Debat

Greenpeace: De danske klimamål er nødvendige, men vi bruger dem forkert

Hvis de danske klimamål indfries med hockeystav, skrivebordsøvelser og biobrændsler, er de med til at grønstemple en sort politik og få det til at se ud, som om der sker noget, selv om det præcis modsatte er tilfældet, skriver Greenpeace. 

Klimalovens guidende principper er blevet en undskyldning for ikke at gøre noget, skriver klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, Helene Hagel.
Klimalovens guidende principper er blevet en undskyldning for ikke at gøre noget, skriver klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, Helene Hagel.Foto: Britta Pedersen/AP/Ritzau Scanpix
Helene Hagel
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Mit fokus i dette indlæg er lidt anderledes, end de andres i denne temadebat, der reflekterer over, hvorvidt vi i Danmark skal droppe at have vores egne klimamål, og nøjes med EU-mål.

De fleste andre har nemlig allerede så fornuftigt argumenteret for, hvorfor vi ikke skal droppe at have danske klimamål. 

Det vil langt fra gavne vores klimapolitiske indsats eller ambitionsniveau at droppe de nationale mål

Helene Hagel
Klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace

Jeg vil hellere reflektere lidt over, hvordan de danske klimamål påvirker regeringens klimaindsats og til tider bliver noget, man gemmer sig bag, når man kun allernødigst ønsker for alvor at komme i gang med den egentlige omstilling.

Men først vil jeg slå helt fast, at jeg nok ikke overraskende er helt enig med Concito, de fleste politiske partier (mig bekendt), Klimarådet, med flere i, at det langt fra vil gavne vores klimapolitiske indsats eller ambitionsniveau at droppe de nationale mål.    

Som Concito tydeligt skriver, er vi endnu langt fra en situation, hvor der vil være så håndfaste internationale mål og virkemidler, at de i sig selv vil drive den nødvendige omstilling.

Også Franciska Rosenkilde har ret, når hun skriver, at vi ikke skal lade et kortsigtet økonomisk rationale definere vores klimamål og afgøre, om et EU-klimamål trumfer et dansk et af slagsen. 

Temadebat

Bør Danmark droppe selvstændige klimamål efter 2040? 

6. februar præsenterede EU-kommissionen sine bud på EU's kommende klimamål, og her optrådte målsætningen om en reduktion på 90 procent som én af tre veje, EU kan gå.

Men betyder de europæiske ambitioner, at Danmark helt bør droppe at sætte nye klimamål efter 2030?

Det spørger Altinget Klima nu om i en ny temadebat.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til debatredaktør Jeppe Højberg Sørensen.

Og Theresa Scavenius har (delvist) ret i, at klimapolitikken bør ændres fra at fokusere på mål i 2030 eller 2040 til at fokusere på, hvad vi vil gøre nu og i morgen.

Delvist, fordi jeg ikke mener, at vi skal ændre fokusset – vi skal tværtimod tage de langsigtede mål seriøst og bruge dem som en rettesnor, der guider os til at komme i gang med den nødvendige omstilling og den afgørende handling i dag og i morgen.

Fokus på mål ‘langt’ fremme i tiden (i hvert fald i et en politisk-valgperiode-logik) skal suppleres af fokus på handling her og nu. Ikke erstattes.   

Målene er en klimapolitisk sejr

Så klimamålene er altså helt nødvendige. De grønne partier og organisationer og mange andre har kæmpet for dem i mange år. De er en stor klimapolitisk sejr.

Men vi kommer ikke uden om, at de i dag ikke bliver brugt på en særlig god måde. Måden, vi bruger dem på, er faktisk virkelig ærgerlig. Og her må jeg give Otto Brøns fra Cepos ret i, at processen omkring 2025-målet har været helt bazar.

Til grin, synes jeg ikke, det er urimeligt at kalde den.  

For hvad er efterhånden formålet med klimapolitikken i dette land? Det ser i hvert fald ud til, at regeringen går mest op i, at vi lige akkurat når målene. På papiret.

Se bare på processen omkring 2025-målet. Så længe vi kan gøre noget, der giver os reduktioner på regnearket, er det godt. Om de egentlig har en positiv effekt i virkeligheden er sekundært.  

Otto Brøns fra Cepos har i sit indlæg ligeledes en pointe om, at 70-procentsmålet har "så mange betingelser tilknyttet, at de logisk set ikke kan forenes". 

Læs også

De mange tilknyttede betingelser gør den politik, 70-procentsmålet skal oversættes til, noget besværlig.  

En undskyldning for nøleri

Klimalovens guidende principper bruges oftest af politikere til at legitimere, hvorfor vi ikke kan lave klimapolitik i en given sektor. Det kan være kravet om omkostningseffektivitet, der fremhæves. Om bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft. Om beskæftigelse, social balance, lækagehensyn.

Det er virkelig sjældent, at nogen husker at nævne klimalovens allerførste – og i min optik vigtigste – guidende princip, der burde være præmissen og målestokken, for alt vi gør: "Danmark (skal) være et foregangsland i den internationale klimaindsats, som kan inspirere og påvirke resten af verden. Danmark har derudover både et historisk og moralsk ansvar for at gå forrest."

Pointen er, at målene, og måden de skal opfyldes på, nærmest er blevet en undskyldning for ikke at gøre noget. 

Målene, og måden de skal opfyldes på, er nærmest blevet en undskyldning for ikke at gøre noget

Helene Hagel
Klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace
 

I stedet lyder det: Det vil have en lækageeffekt = vi har pligt til at fortsætte produktionen af cement, bacon, olie i Danmark. Nogle vil miste deres nuværende jobs = det er ikke i tråd med klimaloven, for der står, at vi skal tage hensyn til beskæftigelse. Det vil primært lede til reduktioner uden for landets grænser = vi kan da sagtens åbne nye oliefelter, det kommer jo ikke til at påvirke de danske klimamål.

I stedet for at klimamålene guider os i vores bestræbelser på at leve op til Parisaftalen, bliver de altså alt for ofte oversat til arbitrær politik og til laveste fællesnævner.

Og selvom det er lidt kontroversielt og svært at sige i præcis samme åndedrag, som man siger, at vi for alt i verden skal bevare vores klimamål, sætte endnu flere og forbedre dem, vi har: Så er klimadebatten- og politikken blevet så målfikseret, at vi har mistet blikket for alle de indsatser, der (også) reelt ville gøre en forskel.  

Reduktionsmål skal nås på en forsvarlig måde

Klimamålene kunne være den ramme, vi brugte, når vi oversatte videnskaben til konkret politisk handling og reducerede vores udledninger.

Læs også

De kunne være det guidende element, der sikrede, at vores klimapolitik bestræbte sig på at respektere Danmarks svindende drivhusgasbudget, og som bidrog til, at vi levede op til Paris-aftalen. Sådan er 70-procentsmålet faktisk udregnet: Hvad skal Danmark reducere lineært til i 2030, hvis vi skal strække vores CO2-budget så langt som muligt? Altså den omvendte logik af hockey-stavslogikken.  

Hvis denne budgettankegang og anerkendelsen af, at hvert ton CO2 tæller, ikke kun antallet af tons i et givet mål-år, ikke er det guidende princip bag måden, vi vil nå klimamålene på, så er klimamålene jo ligegyldige.

Ja, så har vi reduceret med 70 procent i 2030, men hvis udledningerne først falder drastisk til allersidst, så gør det jo ikke en positiv forskel i forhold til videnskabens krav om, at den samlede mængde udledte drivhusgasser skal falde nu. 

Reduktionsmål giver mening, hvis man når dem på en forsvarlig og lineær måde. Hvis man fokuserer på det årlige, kumulerede udslip på vejen mod klimamålene.

Hvis de i stedet indfries med hockeystav, skrivebordsøvelser og biobrændsler, er de blot med til at grønstemple en sort politik og få det til at se ud, som om der sker noget, selv om det præcis modsatte er tilfældet. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Helene Hagel

Klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2014)

Theresa Scavenius

MF (løsgænger), klimapolitisk forsker, lektor, Aalborg Universitet
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2009)

Otto Brøns-Petersen

Analysechef, Cepos
cand.polit. (Københavns Uni. 1989)

0:000:00