Pia Olsen Dyhr: Nej tak til investeringer i fossile varmeanlæg

DEBAT: Fjernvarmen spiller en vigtig rolle i at nå et mål om, at el- og varmeforsyningen er fossilfri omkring 2035. I den forbindelse ville det være godt, hvis regeringen kunne tage sig sammen til at få lavet en aftale om elvarmeafgiften, mener Pia Olsen Dyhr (SF).

Af Pia Olsen Dyhr (SF)
Partiformand og energiordfører

Når vi diskuterer fjernvarme – og varme i det hele taget – burde ét spørgsmål danne rammen om debatten: Hvordan kommer vi af med de fossile brændstoffer?

Selv regeringen burde stille sig det spørgsmål, for den siger jo, at vi skal være fossilfri i 2050. Det er bare ikke godt nok at vente til nytårsaften 2049. Vi skal handle nu - også fordi de investeringer, vi skal foretage de kommende år, kan have en levetid langt ind i 2040’erne.

Jeg synes, at et godt sigtepunkt er, at vores el- og varmeforsyning skal være fossilfri omkring 2035, sådan som S-R-SF-regeringen havde som mål. Det betyder, at vi skal undgå investeringer i fossile varmeanlæg fra nu af – det gælder både individuelle og kollektive anlæg.

Aftale om elvarmeafgift
Her spiller fjernvarmen en central rolle. Jeg regner med, at alle fjernvarmeselskaber er i gang med at overveje, hvordan de kan slippe helt af med fossile brændstoffer – og alle burde lave en grøn plan med så kort en overgangsperiode som muligt.

I den forbindelse ville det være godt, hvis regeringen kunne tage sig sammen til at få lavet en aftale om elvarmeafgiften de næste mange år. – Hvorfor er det, at man lige kan afskaffe skat på arbejdsmobiltelefon ved et pennestrøg, men ikke tage sig sammen til at give borgere og værker klare vilkår omkring elvarme, selvom det samfundsmæssigt er en langt vigtigere problemstilling?

Grøn fjernvarme kan så – men først da - sammenlignes med grøn individuel varme. Det er den sammenligning, der er relevant, og ikke hvad opvarmningsformerne koster i dag – i et energisystem som ikke er bæredygtigt, fordi det stadig baserer sig på fossile brændstoffer.

Og i den forbindelse er man nødt til at kigge på biomasse – for i dag vælger mange brændeovne eller pillefyr, som er kunstigt billige opvarmningsformer: Værst brændeovne, men også pillefyr, medfører en betydelig partikelforurening, og partikelforurening koster på helbred og liv. Brug af biomasse i fjernvarmen vil være nødvendig i en overgangsperiode, men her er der langt bedre muligheder for at rense røgen og for at styre forbrændingsprocessen professionelt.

Desuden er det lettere at sikre, at biomasse til værkerne opfylder en række bæredygtighedskrav. Der er allerede en brancheaftale, som ikke er perfekt, men dog langt bedre end de manglende regler og principper for det individuelle brænde- og træpillekøb.

Udbredelse af fjernvarme
Kort sagt er man nødt til at sammenligne fjernvarme og individuel opvarmning på lige vilkår – og det skal vel og mærke være fremtidens vilkår, hvilket betyder 0 fossile brændstoffer, langt mindre luftforurening og bæredygtig udnyttelse af biomassen. Det nytter ikke, at der nu er lavet en konkurrenceanalyse, som ikke tager udgangspunkt i fremtidens energiproduktion.

I alle tilfælde har vi brug for både fjernvarme og individuel varme. Der er boliger mv., der ligger så spredt, at fjernvarme aldrig vil være en realistisk løsning. Men min opfattelse er, at fjernvarmen bør udbredes en del mere end i dag, fordi den ofte vil være bedst til at levere grønne løsninger til en rimelig pris.

Fjernvarmen kan udnytte store kilder af overskudsvarme og geotermisk varme; kombinere solvarme med store vandtanke, der kan gemme varmen – også varme fra store varmepumper, der kan køre, når vinden blæser hidsigt, og elprisen er i bund; sikre en mere bæredygtig og forureningsfri brug af biomasse osv. Og jeg tror også, at det bliver lettere at få gennemført de grønne løsninger hurtigt, hvis vi vælger dem i fællesskab gennem vores kommunalt og forbrugerejede fjernvarmeselskaber.

Der er selvfølgelig også et økonomisk aspekt. Det kommer jeg tilbage til i mit næste indlæg.

Forrige artikel Fjernvarmeformand til politikerne: Vågn op, og kom i arbejdstøjet! Fjernvarmeformand til politikerne: Vågn op, og kom i arbejdstøjet! Næste artikel DI: Fjernvarmen skal op på dupperne og effektivisere for milliardbeløb DI: Fjernvarmen skal op på dupperne og effektivisere for milliardbeløb
 • Anmeld

  Henning Bo Madsen · Aktiv i NOAH og Alliancen for Community Power i Danmark

  Brændselsfri el og varmeforsyning bør være målet

  Målet burde af hensyn til miljø, sundhed og samfundets samlede økonomi være brændselsfri el- og varmeforsyning i 2040. Så har de biomassefyrede kraft-varmeværker, der etableres nu fået lov til at køre i 20 år og investeringen burde være afskrevet. Det gælder også affaldsforbrænding og afbrænding af biogas.
  Affald skal mindskes i mængde og genanvendes. Biogas skal kun produceres på organisk affald og opgraderes, så den kan anvendes i brændselsceller (kemisk omsætning).
  I fjernvarmen bør 20 andel af solvarme være et krav. Det er velfungerende afprøvet teknik, som ikke kræver meget store lagre. El fra vind- og vandkraft (certificeret) anvendt i varmepumper skal fritages for elafgift. Det skal ikke gælde direkte el-varme.
  Og så SKAL politikerne gøre noget ved at der stadig SPILDES masse af energi, så energibesparelser og effektiv udnyttelse af energi skal prioriteres højt.