Ingeniør: En halv million lossepladser kan bidrage til en klimavenlig økonomi

DEBAT: I EU har vi op mod en halv million lossepladser, der i fremtiden kan supplere Europas behov for materialer, energi og areal. Hvis Danmark vil være med til at præge udviklingen for landfill mining, skal vi i gang nu, mener Lars Baltzer Overgaard.

Af Lars Baltzer Overgaard
Projektchef og kemiingeniør, DGE - Miljø- og Ingeniørfirma

Selvom vi i vores del af verden er blevet gode til at tænke bæredygtighed ind i vores virksomheder, er vi stadig blandt dem, der forbruger flest af jordens ressourcer.

Lossepladser indeholder potentielt ressourcer, som kan udnyttes og genanvendes til andre formål, hvilket er tanken bag landfill mining, hvor tidligere deponeret affald graves op og sorteres med henblik på udnyttelse til andre formål. Afhængig af affaldets omfang og karakter er der tale om et potentielt bidrag til en mere ressourceeffektiv, cirkulær og klimavenlig økonomi.

I de europæiske medlemslande er der mellem 150.000 og 500.000 lossepladser, som i fremtiden kan blive et supplement til Europas behov for materialer, energi og arealer. Europa-Parlamentet har vedtaget, at potentialet ved landfill mining skal kortlægges i alle medlemslande.

EURELCO
I 2014 blev European Enhanced Landfill Mining Consortium (EURELCO) dannet. EURELCO er et åbent europæisk netværk, der arbejder for fremme af innovation inden for teknologi, lovmæssige aspekter, sociale og økonomiske forhold samt miljømæssige og organisatoriske forhold inden for landfill mining.

Medlemmerne af EURELCO er myndigheder, virksomheder, borgere, brancheorganisationer og universiteter. I øjeblikket er 14 medlemslande repræsenteret ved 58 medlemmer, men alle interessenter, der ønsker det, kan deltage og blive officielle medlemmer af netværket.

Flandern i Belgien har som det foreløbigt eneste land oprettet et nationalt konsortium, selvom det er EURELCO's mål, at det sker i alle medlemslande. Her har man gennem de seneste år arbejdet med bæredygtig udvikling og optimering af affald som ressourcer. Regeringen godkendte i 2011 et program, som skulle gennemføres i perioden 2011-2015.

Danmark skal i gang nu
Et af målene for EURELCO er, at alle medlemslandende opretter disse nationale konsortier til undersøgelse af mulighederne for landfill mining. Hvis vi i Danmark vil være med til at præge udviklingen inden for cirkulær økonomi i EU, skal vi i gang nu.

Især hvis vi skal kunne indfri EURELCO's mål om, at landfill mining i 2020 skal være i brug i hele EU. Det er derfor DGE's helt klare anbefaling, at der i Danmark nedsættes et national landfill mining-konsortium.

I Danmark har vi ikke helt de samme pladsmæssige udfordringer som i eksempelvis Holland og Belgien, men i Danmark har vi en lang række andre miljømæssige og økonomiske drivere, der gør det interessant at forfølge mulighederne for storskala landfill minning.

Landfill mining bør kunne være et vigtigt supplement til en ressourceeffektiv, cirkulær og klimavenlig økonomi. Og et dansk landfill mining-konsortium vil eventuelt kunne medvirke til at eksportere dansk know-how, når EU's 150.000-500.000 lossepladser i fremtiden bliver en kilde til en væsentlig del af Europas fremtidige behov for materialer, energi og arealer.

Forrige artikel Nord Stream 2-investor: Russisk naturgas holder europæerne varme Nord Stream 2-investor: Russisk naturgas holder europæerne varme Næste artikel Gamle affaldspladser er en bombe under miljøet Gamle affaldspladser er en bombe under miljøet