Erling Bonnesen: Er lossepladserne fyldt med guld og grønne skove?

DEBAT: Vi må endnu ikke smække med døren over for landfill mining, men vi skal ej heller forfølge idéen, hvis ikke den har økonomisk gang på jord, mener Erling Bonnesen (V). 

Af Erling Bonnesen (V)
Miljøordfører

Opgravning og genanvendelse af affald, såkaldt landfill mining, har været nævnt som den langsigtede løsning på metanemission, lokal forurening og meget andet. Forskere, miljøaktivister og politikere har gang på gang peget på teknologien som "the next big thing".

Desværre må vi alle konstatere, at resultaterne i Miljøstyrelsens nye rapport slår alvorligt skår i forhåbningerne om, at vi fremover kan grave sjældne metaller ud af affaldsbjergene på de danske lossepladser. Der er ikke tilstrækkelig værdier i deponierne til, at det er økonomisk rentabelt.

Er det så endegyldigt tid til at begrave forhåbningerne til landfill mining?

Ikke nødvendigvis – vi har at gøre med en teknologi, som er i gang med at tage de første spæde skridt ud i verden. Der eksisterer uden tvivl et stort potentiale i landfill mining, ikke kun i Danmark, men over hele verden.

Der estimeres alene i Europa at være i omegnen af 500.000 deponeringsanlæg. Alle disse lossepladser udgør både en kæmpemæssig miljøudfordring, som venter på at blive håndteret, og en potentiel guldgrube, fordi manglen på ressourcer bliver større, så værdien af lossepladserne stiger.

Alligevel må vi ikke lade os forblænde af den herlighedsværdi, der i første omgang er ved teknologien. Vi skal forholde os til fakta.

Det skal selvfølgelig være økonomisk rentabelt, hvis landfill mining for alvor skal have gang på jord. Som samfund skal vi naturligvis efterstræbe at få mest mulig miljø for pengene og ikke blåøjet forfølge en smart idé, der ved første øjekast kan revolutionere hele verden.

Potentialet ligger i byudvikling
Potentialet i landfill mining ligger ikke kun i genanvendelse af værdifulde metaller og gasindvinding, men også i den arealværdi, som lossepladserne rummer i forbindelse med byudvikling.

En stor del af Europas 500.000 lossepladser er beliggende i urbane områder og udgør dermed værdifuld land i skabelsen af fremtidens byer.

Research viser, at økonomien i landfill mining med den nuværende politiske støtte og markedskontekst først er positiv, når landvinding generer betydelige ekstraindtægter.

I Danmark er det ikke relevant på nuværende tidspunkt, men andre steder i Europa har det vist sig at være attraktivt. Belgien er i dag en førende nation inden for landfill mining, fordi teknologien ses som en løsning i forbindelse med manglen på landjord i ét af Europas tættest befolkede lande.

Grøn realisme
Der forskes hele tiden i at forbedre teknologien bag landfill mining, så idéen en dag kan medvirke til at løse de miljømæssige udfordringer, der eksisterer med vores håndtering af affald. Vi skal ikke smække døren for det potentiale, der eksisterer, men vi skal heller ikke forfølge en teknologi, som ikke er levedygtig.

I Venstre ønsker vi, at der skal være sammenhæng mellem målene i vores politik og de midler, vi har til rådighed. Vækst og udvikling skal gå hånd i hånd med natur og miljø.

Vi prioriterer derfor projekter, som styrker den cirkulære økonomi og forbedrer vores fælles miljø, mens vi samtidig sikrer, at vi får mest mulig miljø for pengene - det kalder vi grøn realisme.

Forrige artikel Forsker: Viden er nøglen til at gøre landfill mining til bæredygtig industri Forsker: Viden er nøglen til at gøre landfill mining til bæredygtig industri Næste artikel Danva: Miljøministre kunne have stoppet forurening af grundvand Danva: Miljøministre kunne have stoppet forurening af grundvand