København laver timeout for lønmanøvre, der kan være ulovlig. Og det koster skatteborgerne millioner

Efter kritik fra Socialtilsynet dropper København nu foreløbigt at lade byens herberg og andre kommuner betale for sundhedspersonale. Det slår millionstort hul i kommunekassen, viser notat. 

Karina Vestergård Madsen (EL) har været socialborgmester siden januar 2022. 
Karina Vestergård Madsen (EL) har været socialborgmester siden januar 2022. Foto: Philip Davali / Scanpix
Søren Dahl

Der bliver 11 millioner kroner mindre til velfærd eller kulturoplevelser til de københavnske borgere, fordi et flertal på Rådhuset føler sig nødsaget til at lukke et hul i kassen efter anklager om en ulovlig lønmanøvre.

Det sker i forbindelse med det såkaldte 'minibudget' - også kendt som overførselssagen - som et flertal på rådhuset har vedtaget tirsdag.

Beslutningen er taget i kølvandet på pres fra myndigheder og en "praksisændring" fra kommunens egen revisor, Deloitte, lyder det i et notat fra Socialforvaltningen, der anbefaler ændringerne.

Dermed stopper Københavns Kommune - i hvert fald i 2023 – med at indregne lønudgifter til socialrådgivere, sygeplejersker og administrationspersonale i budgetterne for en række af byens herberg og krisecentre.

Landets øvrige kommuner har derfor været med til at betale for personalet, fordi udgifterne er blevet indregnet i den takst, som kommunerne betaler for at have borgere på københavnske herberg.

Samtidig har København kunne hæve refusion fra staten til at dække en del af udgifterne. Men nu bliver manøvren altså sat på pause.

Som Altinget tidligere har beskrevet, har Socialtilsynet igennem flere år har kritiseret Københavns Kommune for deres praksis. 

Senest har også Social- Bolig og Ældreministeriet indledt en undersøgelse af Socialforvaltningens lønmanøvre.  

"Tilsynets kritik af kommunens praksis har hele vejen igennem været hård og klar. Derfor er det jo også naturligt, at man nu retter ind," siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

I notaterne slår Socialforvaltningen dog fast, at den kun trækker udgifterne ud af herbergenes budgetter midlertidigt, da der "fortsat udestår endelig afklaring af, hvilke omkostninger, der kan finansieres over taksterne i 2024".

Altinget har forsøgt at få en kommentar fra Enhedslistens socialborgmester Karina Vestergård Madsen, men hun har ikke ønsket at udtale sig. 

Socialforvaltningens presseafdeling har dog sendt et mailsvar til Altinget: 

”At udgifterne til de relevante ydelser ikke indgår i taksterne for 2023, er et udtryk for, at der er behov for endelig afklaring af, hvad der kan indgå i herbergstakster. Det er Socialforvaltningen kun interesseret i, og vi er lige nu i dialog med Socialtilsynet om spørgsmålet. Indtil den dialog er afsluttet, har vi ikke yderligere kommentarer," lyder det fra forvaltningen. 

Undrer sig over kommunes forklaring
I notatet til de københavnske politikere skriver socialforvaltningen, at det først og fremmest er en "praksisændring" hos kommunens revisor Deloitte, der betyder, at man ikke længere kan bruge herbergerne til at betale for kommunens sundhedspersonale. 

Forvaltningen har også tidligere forklaret til Altinget, at kommunens herbergstakster "alle tidligere år er blevet godkendt af en ekstern revisor".

En formulering, der undrer professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh. 

"Herved skriver forvaltningen jo, at de har revisors ord for, at det, de har gjort er i orden. Men virkeligheden er jo, at revisoren sådan set bare har tjekket, at kommunens beregninger stemmer overens med det budget, som Socialtilsynet har godkendt," påpeger Per Nikolaj Bukh. 

"En revisor vil ikke godkende noget, som Socialtilsynet vurderer er ulovligt. Derfor er det jo også naturligt, at Deloitte ændrer deres vurdering, når Socialtilsynet ændrer deres konklusion," påpeger professoren. 

Altinget har forsøgt at få en kommentar fra Deloitte, men revisionsfirmaets presseafdeling skriver i en mail, at de "i denne sag vil henvise til kommunen.

Kan slå "markant større hul i kommunekassen"
Det er dog ikke kun de manglende indtægter, som København går glip af ved trække lønnen til de kommunalt ansatte ud af herberger og krisecentres budgetter, der gør ondt i det kommunale regnskab. 

Ifølge socialforvaltningens notater skal politikerne finde yderligere fem millioner kroner til at drive Mændenes Hjems natcafé, fordi den ikke længere kan indregne omkostninger til at drive natcaféen i taksten for organisationens herberg, og derved få regningen dækket gennem statsrefusion og bidrag fra andre kommuner.

En praksis, som Socialtilsynet også tidligere har kritiseret. 

Per Nikolaj Bukh hæfter sig ved, at de nye oplysninger fra forvaltningen kommer i kølvandet på, at Social- Bolig og Ældreministeriet for nylig har indledt en undersøgelse af, om Københavns Kommune har modtaget ulovlig statsrefusion ved at indregne lønnen til egne ansatte i taksten for hovedstadens herberg og krisecentre.

"Derfor har sagen jo også potentiale til at slå et markant større hul i kommunekassen, hvis ministeriet vurderer, at det, kommunen har gjort, er ulovligt, og at den derfor skal betale statsrefusion tilbage," konstaterer Per Nikolaj Bukh,".

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karina Vestergård Madsen

Socialborgmester (EL), Københavns Kommune
cand.com.

Per Nikolaj Bukh

Professor, Aalborg University Business School, Aalborg Universitet
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1991), ph.d. i driftsøkonomi (Aarhus Uni. 1995)

0:000:00