteringsanlæg.”

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Det ser vi også i Dansk Affaldsforening som helt afgørende. Derfor lancerer vi i dag ”Grøn Kickstart”, der er et forslag om at etablere nye grønne kickstarter-selskaber, der kan sikre innovation, teknologiudvikling og arbejdspladser i Danmark.

Ambitiøs affaldssektor
Konkret er ”Grøn Kickstart” en model for, hvordan kommuner og kommunale affaldsselskaber kan samarbejde med hinanden og private virksomheder om at etablere større og avancerede affaldsanlæg. Forslaget flugter godt med Radikales udspil, der i det hele taget anviser en helt anden og mere ambitiøs vej for affaldssektoren end regeringen, der i sin forsyningsstrategi foreslår, at kommunerne hverken må etablere, eje eller drive anlæg til håndtering af affald.

Hvis vi mister styringen med affaldet, mister vi samtidig fundamentet for at skabe danske arbejdspladser og reelle miljøforbedringer i den cirkulære økonomi.

Dansk Affaldsforening

Hvis regeringens forslag bliver en realitet, skal kommunerne udbyde al affaldsbehandling. Konsekvensen er, at affaldet via EU-udbud i vid udstrækning vil flyde til ringere miljømæssig behandling i udlandet. Det billigste er at gøre mindst muligt.

Gennem mange og uigennemskuelige led er det sandsynligt, at meget affald vil ende i cementovne eller på deponi i Østeuropa. Vi kan i Danmark således få vanskeligere ved at sikre reelle miljøgevinster og genanvendelse. Det skyldes, at affald (særligt plastikaffald) er en omkostning, da kommunerne betaler penge for at afsætte det, ligesom det koster penge at sortere det. Uden kommunernes styring forsvinder størstedelen af affaldet ud af landet mod den billigste og miljømæssigt ringeste behandling.

Kort fortalt: Hvis vi mister vi styringen med affaldet, mister vi samtidig fundamentet for at skabe danske arbejdspladser og reelle miljøforbedringer i den cirkulære økonomi.

Sammen kan vi mere
Dansk Affaldsforening ser derimod en vej, hvor vi holder styr på affaldet, sikrer reelle miljøgevinster og skaber innovation og arbejdspladser i Danmark. En vej, hvor vi satser på samarbejde og bygger videre på vores værdikæder og den effektive infrastruktur, vi har opbygget over mange år i Danmark. Ligesom Radikale mener vi, at der er behov for i højere grad at samle affaldsstrømmene, der i dag er delt op i erhvervs- og husholdningsaffald.

Private virksomheder vil næppe bygge nye avancerede anlæg uden at få sikkerhed for store mængder affald, som kommunerne til gengæld kan garantere. Kommunerne har derudover infrastrukturen til at optimere gennem hele værdikæden. Omvendt kan kommunerne ikke håndtere erhvervsaffald, ligesom de ikke kan begive sig ud i at eksportere teknologi, som virksomhederne kan. Sammen kan vi mere.  

Derfor er der behov for en model, der sikrer, at offentlige og private aktører kan arbejde sammen om etablering og drift af affaldsløsninger.

Vi foreslår, at kommunerne tildeler de grønne kickstarter-selskaber affaldsmængderne fra borgerne i en årrække via koncessioner. Præcis ligesom man kan opnå en tidsbegrænset ret til at udnytte undergrunden. Når koncessionsperioden udløber, skal affaldet udbydes, men opstartsperioden giver tid til at etablere anlægget og udvikle teknologien.

Private virksomheder kan indgå i ejerkredsen, og på den måde får selskabet adgang til at behandle erhvervsaffald. Det giver stordriftsfordele, større sikkerhed for investeringen og løbende opbygning af viden og kompetencer.

Hvis det grønne kickstarter-selskab skaber et overskud, skal den kommunale andel gå tilbage i hvile-i-sig selv-økonomien – og bruges til enten lavere priser eller mere udvikling. Det sikrer, at et eventuelt overskud ikke finansierer andre kommunale aktiviteter såsom svømmehaller eller kulturhuse.

Formålet med ”Grøn Kickstart” er at opbygge selskaberne og udvikle teknologien over en årrække, indtil de kan klare sig selv og markedsgøres. Kommunerne har ikke grund til at eje og drive anlæggene og tage en risiko, hvor markedet kan levere tilfredsstillende i forhold til pris og miljø. Af samme årsag skal det være attraktivt for kommunerne at sælge selskaberne. Sådan må det være.

Maksimering af miljø- og klimabeskyttelsen
Kommunerne har brug for anlæggene for at leve op til de genanvendelsesmål, de er pålagt af staten med ressourcestrategien. Mål, som bliver strammet i de kommende år, når nye EU-mål skal implementeres.

Modellen skal maksimere miljø- og klimabeskyttelsen – herunder markant øget genanvendelse - til den lavest mulige pris for borgere og virksomheder og samtidig være fødselshjælper for teknologi- og metodeudviklingen i affaldssektoren, der kan bidrage til nye arbejdspladser i Danmark.

Vi mener, at vi, "Grøn Kickstart", anviser en både konstruktiv og realistisk vej frem, som også de private aktører i sektoren kan se sig selv i, og at politikerne bør tage ejerskab til dette tankegods i de videre overvejelser om fremtidens affaldssektor og udviklingen af cirkulær økonomi.

Forslaget er en uddybning og konkretisering af det forslag, der fremgår af foreningens samlede reformudspil ”Fuld skrald på den cirkulære økonomi”. ”Grøn Kickstart” kan læses i fuld længe her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mads Jakobsen

Landbruget (Asmildkloster Landbrugsskole 1988)

Ole Bondo Christensen

Borgmester (S), Furesø Kommune, formand, Vestforbrænding
cand.techn.soc. (Roskilde Uni.)

0:000:00