Leder af efter- og videreuddannelse søges til Det Kongelige Akademi
Vi har gennem de sidste år udviklet vores portefølje af efter- og videreuddannelser så den nu tæller 3 stærke masteruddannelser, en diplomuddannelse og en række kurser. Vi tror vi kun har set starten af livslang læring som praksis og ser et stort potentiale for at fortsætte udviklingen. Først skal vi dog konsolidere det organisatoriske set up oven på års udvikling. Derfor søger vi en erfaren kandidat med stor viden om at drive og udvikle efter- og videreuddannelse som kan fortsætte udviklingen og stå i spidsen for efter- og videreuddannelsen på Det Kongelige Akademi.

Om stillingen Vi tilbyder en mangfoldig og kreativ organisation, hvor du bliver ansvarlig for en omfangsrig opgaveportefølje, herunder:
 • At samarbejde med den administrative og faglige ledelse om at sikre en solid organisatorisk forankring og samarbejde om udvikling af driften af de administrative processer for efter- og videreuddannelse
 • At styrke de overordnede koncepter for porteføljen og udvikle nye udbud, der kan supplere og øge vores eksisterende efter- og videreuddannelsestilbud, herunder master-/diplomuddannelser, kurser, seminarer, rejser, sommerskoler osv.
 • At videreudvikle markedsføring og salg af efter- og videreuddannelser med henblik på at øge aktiviteterne
 • At udvikle enten rent digitale eller blendede forløb, forankret i stærke digitale didaktikker
 • At understøtte Det Kongelige Akademis ambition om at stå stærkt internationalt ved at understøtte tiltag, der rækker ud i verden
 • At deltage i relevante ledelsesgrupper
 • At varetage Det Kongelige Akademis eksterne interesser indenfor efter- og videreuddannelse herunder relationsudvikling til virksomheder, offentlige organisationer og interesseorganisationer
 • Bidrage til at drifte aktiviteter hvor det er nødvendigt
I stillingen hører desuden budgetansvar for det samlede efter- og videreuddannelsesområde samt personaleledelse for lige nu en faglig medarbejder og et par studentermedhjælpere. Medarbejderne varetager støttefunktioner på efter- og videreuddannelsesområdet, herunder markedsføring, planlægning, udvikling og opgaver af praktisk karakter. Selve undervisningen på de enkelte uddannelser og kurser varetages af en række videnskabelige medarbejdere, som er ansat ved Det Kongelige Akademis institutter. Du vil få et tæt samarbejde i forhold til de videnskabelige medarbejdere. Det er tale om et dynamisk job med mange snitflader til både administrative og faglige miljøer og med rig mulighed for selv at præge stillingen. Det Kongelige Akademi er desuden karakteriseret ved et spændende miljø med god energi, engagement og høje ambitioner. Efter- videreuddannelse er placeret under Det Kongelige Akademis Erhvervsenhed., hvor der foruden efter- og videreuddannelse løses opgaver vedrørende fonds- og erhvervssamarbejder og iværksætteri, værksteder og laboratorier samt udstillinger, events og campusliv. Du får derfor reference til chefen for Erhverv og Innovation. Kvalifikationskrav Som kandidat til stillingen forventer vi, at du har skabt målbare resultater inden for udvikling og salg af uddannelser. Du har desuden dit organisatoriske håndværk i orden og evner at udvikle og implementere solide arbejdsprocesser. Du har været ansvarlig for udvikling og/eller videreudvikling af et eller flere efter-og videreuddannelsestilbud hos en videregående uddannelsesinstitution. Du har desuden erfaring med ledelse og budgetstyring. Det er afgørende at du har gode samarbejdsevner, som gør, at du kan begå dig i et fagprofessionelt miljø og være dygtig til at opbygge relationer med mange dygtige og højt faglige kollegaer og på ledelsesniveau. Endeligt har du en relevant længere videregående uddannelse. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning vil ske som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Skatteministeriet og en række AC-organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring. Stillingen er en fast fuldtidsstilling og er til besættelse snarest muligt. Ansøgningen Ansøgningen sendes elektronisk så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest onsdag den 14. december 2022 kl. 12.00. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Til ansøgningen vedlægges opdateret CV, dokumentation for uddannelse og evt. andre relevante bilag. Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke. Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. Det Kongelige Akademi forbeholder sig ret til at anvende personlighedstest og cases som led i rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chef for Erhvervs- og Innovation Jeppe Debois Baandrup på tlf.: 4170 1557 eller mail jbaa@kglakademi.dk Det Kongelige Akademi er en mangfoldig arbejdsplads, som anser diversitet for at være en styrke. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede ansøgere til at søge stillingen.
  Om Det Kongelige Akademi
  Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt akademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca. 1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk.

  Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen