Debat

Kraka Advisory: Naboer til solceller og vindmøller skal have større kompensationer

Økonomien i projekterne er god nok til, at der kan trædes tilstrækkeligt hårdt på kompensationsspeederen til at accelerere udbygningen af VE på land. Det er nødvendigt, hvis vi ikke skal spilde flere år med tovtrækkeri om, hvordan gevinsterne skal fordeles, skriver Peter Mogensen og Frederik Læssøe Nielsen.

Når
oppositionspartierne går til forhandlinger med regeringen om en
plan for udbygningen af vedvarende energi, må de sikre et langt bedre forhold
for de naboer, som bliver påvirket af anlæggene, skriver
Peter Mogensen og Frederik Læssøe Nielsen.
Når oppositionspartierne går til forhandlinger med regeringen om en plan for udbygningen af vedvarende energi, må de sikre et langt bedre forhold for de naboer, som bliver påvirket af anlæggene, skriver Peter Mogensen og Frederik Læssøe Nielsen.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Peter Mogensen
Frederik Læssøe Nielsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Uden lokal opbakning bliver der ingen grøn omstilling. Det mantra har vi messet i Kraka Advisory de seneste måneder både op til og i høj grad efter regeringens udspil om vedvarende energi på land.

Mens virksomhederne står i kø for at opføre energianlæg på land, møder udbygningen oftere modstand fra naboer og lokale organisationer, der mener, at den grønne omstilling sker på bekostning af deres interesser.

Modstand medfører klager og derved forsinkelser og måske endda aflysninger af grønne energianlæg. I det lys er det tindrende ligegyldigt, hvor mange opstillervirksomheder, der gerne vil opføre vind eller sol. For hvis der skal kæmpes indædt om fordelingen af byrder og gevinster ved hvert energianlæg, kan vi lige så godt aflyse målet om en firedobling af vedvarende energi på land og indstille os på en langstrakt afhængighed af blandt andet russisk gas.

Vi må handle nu

Nøglen til en hurtig omstilling ligger hos naboer til kommende energianlæg, og derfor er det vigtigt at gøre udbygningen af vedvarende energi til en lokal vindersag – nu.

Temadebat

Hvordan kommer der fart på opsætningen af VE på land?
9. oktober præsenterede regeringen sit udspil, der skal firedoble produktionen af grøn strøm på land frem mod 2030. Udspilet rummer en række forslag til, hvordan tempoet på opsætningen accelereres. 

Men er forslagene de rigtige, eller overser udspillet bedre løsninger?

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til debatredaktør Jeppe Højberg Sørensen.

Hvis der bliver givet for små kompensationer i den aftale om vedvarende energi på land, som regeringen er ved at forhandle nu, bider det først politikerne i halen om to til tre år, når der igen intet er sket.

Det kan vi ikke vente på, og derfor må opstillerne indse, at de må dele en større del af deres overskud med lokalsamfundet omkring deres anlæg for vedvarende energi og med naturorganisationer, der arbejder for at reetablere naturområder, så omstillingen bliver rigtig grøn.

Skru op for kompensation til naboer

Først er her den ros, udspillet fortjener - regeringen tager et stort skridt i den rigtige retning alene ved at skrue nabokompensationer og kommunekompensationer op.

Det gør de med henholdsvist 50 procent og 150 procent.

Det viser, at regeringen grundlæggende er enig i den analyse, som vi i Kraka Advisory også har - at det skal være mere attraktivt for lokalsamfund at huse projekter om vedvarende energi, og at der er penge nok i projekterne til at sikre det.

Det er en helt afgørende præmis for at løse udfordringerne med, at der sker alt for lidt.

Læs også

Men selvom procentsatser på 50 og 150 procent ser flotte ud, sker stigningen fra et meget lavt udgangspunkt. Derfor er kompensationerne formentlig stadig alt for små til at opveje de gener og byrder, lokalsamfundene vil få.

Økonomien i projekterne er god nok til, at der kan trædes tilstrækkeligt hårdt på kompensationsspeederen til at accelerere udbygningen. Det er nødvendigt, hvis vi ikke skal spilde flere år med tovtrækkeri om, hvordan gevinsterne skal fordeles.

Men der er brug for at dreje yderligere på skruen, hvis naboerne skal indgå mere konstruktivt i arbejdet med at få udbygningshastigheden op.  

Der er mulighed for at kompensere naboer med flest gener

Foruden størrelsen er der også noget mere strukturelt galt med den måde, vi kompenserer specielt naboerne på. Den er ganske enkelt ulogisk, og det bør Folketinget og regeringen selvfølgelig benytte lejligheden til at rette op på, nu hvor man alligevel har fat i emnet. 

Der er brug for at dreje yderligere på skruen, hvis naboerne skal indgå mere konstruktivt i arbejdet.

Peter Mogensen og Frederik Læssøe Nielsen, hhv. direktør og seniorøkonom, Kraka Advisory

For det første er det ulogisk, at kompensationen til naboer ikke afhænger af, hvor stor et anlæg for vedvarende energi, man er nabo til.

Det giver selvfølgelig ingen mening, at naboer, der er pakket ind i solceller hele vejen rundt om ejendommen, som eksempelvis ved Nordeuropas største solcelleanlæg i den sønderjyske by Hjolderup, ikke får mere i kompensation end naboer til et lille anlæg bag ved deres roemark.

Dels er genen naturligvis større ved store anlæg, og dels er der langt højere indtægter og højere overskud fra store projekter. Det vil sige, at der også er bedre muligheder for at kompensere naboerne for de større gener. 

Regeringen tøver med at afskaffe loft for kompensation

For det andet er det ulogisk, at der er et loft over, hvor meget et anlæg for vedvarende energi skal kompensere naboerne i et givet år.

Loftet viser en tendens til at pleje opstillervirksomhedernes interesser før naboers interesser.

Peter Mogensen og Frederik Læssøe Nielsen, hhv. direktør og seniorøkonom, Kraka Advisory

Loftet er på halvanden procent af værdien af den producerede strøm i et anlæg. Det vil sige, at naboer til to ens anlæg kan blive kompenseret forskelligt. Det er udelukkende, fordi det ene anlæg har flere naboer end det andet.

Desuden er der med et loft ingen incitamenter for opstillerne til at placere deres anlæg i områder med færrest naboer, fordi det er gratis at genere flere naboer, når loftet først er nået.

At man overhovedet har et loft over et anlægs samlede nabokompensationer, viser en tendens til at pleje opstillervirksomhedernes interesser før naboers interesser. De mange bugnende pipelines hos opstillerne vidner om, at det ikke er virksomhederne, der har brug for en tillokkende gulerod.

Loftet bør altså helt afskaffes, men regeringen har end ikke lagt op til at hæve det i udspillet. Det betyder, at med højere kompensationssatser vil fremtidige projekter nå loftet ved et lavere antal naboer. De forhøjede kompensationssatser vil således ikke slå fuldt igennem. 

Naboer påtager sig gener for omstillingens skyld

For det tredje er det ulogisk, at nabokompensationen afhænger af elprisen i det pågældende år.

For hvorfor skal naboerne bære en elprisrisiko, de ikke har bedt om, og som de ikke kan påvirke?

Det er et sundt økonomisk princip og mest optimalt, at dem, der kan påvirke eller forsikre sig mod en bestemt type risiko, også er dem, der bør bære den. Det kan naboerne ikke. De er så efterladt med en kompensation, de ikke kender størrelsen på fra år til, og som de derfor ikke kan planlægge ud fra.

Læs også

Desuden er det ulogisk, at kompensationen for den gene, som et anlæg påfører naboerne, varierer fra år til år - for det gør selve genen jo ikke.

Oppositionspartierne må sikre bedre forhold for de naboer, som landet beder om at påtage sig de nødvendige gener.

Peter Mogensen og Frederik Læssøe Nielsen, hhv. direktør og seniorøkonom, Kraka Advisory

Inden Putins invasion af Ukraine var elpriserne så lave, at det ikke fyldte noget i den offentlige debat. I de år var nabokompensationen forsvindende lille, mens den de seneste år har været unormalt og kunstigt høj. 

Når oppositionspartierne i disse dage går til forhandlinger med regeringen om en plan for udbygningen af vedvarende energi på land med energiparker, må de sikre langt, langt bedre forhold for de naboer, som landet beder om at påtage sig de nødvendige gener, der trods alt også er ved den grønne omstilling.

Hvis der skal ske noget med udbygningshastigheden, er det på tide at få vedtaget et kompensationssystem, der er designet til dem, der skal kompenseres, frem for dem, der tjener penge på projekterne.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Frederik Læssøe Nielsen

seniorøkonom, Kraka Advisory
Ph.d. i økonomi (Aarhus Uni., 2021)

Peter Mogensen

Direktør, Kraka & Kraka Advisory
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1991)

0:000:00