Debat

KL-formand: Kommunalpolitikere leverer varen i forsyningsselskaberne

DEBAT: Kritikken af kommunalpolitikeres bestyrelsesposter i forsyningsselskaberne gør KL's Teknik- og Miljø-formand knotten. De kan nemlig bidrage med et borgerperspektiv, som specialisterne ikke kan, mener Jørn Pedersen (V).

Kommunalpolitikere er yderst kompetente bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaberne, mener KL's Teknik- og Miljø-formand Jørn Pedersen (V).
Kommunalpolitikere er yderst kompetente bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaberne, mener KL's Teknik- og Miljø-formand Jørn Pedersen (V).
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jørn Pedersen (V)
Formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

De danske forsyningsselskaber har igennem mange år været garant for en meget høj forsyningssikkerhed, rimelige priser og for at skabe innovative løsninger, som både borgere og virksomheder har glæde af hver dag.

En stor del af æren for, at vi har en forsyningssektor i verdensklasse kan tilskrives veldrevne selskaber ledet af dygtige bestyrelser. De mange lokale forsyningsbestyrelser har ansvaret for, at selskaberne leverer de rette ydelser til den bedste pris. Og for at selskaberne udvikler sig i overensstemmelse med ejernes ønsker.

Særligt på vand-/spildevands-, affalds- og fjernvarmeområdet er kommuner ejere af forsyningsselskaber. I alt cirka 1.500 selskaber, hvor kommunerne som ejere vælger medlemmer til selskabernes bestyrelser.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Fra tid til anden er der kritik af, at kommunalbestyrelserne udpeger kommunalbestyrelsesmedlemmer til at styre kommunalt ejede forsyningsselskaber. Jeg forstår egentlig ikke kritikken.

For det første er det også i private selskaber ejerne, der vælger bestyrelsesmedlemmerne, og for det andet vælges der til mange bestyrelser medlemmer, som har specialistviden om et særligt felt. For eksempel i forbindelse med opkøb eller fusioner.

Det har stor værdi, at der i forsyningsselskabets bestyrelse er medlemmer, som kan sætte ejernes ønsker og borgernes behov ind i et større og langsigtet samfundsperspektiv. 

Jørn Pedersen (V), Formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg

Som kommune og ejer har man en stor interesse i at sammensætte det bedst mulige hold til bestyrelsen i forsyningsselskaberne. Først og fremmest fordi de opgaver, selskaberne løser, er meget vigtige for kommunerne.

Kommunalpolitikere leverer varen
En del af kritikken går på, at kommunalpolitikere ikke er kompetente nok til at sidde i bestyrelserne. Jeg har hørt kommunalpolitikere omtalt i modsætning til såkaldte "professionelle" bestyrelsesmedlemmer. Og det kan ærligt talt gøre mig lidt knotten.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer er vant til at lede og styre store organisationer, træffe beslutninger på mange komplekse områder, tænke på tværs af traditionelle siloer og få milliardstore budgetter til at hænge sammen. I min verden er kommunalpolitikere yderst kompetente bestyrelsesmedlemmer.

Og så har kommunalpolitikere den store fordel, at vi har tæt føling med borgerne og den bredere kommunalpolitiske dagsorden. Derfor kan vi være med til at sikre et borgerperspektiv, som specialister og regnskabssagkyndige ikke nødvendigvis har for øje.

Det er af stor betydning i bestyrelsesarbejdet, fordi selskaberne ofte udfører opgaver, som er meget vigtige for borgere og virksomheder – og derfor for kommunerne.

Det kan for eksempel være klimatilpasninger, der tager højde for nye vejrtyper, som kan øge risikoen for oversvømmelser. Det er tilpasninger, der er meget højt på dagsordenen hos kommunerne, men ikke nødvendigvis hos selskaberne. Derfor har det stor værdi, at der i selskabets bestyrelse er medlemmer, som kan sætte ejernes ønsker og borgernes behov ind i et større og langsigtet samfundsperspektiv. Og her spiller kommunalpolitikerne en vigtig rolle.

Nyt kursus for kommunale bestyrelsesmedlemmer
Det er en kompleks opgave at lede forsyningsselskaberne. Opgaven er i udvikling hele tiden. Det fokus, der er på offentligt bestyrelsesarbejde i disse år, er berettiget, fordi bestyrelserne har et stort ansvar og træffer vigtige beslutninger.

Derfor giver det også god mening at prioritere at blive klædt på til bestyrelsesarbejdet. Som kommunalbestyrelsesmedlem er der en række særlige dilemmaer, der er vigtige at være opmærksom på. Blandt andet fordi der er flere forskellige selskabstyper.

Men også fordi kommunen har forskellige roller over for selskabet: Ejer, kontraktpart og myndighed. Og det kan være en balance ikke at blande tingene sammen.

Det er baggrunden for, at KL har taget initiativ til, at der i valgperioden 2018-2021 er mulighed for på et kursus at sætte fokus på bestyrelsesrollen og opgaverne i forsyningssektoren. Kurset er udviklet og afholdes i samarbejde med bestyrelsesuddannelserne på CBS og COK.

Kurset er nærmere beskrevet her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørn Pedersen

Udviklingsdirektør, Vision Estate, bestyrelsesformand, IBA Kolding, bestyrelsesformand, CCTV Nordic A/S, repræsentantskabsmedlem, Alm. Brand, repræsentantskabsmedlem, Middelfarts Sparekasse
handelsuddannelse (Kolding Købmandsskole), diplomuddannelse i ledelse

0:000:00