Kandidattesten KOMMUNALVALG 2021

Johnny Gregersen

for Enhedslisten – De Rød-Grønne
Kommune: Slagelse Kommune
Beskæftigelse: Udenfor arbejdsmarkedet
  • Icon / Social / Facebook
    Del
  • Icon / Social / Twitter
    Del
  • Icon / Social / LinkedIn
    Del
Tag Kandidattesten for Slagelse Kommune og sammenlign med kandidatens svar

73 år

Kandidat-/masteruddannelse

VALGRESULTAT

54 stemte på Johnny Gregersen i Slagelse

Johnny Gregersen fik 54 personlige stemmer ved kommunalvalget 2021, hvor han var opstillet for Enhedslisten i Slagelse Kommune. Enhedslistens ene mandat i Slagelse gik til Thomas Clausen.


Kommunen er inddelt i 25 afstemningsområder. Ved afstemningsområdet Agersø fik Johnny Gregersen flest stemmer blandt Enhedslistens 15 opstillede kandidater. Ved ni valgsteder modtog han ingen personlige stemmer.


6 % af partiets personlige stemmer
Enhedslisten fik 4,1 % af stemmerne i Slagelse, 0,1 procentpoint mindre end ved 2017-valget og 3,3 procentpoint mindre end på landsplan. Mere end halvdelen af partiets stemmer i kommunen blev afgivet personligt på de 15 opstillede kandidater, heraf gik 6 % til Johnny Gregersen.

Derfor stiller jeg op til kommunalvalget

Jeg ønsker forbedringer på velfærdsområdet, samt at klimaproblemerne bliver taget alvorligt også i Slagelse kommune.

Politiske mærkesager

Uddannelse

Flere folkeskoleelever skal opleve succes i skolen og skal kunne komme videre i deres uddannelsesforløb.

Ældreområdet

Ældre skal sikres en tryg alderdom og have tildelt de ressourcer de har behov for. Dette uden skelen til den ældres økonomiske situation.

Klima og miljø

Slagelse skal arbejde meget mere målrettet på at blive energineutral og miljøbevidst.

Hvad er din vision for din kommune?

Slagelse skal være en solidarisk, klimabevidst, miljørigtig og anstændig kommune. Altså både en rød og en grøn kommune.

Hvem ønsker du som borgmester i din kommune?

John Dyrby Paulsen

I hvilke udvalg i kommunen ønsker du at repræsentere dit parti?

Børn/Skole
Ældre

Altinget spørger

Hvem er dit politiske forbillede?

Johnny Gregersen

Preben Vilhelm

Hvem er din favorit musikartist/band

Johnny Gregersen

Mark Knopfler

Hvad er din favoritfilm

Johnny Gregersen

Ingen

Hvem er din favoritforfatter

Johnny Gregersen

Preben Vilhjelm

Hvad er dit favorit TV-program

Johnny Gregersen

Horisont

Hvad er din favorit radioprogram/podcast

Johnny Gregersen

Detektor

Hvad er din favoritsport

Johnny Gregersen

Fodbold

Hvad er din favorit rejsedestination

Johnny Gregersen

Frankrig

Kandidatens svar

1
Kommunen skal prioritere at bygge flere kollegie- eller ungdomsboliger ved Campus Slagelse
2
Slagelse gør for lidt for at tiltrække nye borgere til kommunen
For at skaffe nye borgere må Slagelse sørge for at kommunens service og velfærd til borgerne er tiltrækkende
Johnny Gregersen
3
Kommunen skal sørge for gratis færgeoverfart
4
Skolerne i kommunen er i for dårlig stand
5
Der skal opstilles flere vindmøller i kommunen
6
Det skal være lettere at få byggetilladelser i Slagelse Kommune
7
Der må gerne bygges flere højhuse i Slagelse Kommune
8
Slagelse Kommune skal fremme opførelsen af flere almene boliger
Specielt ungdoms- og ældreboliger.
Johnny Gregersen
9
Det skal være muligt at få tilskud til at passe sine børn hjemme som alternativ til daginstitution
10
Der skal investeres mere i kulturlivet i kommunen end i dag
11
Kommunen skal benytte sig af mere frivilligt arbejde på plejehjem
Servicen på plejehjem skal ikke være afhængig af om der tilfældigvis er frivillige netop der til at hjælpe.
Johnny Gregersen
12
Kommuneskatten i Slagelse Kommune skal sænkes
13
Kommunen skal investere mere i eliteidræt og opdyrkning af talenter
Slagelse skal investere i breddeidræt, og dermed styrke folkesundheden.
Johnny Gregersen
14
Slagelse Kommune skal modtage flere flygtninge end i dag
15
Ældre skal kunne tilkøbe ekstra service på de kommunale plejehjem
Alle ældre skal have de ydelser de har behov for gratis, dette skal ikke afhænge af ens økonomi.
Johnny Gregersen
16
Investering i kollektiv trafik haster mere end udbygning af vejnettet
17
Offentlige kantiner skal indføre mindst to kødfrie dage om ugen
18
Det er muligt at spare penge i den offentlige sektor, uden at det går ud over velfærden
Velfærd koster penge. Oftest lønkroner. Der kan muligvis skabes mere velfærd, hvis tidsregistreringstyraniet afskaffes.
Johnny Gregersen
19
Flere opgaver i den offentlige sektor skal løses af private virksomheder
20
Offentlige institutioner tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
Religion er en privat sag, som det offentlige ikke skal blande sig i.
Johnny Gregersen
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion