Efter delt borgmesterpost i Slagelse: Nu kan Villums bror endelig købe nabogrund af kommunen

SLAGELSE: Efter flere afslag får tidligere LA-byrådsmedlem Troels Christensen nu mulighed for at købe en nabogrund af Slagelse Kommune. Den borgerlige opposition raser og beskylder borgmester John Dyrby Paulsen for nepotisme.

Slagelse byråd fyger med beskyldninger om kammerateri og nepotisme, efter at et flertal besluttede at give Villum Christensens tvillingebror, Troels Christensen (th.), mulighed for at købe en kommunal grund klos op ad hans egen ejendom.
Slagelse byråd fyger med beskyldninger om kammerateri og nepotisme, efter at et flertal besluttede at give Villum Christensens tvillingebror, Troels Christensen (th.), mulighed for at købe en kommunal grund klos op ad hans egen ejendom.Foto: Ritzau/Lea Meilandt Mathiesen
Kim Rosenkilde

I 2016 sagde Socialdemokratiet nej.

Men nu giver flertallet i Slagelse byråd med borgmester John Dyrby Paulsen (S) i spidsen grønt lys for salg af en kommunal grund til Villum Christensens (LA) bror og partikammerat, Troels Christensen.

Det sker på det allerførste møde i Slagelse Kommunes nye byråd, efter at John Dyrby Paulsen overtog borgmesterposten takket være støtte fra netop Villum Christensen.

Oprindelig skulle punktet være behandlet som et lukket punkt af økonomiudvalget.

Der er noget, som skal betales tilbage, efter at Liberal Alliance pegede på John Dyrby Paulsen. Det er kammerateri og nepotisme.

Henrik Brodersen (DF)
Medlem af Slagelse kommunalbestyrelse

Men på foranledning af tidligere borgmester Stén Knuth (V) og Dansk Folkepartis byrådsmedlem Henrik Brodersen endte sagen mandag aften som et åbent punkt på byrådets dagsorden.

”Det her fortæller mig, at der er noget, som skal betales tilbage, efter at Liberal Alliance pegede på John Dyrby Paulsen. Det er kammerateri og nepotisme,” siger Henrik Brodersen fra Dansk Folkeparti.

Nej blev til ja
Troels Christensen er nærmeste nabo til den pågældende grund, som ligger på en skråning med vandudsigt direkte ned til Korsør Nor.

Troels Christensen forsøgte allerede for godt to år siden at købe grunden. Men da sagen var oppe i kommunens økonomiudvalg i 2016, blev salget afvist af såvel de socialdemokratiske som de øvrige medlemmer af økonomiudvalget.

Sagen kom op igen i 2017, hvor kommunen ville have undersøgt, om det var muligt at udstykke den pågældende grund til parcelhuse. Det viste sig imidlertid ikke at kunne lade sig gøre.

Og nu vender det socialdemokratisk ledede flertal så tomlen op for et salg, mens de borgerlige siger nej.

Henrik Brodersen undrer sig ikke mindst over, at Villum Christensen valgte at indkalde en suppleant, da han selv blev sat uden for døren på grund af inhabilitet i sagen.

”Det viser bare, hvor pivhamrende vigtigt det har været for dem at få det stemt igennem. Det er første gang i mine godt 17 år i lokalpolitik, at jeg har oplevet, at man tager en suppleant ind, som bliver afgørende stemme,” siger han.

De borgerlige partier er særligt ude med riven, fordi mindsteprisen på de knap 5.000 kvadratmeter jord i indstillingen til salget var sat til 40.000 kroner.

Dyrby: Beskyldninger er helt hen i vejret
Det er kun lidt over halvdelen af den offentlige vurdering, og efter kommunens udgifter ville handlen indbringe sølle 16.000 kroner til kommunekassen.

Borgmester John Dyrby Paulsen var selv med til at godkende, at salget af grunden kom på en åben dagsorden. Og alting er ifølge ham gået fuldstændig efter bogen.

Grunden ligger inden for kystbeskyttelseslinjen og kan derfor ikke bygges på efter den nuværende lovgivning, og Troels Christensen vil skulle søge om dispensation fra Kystdirektoratet for at gør den til en del af sin have.

John Dyrby Paulsen peger på, at sagen i første omgang blev udsat i 2016, fordi man ville afvente ændringer af planloven, som var på vej i Folketinget. Og da de kom på plads, ville man i næste omgang se på mulighederne for at få dispensation til at udstykke grunden til parcelhuse.

Det er, fordi det ikke kunne lade sig gøre, at sagen nu ifølge John Dyrby Paulsen igen kommer op til politisk behandling, og at Socialdemokratiet denne gang kunne stemme for et salg.

”Og nu skyder man så os og forvaltningen i skoene, at der nærmest skulle være tale om bestikkelse. Det vil jeg godt have en forklaring på. Man skal ikke komme og beskylde vores forvaltning for urent trav. Det er helt hen i skoven,” siger John Dyrby Paulsen.

Den endelige beslutning på mandagens byrådsmøde blev, at grunden bliver sat i udbud med den offentlige vurdering på godt 72.000 kroner som mindstepris.

 
Grunden det hele drejer sig om, er det grønne areal til højre. I baggrunden ses Troels Christensens ejendom.

Ikke en begunstigelse, men en straf
John Dyrby Paulsen afviser enhver snak om nepotisme, og at Villum Christensens og Liberal Alliances støtte til ham som borgmester skulle have noget at sige.

”Jeg henholder mig altså bare til, hvad forvaltningen har indstillet. Og loven er lige for Loke som for Thor. Vi kan ikke lave nogen specielle regler, fordi en borger er medlem af Liberal Alliance. Der her bliver et offentligt udbud, hvor alle kan byde,” siger John Dyrby Paulsen.

Selv undrer Troels Christensen sig over, at hans ønske om at købe nabogrunden skaber så megen røre i den lokalpolitiske andedam.

Og selvom det er hans eget ønske om at købe den ledige nabogrund, der har sat det hele i gang, så er han endnu ikke sikker på, om han vil byde på grunden, efter at prisen er blevet tæt ved fordoblet i forhold til det oprindeligt forudsatte.

”Det her er jo slet ikke et spørgsmål om, at jeg bliver begunstiget på nogen måde. Tværtimod bliver jeg straffet for at have en bror i byrådet og skal nu betale det dobbelte af, hvad enhver anden skulle have gjort i mit sted,” siger Troels Christensen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

John Dyrby Paulsen

Direktør, Dansk e-Mobilitet, fhv. MF og borgmester i Slagelse (S)
cand.polit. (Københavns Uni. 1990), hd i udenrigshandel (Handelshøjskolen i København 1992)

Troels Christensen

Byrådsmedlem (K), Slagelse Kommune, musiker
lærer (Haslev Seminarium 1978), HD i afsætning (Handelshøjskolen i København 1991), HD(A)

0:000:00