Debat

Dansk Industri: Overlad vasketøjet til private og sæt ældreplejens varme hænder fri

DEBAT: 1100 sæt varme hænder kan prioriteres til mere pleje og omsorg, hvis kommunerne overlader plejehjemsbeboeres vasketøj til et professionelt vaskeri, skriver DI-branchedirektør Jakob Scharff.

Hvis et plejehjem, som i dag selv håndterer borgernes vasketøj, laver et samarbejde med et professionelt vaskeri, bliver der frigivet tid hos de faglærte medarbejdere, skriver branchedirektør Jakob Scharff.
Hvis et plejehjem, som i dag selv håndterer borgernes vasketøj, laver et samarbejde med et professionelt vaskeri, bliver der frigivet tid hos de faglærte medarbejdere, skriver branchedirektør Jakob Scharff. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Jakob Scharff
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er et stort politisk fokus på ældreområdet, hvilket skyldes både mediehistorier om svigt, men også et stigende antal ældre og omfattende rekrutteringsudfordringer blandt social- og sundhedsmedarbejdere.

Uanset hvordan vi vender og drejer det, er medarbejderne afgørende for en god og værdig ældrepleje.

En fremskrivning fra FOA viser, at der frem mod 2029 kommer til at mangle 41.000 sosu-ansatte i ældreplejen. Vi har derfor udsigt til massive rekrutteringsudfordringer og udbredt mangel på faglærte, som kan passe på vores ældre.

Arbejdet med at styrke rekrutteringen kan ske både lokalt i kommunerne, på nationalt plan og fra uddannelsesinstitutionernes side. Men når regeringen og Folketinget med finansloven for 2021 har sat midler af til 1000 flere ansatte på ældreområdet, er der bare ét problem. De 1000 flere ansatte findes nemlig ikke.

For mig at se er det sund fornuft at lade personalet tage sig af kerneopgaven, mens private med ekspertise på området tager sig af vaskeopgaven.

Jakob Scharff, Branchedirektør, Dansk Industri

Samarbejde sætter varme hænder fri
Vi skal derfor gøre mere for at sikre, at de dygtige faglærte medarbejdere i ældreplejen bruger deres tid på det, de er uddannet til. Kort sagt bør deres tid prioriteres mere til pleje og omsorg for borgere og mindre til bureaukrati og praktiske opgaver.

En ny analyse fra Dansk Industri peger på et stort potentiale ved at overdrage opgaven med at vaske beboernes tøj fra social- og sundhedsmedarbejdere til et professionelt vaskeri.

Hvis et plejehjem, som i dag selv håndterer borgernes vasketøj, laver et samarbejde med et professionelt vaskeri, bliver der netop frigivet tid hos de faglærte medarbejdere, som allerede er ansat på plejehjemmet. Et samarbejde med private vaskerier er altså en simpel måde at løse en stor del af udfordringen med manglen på varme hænder til den nære omsorg. 

For mig at se er det sund fornuft at lade personalet tage sig af kerneopgavenm, mens private med ekspertise på området tager sig af vaskeopgaven.

Professionel vask modvirker smittefare
Foruden frigørelse af ressourcer sikrer professionel håndtering af vask også en højere hygiejnestandard.

Professionelle vaskerier har nemlig arbejdet med hygiejnestandarder med ekstern kontrol i mange år ligesom flere vasker for hospitals- og sundhedssektoren, og derfor lever op til de Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serums Institut.

I en tid hvor god og sikker hygiejne er vigtigere end nogensinde før, er det ikke en uvæsentlig bonus. Vores aktuelle opmærksomhed og fokus på hygiejne vil sandsynligvis fortsætte fremover. Det er svækkede ældre mennesker, der bor på plejehjem, derfor er det særlig vigtigt at forebygge sygdomme ved at efterleve de retningslinjer, der er. 

Et samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder kan være med til at sikre de nødvendige varme faglærte hænder. Og de private står klar og rækker hånden frem til et styrket samarbejde med kommunerne, så alle kan gå en værdig alderdommen i møde med ro i sindet. 

Temadebat

Hvordan sikrer vi fremtidens arbejdskraft i den offentlige sektor?

Der mangler arbejdskraft i den kommunale velfærd. Problemet er især markant, når det kommer til ældre- og plejesektoren, hvor andelen af ældre borgere kommer til at stige i årene fremover. Men rekrutteringsproblemet gør sig også gældende på børneområdet og i sundhedssektoren i regionerne.

Der er bred enighed om, at problemerne med rekruttering ikke udelukkende kan løses med flere penge. For hvad nytter det med mere luft i budgetterne, hvis kommunerne ikke kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft?

Udfordringen med mangel på varme hænder var et vigtigt tema ved sidste års finanslovsforhandlinger, der blandt andet medførte, at flere ufaglærte ansatte nu kan få en social- og sundhedsuddannelse.

Finanslovens initiativer for at understøtte rekruttering til ældreområdet lægger sig oven i den såkaldte trepartsaftale, som FH, regeringen, KL og Danske Regioner indgik i november.

Nu er planen, at næste skridt skal tages i de nuværende forhandlinger om overenskomsterne for ansatte i den offentlige sektor.

Altinget benytter anledningen og spørger et hold af debattører: Har vi overhovedet et problem? Hvordan sikrer vi en høj kvalitet i fremtidens velfærd? Hvordan sørger vi for at sikre nok arbejdskraft i den kommunale velfærd? Hvem har ansvaret? Og hvilken rolle skal ny teknologi og private virksomheder spille?

Panelet består af:

Birgitte Vind (S), kommunal- og ældreordfører

Anni Matthiesen (V), kommunalordfører

Jette Gottlieb (EL), kommunal- og arbejdsmarkedsordfører

Holger Schou Rasmussen (S), borgmester Lolland Kommune

Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester Københavns Kommune

Jakob Scharff, Chef for Offentligt-Privat Samarbejde i Dansk Industri

Mona Striib, forbundsformand i FOA

Karsten Bo Larsen, forskningschef i Cepos

Alexander Grandt Petersen, vicedirektør i Cevea

Laust Høgedahl, lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet

Flemming Ibsen, professor emeritus ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet

Elisa Rimpler, formand for BUPL

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion