Debat

Professor: Lad andre udbydere konkurrere med KommuneKredit

DEBAT: Ingen grund til at ændre på, at KommuneKredit er en del af lånemulighederne, så længe andre udbydere, der kan levere tilsvarende billige produkter, også får plads, skriver Bent Greve.

GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Bent Greve
Professor i samfundsøkonomi på RUC

Vi har alle brug for vand, varme og elektricitet. Leveringen heraf er karakteriseret som det, der betegnes som naturlige monopoler, fordi det samfundsøkonomisk vil være for dyrt at lægge flere ledninger m.v.

Da monopoler vil tage en for høj pris som konsekvens af, at de har monopol, har der været regulering af området, herunder for at sikre forsyningssikkerhed og beskytte forbrugerne mod alt for høje priser.

I Danmark har det givet sig udslag i et princip om, at virksomhederne skal hvile i sig selv – eller med andre ord; der kan og må ikke opsamles overskud, der udbetales til producenterne af disse goder.

Fakta
Deltag i debatten!
Send en mail til [email protected]

Nødvendig regulering og konkurrence
Men hvile-i-sig-selv-princippet handler ikke nødvendigvis alene om at beskytte forbrugerne mod for høje priser, hvis de, der leverer forskellige ydelser til sektoren, er i stand til at tage højere priser, end hvad der er nødvendigt – enten fordi de har viden om, at højere priser kan overvæltes på andre, eller fordi de selv har god kontrol med leveringen til området.

Derfor er regulering af dele af disse områder også en nødvendighed, ligesom det er afgørende, at der sikres konkurrence på området i det omfang, det er muligt, for at det i sidste instans ikke medfører, at forbrugerne ikke kommer til at betale en højere pris, end hvad der er nødvendigt.

Det gælder her, som andre steder, at transparens er et vigtigt aspekt, og at der gerne må være konkurrence til at sikre forbrugerne gode priser.

Bent Greve
Professor i samfundsøkonomi på RUC

Det gælder også adgangen til lån til langsigtede investeringer i sektoren. Her er det på den ene side vigtigt, at der er konkurrence, men samtidig også vigtigt, at der er långivere, som har forståelse for det særlige ved forsyningssikkerheden.

Kommer forbrugerne til gode
KommuneKredit har den fordel, at mange gerne vil låne penge til en sikker institution, som betaler lånet tilbage. Det betyder også, at de kan låne penge videre ud til forsyningsselskaberne til en fornuftig og rimelig rente.

Når KommuneKredit kan låne penge videre til en lav rente til de nødvendige og fortsatte investeringer i sektoren, vil det også komme forbrugerne til gode som følge af det ovennævnte princip om hvile i selv.

Transparens, et vigtigt aspekt
Der er derfor ingen grund til at ændre på, at KommuneKredit kan være en del af lånemulighederne på området for at sikre en så lav rente og så lave gebyrer som muligt.

Det betyder dog ikke, at der ikke skal være konkurrence – og hvis andre udbydere kan levere et tilsvarende billigt produkt, så skal der også være mulighed for det.

Det gælder her, som andre steder, at transparens er et vigtigt aspekt, og at der gerne må være konkurrence til at sikre forbrugerne gode priser.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Greve

Professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
cand.polit. (Københavns Uni. 1977), ph.d. i offentlig administration (Roskilde Uni. 1992), dr.scient.adm. (Roskilde Uni. 2002)

0:000:00