Borgmester kalder mulig lukning af Mændenes Hjem for “hypotetisk” under rådhusdebat

Socialborgmester nedtonede på møde i Borgerrepræsentationen Socialtilsynets kritik af Mændenes Hjems økonomi, men tog ikke stilling til, om kommunen ville give herberget højere bevilling for at undgå varslede besparelser.  

Karina Vestergård Madsen har været socialborgmester siden januar 2022. Før det var hun i flere år gruppeforperson for Enhedslisten på Københavns Rådhus.
Karina Vestergård Madsen har været socialborgmester siden januar 2022. Før det var hun i flere år gruppeforperson for Enhedslisten på Københavns Rådhus.Foto: Philip Davali / Scanpix
Søren Dahl

Socialtilsynet nægter fortsat at godkende Mændenes Hjems budget, og hvis det ikke ændrer sig inden 1. april, risikerer herberget på Istedgade i sidste ende lukning. 

Men det er ifølge Enhedslistens socialborgmester Karina Vestergård Madsen urealistisk, at sagen udvikler sig så slemt.

“Det er et hypotetisk spørgsmål, som jeg ikke forventer, at det vil blive relevant at forholde sig til, sådan som sagen står nu,” lød det fra borgmesteren under et møde i Borgerrepræsentationen torsdag.  

For mig er Mændenes Hjem nærmest en del af Socialforvaltningen. Det er en del af Vesterbro.

Karina Vestergård Madsen, socialborgmester (EL)

Her var socialborgmesteren kaldt i forespørgel af Dansk Folkeparti.  

Partiet ville blandt andet have svar på, hvor længe borgmesteren og hendes forvaltning har kendt til Socialtilsynets kritik af Mændenes Hjems økonomi, og hvilke planer, der var for at sikre, at herbergets budget kan blive godkendt indenfor tilsynets deadline.  

Forvaltning blåstempler praksis  

Socialtilsynets kritik bunder hovedsagligt i, at Københavns Kommune, ifølge tilsynet, har opkrævet for høje og uigennemsigtige administrationsomkostninger fra Mændenes Hjem gennem den driftsoverenskomst, som kommunen har med organisationens herberg på Istedgade.  

Borgmesteren læste under forespørgslen en udtalelse fra Socialforvaltningen op. 

Her konstaterer Socialforvaltningen, at “den aktuelle praksis for indregning af administrationsomkostninger” ifølge forvaltningen “er i overensstemmelse med gældende regler og harmonerer med den konkrete dialog med tilsynet om praksissen”. 

Læs også

Under forespørgslen gjorde Karina Vestergård Madsen det klart, at Socialforvaltningen har tilbudt Mændenes Hjem assistance med at udarbejde et nyt budget. 

Borgmesteren bemærkede dog også, at det ikke er hende eller Socialforvaltningen, “der skal afgøre, hvad Mændenes Hjem skal gøre”.  

“Mændenes Hjem er en selvejende institution, og der har også været rigtig mange forhold, som jeg slet ikke har haft kendskab til,” lød det fra borgmesteren.  

“Et legitimt ønske” 

I kølvandet på Socialtilsynets seneste kritik af Mændenes Hjems økonomi, har herbergets ledelse sendt en skrivelse til Socialudvalget.  

Her gør man det klart, at Mændenes Hjem står overfor store og akutte besparelser, hvis ikke Københavns Kommune stopper med at føre midler ud af herbergets budget, og i stedet øger organisationens bevilling med mellem otte og ti millioner kroner årligt.  

"Mændenes Hjem lader det være op til politikerne på Københavns Rådhus at tage ansvar for, hvilke nedskæringer man ønsker for at at få tilbuddet til at passe til den bevilling man ønsker at afsætte," lyder det i notatet

Under forespørgslen kaldte socialborgmesteren Mændenes Hjems appel om flere midler for “et legitimt ønske”.  

“Det tror jeg, at de fleste aktører på socialområdet kan forholde sig til,” konstaterede borgmesteren.  

Hun bemærkede også, at et flertal i Socialudvalget har besluttet at bestille en ekstern analyse af Mændenes Hjems økonomi, der skal danne grundlag for en eventuel beslutning om at give flere penge til herberget.  

Analysen kan dog først ligge klar lige inden sommerferien, og dermed senere end Socialtilsynets deadline for godkendelse af 2024-budgettet 1.april.

Karina Vestergård Madsen understregede også, at der potentielt er mulighed for at finde flere midler til Mændenes Hjem gennem forhandlingerne om overførselssagen, der fordeler overskydende midler fra sidste års budgetaftale.

De starter i denne uge, men borgmesteren er ikke selv en del af forhandlingerne, da Enhedslisten ikke er med i budgetforliget for 2024.  

Opsagt samarbejde kan koste millioner  

Under forespørgslen ville Konservatives socialordfører Line Ervolder have svar på, hvilke omkostninger, det vil få for Københavns Kommune, hvis Mændenes Hjem opsiger sin driftsoverenskomst med kommunen.  

Hvis overenskomsten bliver opsagt, vil det ifølge ordføreren betyde, at Københavns Kommune skal købe herbergspladser på Mændenes Hjem til en væsentligt højere pris end i dag.  

Det scenarie blev dog afvist af socialborgmester Karina Vestergård Madsen.  

“For mig er Mændenes Hjem nærmest en del af Socialforvaltningen. Det er en del af Vesterbro. Jeg kan slet ikke forestille mig, at Mændenes Hjem ønsker at opsige driftsoverenskomsten,” lød det fra borgmesteren.  

Line Ervolder gjorde det dog klart, at hun efter et møde med Mændenes Hjems ledelse vurderede, at der var en “rimelig og sandsynlig” risiko for, at organisationen ville forlade den nuværende samarbejdsaftale med kommunen.  

“Ifølge Mændenes Hjem kommer det til at koste kommunen op mod 20 millioner kroner ekstra årligt. Det var da et beløb, der gjorde indtryk på mig,” lød det fra ordføreren.  

Hertil svarede socialborgmesteren, at “det er noget rod at gå og spekulere i de værst tænkelige scenarier”.  

“Især når man i virkeligheden gerne vil have, at der skal findes en løsning, så man kan fortsætte samarbejdet,” lød det fra Karina Vestergård Madsen. 

“Men vi har i hvert fald ikke brug for flere udgifter på socialområdet. For så presset som socialområdet er lige nu, så er enhver ekstra udgift penge, som vi ikke har,” fortsatte hun.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karina Vestergård Madsen

Socialborgmester (EL), Københavns Kommune
cand.com.

Line Ervolder

Regionsrådsmedlem (K), Region Hovedstaden, medlem af Borgerrepræsentationen (K), Københavns Kommune

0:000:00