Forsker: Landfill mining kan blive et vigtigt bidrag til bæredygtig udnyttelse af ressourcer

DEBAT: Bæredygtig udnyttelse af råstoffer fra lossepladser kan bidrage til opfyldelsen af FN's 12. bæredygtighedsmål - ansvarligt forbrug og produktion. Det giver regeringens rådgivende udvalg for cirkulær økonomi dog ikke megen opmærksomhed til, mener Per Kalvig.

Af Per Kalvig
Centerleder, Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), GEUS

Råstoffer kan groft sagt inddeles i to grupper - dem, der kan dyrkes, og dem, der må graves op af jorden.

Den sidste gruppe bruger vi til at fremstille alle de produkter, som danner de fysiske rammer for vores civilisation: veje, broer, huse, biler, cykler, fly, huse, vindmøller, solceller, elledninger, gryder og potter, computere, smartphones, batterier, glas, tandpasta og alle de andre materielle ting, som er fundamentet for den måde, vi lever på.

Da disse råstoffer ikke gendannes, lægger det pres på Jordens råstofressourcer. Derfor vil udnyttelse af råstofferne i de mere end 3.000 landfill sites i Danmark alt andet lige mindske presset på ressourcerne, selvom vi fortsat har brug for viden om, hvordan det skal gøres. At lade dem ligge ubehandlet er ressourcespild.

Underskud på genanvendelseskontoen
Alle ovennævnte produkter har ét fællestræk: På et tidspunkt bliver de kasseret og erstattet med nye. For eksempel med mere energivenlige huse, hurtigere computere og smartphones, energivenlige køleskabe og så videre.

Men disse ombytninger er ikke cirkulære i den forstand, at vi kan lave samme mængde nye produkter af de kasserede. Dels er det ikke alle produkter, som bliver indsamlet med henblik på genanvendelse, dels kan mange produkter ikke adskilles i de enkelte bestanddele under genvindingen og kan dermed ikke indgå i fremstillingen af nye produkter.

Her kan man blot forestille sig de udfordringer, der vil være ved at genvinde fra kaffe med mælk og sukker og få det tilbage i de oprindelige råstoffer og mængder af vand, kaffe, sukker og mælk.

Samme udfordring gælder for metalskrot som for eksempel gamle gryder, cykler, alufælge, sengebunde, havelåger, rulleskøjter, tøjstativer, pantløse øldåser og hvad man ellers finder i "småt metal"-containeren. Blot med mange flere forskellige ingredienser - råstoffer.

Fra metalskrot kan noget genvindes til den oprindelige kvalitet, men meget kan kun genvindes til en ringere kvalitet eller forsvinder måske helt ud af råstofregnskabet, fordi det ender i små koncentrationer i de andre fraktioner og derfor ikke længere er til rådighed for fremstilling af nye materialer.

Samlet set er der altså et betydeligt underskud på genanvendelsesråstofkontoen. Dette underskud skal erstattes med nye råstoffer fra minedrift, for at der kan fremstilles de samme varer.

Hertil kommer den hastige stigning i antallet af købekraftige forbrugere i verden, som sætter Jordens ressourcer yderligere under pres. Derfor er der brug for mere genvinding, også fra landfill sites, så behovet for nye råstoffer bliver mindre.

FN's bæredygtighedsmål
Da der også skal være råstoffer til vore efterkommere, er det nødvendigt, at vi bruger råstofferne mere bæredygtigt, og Danmark har da også forpligtet sig til at medvirke til at indfri FN's bæredygtighedsmål, som skal reducere vores fodaftryk på naturen.

Et af disse mål - mål nummer 12, ansvarligt forbrug og produktion - specificerer, at affaldsmængden skal reduceres væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Danmark kan derfor bidrage til at opfylde FN's bæredygtighedsmål nummer 12 gennem tiltag, som støtter udvikling af metoder, som kan påvise og genvinde råstofferne i landfill sites. Driverne for landfill mining behøver dermed ikke – alene – at være underlagt økonomiske parametre. Overordnede hensyn til fremtidige generationers adgang til råstoffer bør ligeledes veje tungt.

Desværre tildelte regeringens advisory board for cirkulær økonomi ikke megen opmærksomhed til de tekniske udfordringer og vidensbehovet, der knytter sig til en bæredygtig udnyttelse af mineralske råstoffer, herunder forslag der kan stoppe en af de store lækager i den cirkulære økonomi, som landfill sites er udtryk for.

Som omtalt i mit indlæg 3. april her i Altingets debat, så mangler der viden for at kunne omdanne en stor del af affaldsstrømmen til nye og gode råstoffer på en bæredygtig måde. Der ligger ikke alene råstoffer gemt i landfill sites; intelligent og ansvarlig udnyttelse af landfill sites kan formentlig også veksles til arbejdspladser og eksportindtægter fra både knowhow og salg af råstoffer.

Forrige artikel Ingeniør: En halv million lossepladser kan bidrage til en klimavenlig økonomi Ingeniør: En halv million lossepladser kan bidrage til en klimavenlig økonomi Næste artikel Affaldsforening: Landfill mining kan løfte presset på vores klode Affaldsforening: Landfill mining kan løfte presset på vores klode