Debat

Dansk Industri: Regeringen og KL skal forhandle grønt indkøbsmål i ny økonomiaftale

Regeringen skal sammen med KL forhandle en målsætning for kommunernes grønne indkøb og lande en aftale om opkvalificering og kompetenceløft, så grønne krav bedre implementeres i offentlige udbud, skriver branchedirektør Jakob Scharff. 

Hvis der skal sættes et konkret reduktionsmål for kommuners indkøb i forlængelse af regeringens strategi, vil det kræve individuel målsætning for kommunerne på baggrund af deres indkøbsrealitet, skriver Jakob Scharff.
Hvis der skal sættes et konkret reduktionsmål for kommuners indkøb i forlængelse af regeringens strategi, vil det kræve individuel målsætning for kommunerne på baggrund af deres indkøbsrealitet, skriver Jakob Scharff.Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Jakob Scharff
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den offentlige sektor køber hvert år ind for flere hundrede milliarder kroner. Denne indkøbsvolumen er væsentlig for at skabe grøn og bæredygtig forandring. DI støtter derfor op om regeringens strategi og anerkender potentialet i at anvende offentlige indkøb som et værktøj til at reducere miljø- og klimaaftrykket.

Temadebat

Hvordan kan kommunerne sætte turbo på de grønne indkøb?

Altinget Kommunal giver i en ny temadebat ordet til partier, kommuner, eksperter og grønne aktører, som vil give deres bud på, hvordan det offentlige kan sætte turbo på de grønne indkøb.

Er regeringens planer realistiske - og er de ambitiøse nok? Hvilke indkøb gemmer det største potentiale, og kan principper om lavest mulige priser forenes med ambitionerne?

Hvordan undgår man, at øvelsen ender som en stor omgang ‘greenwash’, hvor tallene i regnearket er grønne, uden at resultaterne i praksis følger med?

Og er EU’s udbudsregler overhovedet forenelige med ønsket om at tænke bæredygtighed og offentlige indkøb sammen?

Panelet består af:

 • Jimmy Holst Rydahl, direktør i Fortem
 • Jakob Scharff, branchedirektør i Dansk Industri
 • Thomas Kastrup-Larsen (S), udvalgsformand Kommunernes Landsforening (KL)
 • Kathrine Olldag (R), kommunalordfører
 • Tom Heron, direktør for Miljø, Energi og Vand i Niras
 • Katarina Ammitzbøll (K), kommunalordfører
 • Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen IDA
 • Tobias Johan Sørensen, klimaanalytiker i Concito
 • Jesper Langkjær, formand for IKA - foreningen af offentlige indkøbere
 • Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv
 • Claus Ekman, direktør for Rådet for Grøn Omstilling
 • Signe Lynggaard Madsen, administrerende direktør i SKI
 • Rikke Dreyer og Jakob Lamm Zeuthen, formand og næstformand i Forum for Bæredygtige Indkøb
 • Jette Gottlieb (EL), kommunalordfører

Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du skrive til [email protected].

Strategien kan dog ikke stå for sig selv. Det kræver en samlet indsats på tværs af det offentlige og i samarbejde med erhvervslivet for at sikre bæredygtig implementering og forandring.

En undersøgelse fra KL viser, at de kommunale indkøbschefer vurderer deres indkøb som værende grønnere og mere bæredygtigt i dag end for tre år siden. Dog ser vi i en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at under halvdelen af offentlige udbud indeholder et bæredygtigt element.

Det afspejles i en gennemgang af kommuners indkøbspolitikker, som viser, at hver fjerde kommunes indkøbspolitik mangler fokus på bæredygtighed. DI anerkender den brede politiske opbakning til at købe grønnere ind, men det er ikke så nemt for kommunerne at løfte i praksis.

Bæredygtighed er uklart
Bæredygtige indkøb er et komplekst område, der kræver en fælles definition og indikatorer, så både offentlige og private aktører kan tale samme sprog, når der stilles krav til indkøb.

Det er imidlertid vanskeligt for indkøbere at konkretisere, hvad der er et bæredygtigt indkøb. Det er klart, når begreber som energibesparelser, CO2-reduktion, miljømærker, økologi og cirkulære indkøb alle ses som værende bæredygtige løsninger.

For at sætte skub i de grønne og bæredygtige indkøb bliver regeringen nødt til at opstille nogle rammer og kriterier for, hvad der kvalificeres til bæredygtige indkøb. Det vil ensrette de offentlige indkøbskrav og gøre det lettere at opgøre effekten af de offentlige indkøb.

Her anbefaler DI tre konkrete indsatser, som skal sætte skub i strategien: Fastsættelse af mål for kommunerne, opfølgning på strategiens udvikling samt styrkelse af kompetencer og vejledningsindsatser for offentlige indkøbere.

Regeringen og KL skal forhandle et mål for kommuners indkøb til økonomiaftalen. Dette mål kunne med fordel tage udgangspunkt i andelen af kommuners bæredygtige indkøb.

Jakob Scharff
Branchedirektør, Dansk Industri

Fastlæg en målsætning for kommunerne
Strategiens miljø- og klimakrav til offentlige indkøb omfatter alene staten og rummer dermed ikke kommuner og regioner. I stedet lægges der op til et frivilligt samarbejde.

Den største offentlige indkøbsmuskel er dog kommunerne, som køber ind for cirka 100 milliarder kroner årligt. Med denne indkøbsvolumen følger et ansvar hos kommunerne, der har midlerne til at reducere Danmarks miljø- og klimabelastning.

DI anbefaler derfor, at regeringen og KL forhandler et mål for kommuners indkøb til økonomiaftalen. Dette mål kunne med fordel tage udgangspunkt i andelen af kommuners bæredygtige indkøb. DI foreslår, at 80 procent af de offentlige indkøb skal være bæredygtige i 2025.

Hvis der skal sættes et konkret reduktionsmål for kommuners indkøb i forlængelse af regeringens strategi, vil det kræve individuel målsætning for kommunerne på baggrund af deres indkøbsrealitet.

Løbende opfølgning på strategiens udvikling
I forbindelse med implementering af strategiens indsatser opfordrer DI til tidlig og aktiv inddragelse af erhvervslivet og leverandører, som sidder klar med de grønne og bæredygtige løsninger.

På virksomhedssiden er netop en stærk opbakning til det grønne fokus og en villighed til at finde de konkrete, bæredygtige løsninger i samarbejde med den offentlige sektor.

Der er endnu ikke offentliggjort en plan for regeringens opfølgning på arbejdet med strategien. DI anbefaler derfor, at regeringen følger op på implementeringen og opnåelse af strategiens mål gennem halvårlige, offentlige redegørelser. Det tillader, at interessenter på området kan følge udviklingen af målene for staten, kommunerne og regionerne.

De gode politiske intentioner eksisterer, men i sidste ende kræver det, at de offentlige indkøbere er klædt på til opgaven, så forandringen føres ud i livet.

Jakob Scharff
Branchedirektør, Dansk Industri

Styrk opkvalificering og strømlign vejledning
DI er enige med de øvrige debattører i Altingets debat om mangel på de rette kompetencer hos offentlige indkøbere for at opnå reel implementering af grønnere indkøbspraksis.

Derfor anbefaler vi, at regeringen og KL laver en aftale om opkvalificering og kompetenceløft, som er med til at sikre, at grønne krav implementeres i offentlige udbud. De gode politiske intentioner eksisterer, men i sidste ende kræver det, at de offentlige indkøbere er klædt på til opgaven, så forandringen føres ud i livet. 

Derudover mangler indkøberne bedre redskaber til at løse opgaven i hverdagen. Det skal altså være lettere at købe grønt ind.

I dag eksisterer adskillige velmenende vejledningsinitiativer på indkøbsområdet. Tiltagene – ligesom initiativerne i strategien – er dog spredt ud på tværs af myndighederne. DI foreslår, at vejledningsindsatsen opprioriteres, og at der laves en fælles platform, som samler redskaber og vejledninger til de offentlige indkøbere.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00