Debat

Cepos: Her er 6 grunde til, at Danmark bør opgive sit snævre, selvstændige klimamål for 2040

70 procentsmålet har ikke gjort Danmark til et foregangsland. Derfor bør Danmark skrotte de nationale målsætninger og i stedet engagere sig dybere i udformningen af EU's klima- og energipolitik, skriver Otto Brøns-Petersen, analysechef i tænketanken Cepos.

At fremsætte endnu et klimamål ude i fremtiden indebærer en risiko for at belaste fremtidige generationer af beslutningstagere, som skal realisere målet, skriver Cepos.
At fremsætte endnu et klimamål ude i fremtiden indebærer en risiko for at belaste fremtidige generationer af beslutningstagere, som skal realisere målet, skriver Cepos.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Otto Brøns-Petersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark bør ikke have et nyt selvstændigt klimamål, når det nuværende 70 procentsmål løber ud i 2030. Det giver – som påpeget af blandt andre vismændene – ikke god mening.  

Realiteten er, at EU fastlægger rammerne for medlemslandenes klimapolitik, og at der er et meget lille spillerum for selvstændig klimapolitik tilbage. 

En ensartet afgift på at udlede drivhusgas – er det klart mest effektive, mens dobbeltregulering svækker den grønne omstilling.

Otto Brøns-Petersen
Analysechef, Cepos

Her de vigtigste årsager.

For det første vil de fleste udledninger være omfattet af EU's kvotesektor, hvor EU regulerer udledningen direkte. Hidtil har industri, kraftværker og fly været omfattet, men nu udvides den med søfart, og fra 2027 indføres et nyt kvotesystem for opvarmning og transport – med sigte på at lægge det ind i det oprindelige kvotesystem.  

Det vil altså stort set kun være landbrugets udledninger af andre drivhusgasser end CO2, som vil ligge uden for kvotesystemet, og selv her har blandt andet den danske regering ambitioner om at få udledningerne med på sigt. Der vil i så fald ikke være udledninger tilbage, som ikke allerede er reguleret af EU. 

Et nyt dansk klimamål vil blive fordyrende dobbeltregulering

For det andet er der omfattende lækage inden for kvotesystemet.

Når det såkaldte kvoteoverskud forsvinder, vil lækagen være 100 procent. Indtil da kan den såkaldte kvotestabiliseringsmekanisme skabe lidt slør i systemet. Derefter vil mindreudledninger i Danmark altså én til én føre til merudledninger i andre EU-lande.  

Temadebat

Bør Danmark droppe selvstændige klimamål efter 2040? 

6. februar præsenterede EU-kommissionen sine bud på EU's kommende klimamål, og her optrådte målsætningen om en reduktion på 90 procent som én af tre veje, EU kan gå.

Men betyder de europæiske ambitioner, at Danmark helt bør droppe at sætte nye klimamål efter 2030?

Det spørger Altinget Klima nu om i en ny temadebat.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til debatredaktør Jeppe Højberg Sørensen.

Den tredje årsag er dobbeltregulering. Det er under alle omstændigheder uforeneligt med omkostningseffektivitet at rette flere redskaber og mål mod de samme udledninger. Omkostningseffektivitet kræver derimod en ensartet pris på drivhusgasser – uden andre bindinger. 

For det fjerde er der en betydelig risiko for at få et nyt dansk klimamål, som er skævt og tilfældigt. Det har været tilfældet hidtil. Tidligere klimamål gik ikke på klimaproblemet, som er udledningen af drivhusgasser, men andelen af vedvarende energi og energiforbruget.  

70 procentsmålet retter sig dog mod drivhusgasudledningen, men blev skabt i en kaotisk proces og med så mange betingelser tilknyttet, at de logisk set ikke kan forenes. For eksempel betingelserne om at økonomi, konkurrenceevne, de offentlige finanser og social balance ikke må forringes.  

Læs også

70 procentsmålet risikerer at fordyre og vanskeliggøre den langsigtede omstilling til klimaneutralitet og at skabe usagligt fokus på bestemte målepunkter. Det mest bizarre har været den hovsa-politik, som har omgærdet det ret tilfældige 2025-mål. 

Klimamålet har ikke gjort Danmark til et grønt foregangsland 

For det femte har 70 procentsmålet ikke gjort Danmark til foregangsland. Det vil sandsynligvis blive vanskeligere at nå det EU-krav, som Danmark er gået med til at blive pålagt for ikke-kvotesektoren i 2030, end det bliver at nå 70 procentsmålet.  

Hvis Danmark skulle have sikret en selvstændig effekt på den globale drivhusgasudledning, burde vi først have fået et EU-krav, vi efterfølgende kunne have overopfyldt. Det sker med stor sikkerhed ikke.  

For det sjette er det tvivlsomt, om 70 procentsmålet har gjort os til et foregangsland i den yderligere forstand, at vi har inspireret andre.  

Læs også

Umiddelbart har den reducerede efterspørgsel gjort CO2-kvoter billigere og tilskyndet andre til at udlede mere. Hvis vi skulle have inspireret, burde der ikke have været høj lækage, men ligefrem negativ lækage. Vores politik skulle have været skalérbar til andre lande, hvad langt fra er tilfældet.    

Det bliver svært nok at leve op til EU’s mål 

Endelig indebærer en konkurrence om at fremsætte det mest yderligtgående mål ude i fremtiden – endda pålagt umulige bibetingelser om ingen økonomiske eller fordelingspolitiske konsekvenser – en risiko for at belaste fremtidige generationer af beslutningstagere, som skal realisere målet, mens det i højere grad er en gratis omgang for de politikere, som beslutter målet og kan sole sig i ambitionerne. 

Den europæiske klimapolitik bevæger sig i en retning præget af mere protektionisme, markedsfjendtlig industripolitik og skadelig dobbeltregulering.

Otto Brøns-Petersen
Analysechef, Cepos

Det er en usund politisk dynamik. 

Det har hidtil været overset, hvor stor en rolle EU spiller for dansk klimapolitik. Man kan naturligvis altid hævde, at de danske ambitioner har været med til at drive de europæiske, selvom ikke meget taler for det. Men for perioden frem til 2040 og 2050 er der ikke meget, som vil kunne understøtte selv dette tynde grundlag.

Med Fit for 55 har EU allerede fastlagt et yderst ambitiøst mål for både 2030 og 2050, hvor unionen skal være klimaneutral. Med kommissionens nylige 2040-udspil er der sat yderligere trumf på.  

Det vil blive en udfordring for Danmark at leve op til disse mål, navnlig hvis der fortsat kommer nationale krav uden for kvotesektoren. Gør der ikke, vil alle udledninger være underlagt direkte EU-regulering.  

Læs også

Det er samtidig nødvendigt for Danmark at engagere sig meget dybere i udformningen af EU's klima- og energipolitik. Selv om EU med kvotesystemet råder over det suverænt mest effektive redskab, bevæger den europæiske klimapolitik sig i en retning præget af mere protektionisme, markedsfjendtlig industripolitik og skadelig dobbeltregulering.

Klima er en helt naturlig opgave for det europæiske samarbejde, men den bliver i stigende grad anvendt til at løfte andre dagsordener.  

Der er behov for en klar blå klimapolitik 

Det er ingen hemmelighed, at de blå partier har haft svært ved at finde deres ben i klimapolitikken. Klimapolitik er ladet med symbolpolitik, og der har været en udbredt politisk fornemmelse af, at man demonstrerede sin vilje til at gøre noget ved klimaproblemerne ved at dynge målsætninger og redskaber oven på hinanden.

Klimapolitik har samtidig haft en tendens til at blive set som et venstreorienteret emne, hvorfor det var smart eller nødvendigt at anerkende venstrefløjens klimapolitiske redskaber.

Endelig er klimapolitik et område med meget aggressive lobbyorganisationer og virksomheder. Det har fanget nogle blå politikere i en fælde, hvor de har troet, at de kunne signalere at være optaget af klimaet og samtidig begunstige deres interessenter.   

Men ikke alene er der behov for at formulere en mere klar blå klimapolitik, omend det langsomt går i den rigtige retning. Det markedsøkonomiske redskab – en ensartet afgift på at udlede drivhusgas – er det klart mest effektive, mens dobbeltregulering svækker den grønne omstilling. Det bør siges meget tydeligere og entydigt.  

Et indlysende element heri er at opgive et selvstændigt dansk klimamål for 2040.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Otto Brøns-Petersen

Analysechef, Cepos
cand.polit. (Københavns Uni. 1989)

0:000:00