Debat

Plastindustrien: Efterspørg mere genanvendt plast i klimaets navn

DEBAT: Klimapartnerskabet for ’affald, vand og cirkulær økonomi’ er en perfekt anledning til at sætte gang i debatten om, hvordan genanvendt plast kan bidrage til store CO2-reduktioner, mener brancheforeningen Plastindustrien.

Ved brug af et kilo genanvendt plast kan der reduceres mellem 2,1 og 2,6 kilo CO2 sammenlignet med brug af et kilo ny plast, pointerer Plastindustrien.
Ved brug af et kilo genanvendt plast kan der reduceres mellem 2,1 og 2,6 kilo CO2 sammenlignet med brug af et kilo ny plast, pointerer Plastindustrien.Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Peter Bjørnbak Hansen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Christina Busk
Miljøpolitisk chef, Plastindustrien

Den grønne omstilling er et helt afgørende pejlemærke for danske plastvirksomheder. Derfor vil jeg også rose regeringen for at have sat Camilla Haustrup Hermansen, medejer af emballagevirksomheden Plus Pack A/S, i spidsen for klimapartnerskabet ’affald, vand og cirkulær økonomi’.

Selvom arbejdet i klimapartnerskabet nærmest kun lige er begyndt, har vi som brancheforening – i samarbejde med vores medlemsvirksomheder – allerede spillet ind med en lang række løsningsforslag, som alle tager udgangspunkt i øget plastgenanvendelse.

Plastgenanvendelse handler ikke kun om miljø
Typisk har ønsket om genanvendelse været bragt på banen i forhold til at løse specifikke miljøudfordringer, som for eksempel plast i naturen, men der er også god grund til at have fokus på plastgenanvendelse, når det handler om klima.

Typisk har ønsket om genanvendelse været bragt på banen i forhold til at løse specifikke miljøudfordringer, som for eksempel plast i naturen, men der er også god grund til at have fokus på plastgenanvendelse, når det handler om klima.

Christina Busk
Miljøpolitisk chef, Plastindustrien

Udregninger foretaget af rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe konkluderer, at der ved brug af et kilo genanvendt plast kan opnås en reduktion mellem 2,1 og 2,6 kilo CO2 sammenlignet med brug af et kilo ny/jomfruelig plast.

Derudover har en rapport fra Innovationsfonden vist, at der er et årligt økonomisk potentiale på 1,6 milliarder kroner ved fuld plastgenanvendelse i Danmark.

Det kan med andre ord sagtens svare sig at se nærmere på, hvordan klimapartnerskabet kan understøtte en udvikling, hvor mere plast bliver genanvendt i Danmark. Kort fortalt forudsætter det en blanding af både branchemæssige og politiske initiativer.

Et klimavenligt materialevalg
Eksempelvis kan emballageproducenter blive bedre til at bruge genanvendt plast i produkterne, uden de går på kompromis med fødevaresikkerheden.

I Plastindustrien har vi netop udviklet en designguide for cirkulær plastemballage, som gør det lettere for både producenter og detailleddet at træffe bæredygtige beslutninger. I Danmark har vi haft tradition for at forbrænde plastemballagen fra husholdningsaffaldet, men det skal vi væk fra, og det kræver blandt andet, at mulighederne for genbrug og genanvendelse bliver tænkt ind allerede i designfasen.

Nogle steder kan plast – af hensyn til klimaet – med fordel erstatte andre materialer, blandt andet på grund af plastens lave vægt.

Tænk for eksempel på et køretøj, hvor plast i stigende grad vinder indpas i stedet for tungere metalkomponenter, hvilket er med til at lette den samlede vægt og dermed også brændstofudledningen. Og hvis det endda er produkter af genanvendt plast, som erstatter andre materialer, så er klimagevinsten blot endnu større.

Læs også

Reformer i det offentlige er nødvendige
Mere konkret har vi i regi af klimapartnerskabet foreslået, at den offentlige sektor i stigende grad skal efterspørge produkter i genanvendt plast i forbindelse med indkøb.

Den tidligere regerings advisory board for cirkulær økonomi med Flemming Besenbacher i spidsen vurderede, at den offentlige sektor på årlig basis indkøber varer og tjenesteydelser for 300 milliarder kroner. Hvis bare en brøkdel af de midler går til at efterspørge genanvendt plast, vil det gøre en væsentlig forskel og samtidig stimulere virksomheders innovation af produkter med genanvendt plast.

Derudover er der også behov for nogle større reformer af hele affaldsområdet, blandt andet i forhold ensretning af den kommunale affaldsindsamling og at sikre en bedre adgang for virksomheder til danskernes husholdningsaffald, så vi får tiltrukket private investeringer til at bygge nye danske sorterings- og genanvendelsesanlæg.

Ovenstående kan i sagens natur ikke ”bare” gennemføres via et klimapartnerskab, men jeg ser klimapartnerskabet som en perfekt anledning til at sætte turbo på nogle af de debatter og tendenser, som vi har været vidne til de seneste par år.

Dokumentation

Temadebat: Grøn omstilling i vand- og affaldssektoren

Udledningen af drivhusgasser fra affalds- og vandsektorerne udgør ifølge Miljøministeriet cirka to procent af de samlede danske udledninger.

Derfor er ″vand, affald og den cirkulære branche″ også blevet et af de 13 områder, hvor regeringen har indgået klimapartnerskaber med erhvervslivet. Partnerskaberne skal finde løsninger på, hvordan Danmark kommer i mål med målsætningen om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

I denne temadebat på Altinget Forsyning kommer aktørerne med deres bud på klimaløsninger i forsyningssektoren.

Her er aktørerne:
 • Carl-Emil Larsen, direktør for Danva
 • Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet
 • Henrik Grand Petersen, formand for Affalds- og Ressourceindustrien
 • Karin Klitgaard, underdirektør i DI
 • Lisbet Hagelund og Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv
 • Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark
 • Mikkel Brandrup, direktør for Dansk Affaldsforening
 • Susan Münster, direktør for Danske Vandværker
 • Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA
 • Thomas Drustrup, direktør i Plastindustrien
 • Thomas Fruergaard Astrup, professor, Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU.

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christina Busk

Miljøpolitisk chef, Plastindustrien
cand.techn.soc. (Roskilde Uni. 2007)

0:000:00