Astrid Krag: Finansieringstilskud må vi klare ved økonomiforhandlinger

INTERVIEW: Det har været politik først og faglighed efterfølgende i regeringens arbejde med udligningsreformen. Og så holder minister fast på, at spørgsmål om omfordeling og den økonomiske ramme skal håndteres hver for sig.

Regeringens udspil til en omlægning af den kommunale udligningsordning er mere omsiggribende, end mange havde forventet.

Og det skyldes ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), at en reform både skal imødekomme regeringens ambitioner og løse de mange udfordringer, der er i det eksisterende udligningssystem.

”Vi har et udligningssystem, som gennem de seneste år er blevet mere og mere skævt. Samtidig har vi et Danmark, hvor vi har set en skæv udvikling. Det er blevet stadigt sværere at drive kommune i yderområderne og landområderne.”

Login